Mpivarotra gasy Voazanaka foana…

12/03,2009

Mpivarotra gasy Voazanaka foana… Iza moa no nanafoana ny ZOMA? – ny nodradraina tamin’izany dia ny hoe MALOTO ny tanana…MIKORONTANA – feno mpangarom-paosy - Amboataiazy…nafindra tesy ka nalefa teroa…Pochard…Petite vitesse…67…Anosy…ny any Tana ihany aloha no tena hitako ny tantarany…

Tadidiko rehefa sabotsy maraina na zoma alina ny mpiasan’ny Kaomina tamin’izany miaraka amin’ny fiaraben’ny pompier manondraka an-Analakely manila ny fako navelan’i ZOMA…hay moa ka voadio ihany raha resaka loto…

Tadidiko ny Polisy na manao ankanjo sivily na manao ankanjo polisy mandehandeha eran-analakely, miantoka ny fiarovana amin’ny mpangarom-paosy…hay moa ka azo atao ihany izany hiarovana amin’ny mpngarom-paosy…

Tadidiko fa tsy afaka nizoran’ny fiara tao Analakely isaky ny Zoma noho ny hafenoin’ny tsena be loatra, ary dia amboataiazy be ny manodidina an-Analakely…

Mazava hoa azy, tamin’izany, fa sahirana ny orinasa vaventy anaty trano ao anivon’Analakely isaky ny Zoma…sahirana satria napetraka lavitra ny fiara ary tsy maintsy mandeha tongotra namonjy birao

Dia nofoanana ny ZOMA…

ampandrosoana ny vahiny?

Noho ny Tetipanorona tsy tafavoaka nentin’ny mpitondra nifanesy teto amin’ny firenena dia nihavitsy ny GASY nahavidy trano teo Analakely : Lasan’ny KARANA – VAZAHA – SINOA – ary AFRIKANA ny ankabeazan’ny trano…

tamin’izaho tany farany dia mivarotra any entana be dia be any amin’ireny Trano fatoriam-bahiny hotely ireny ny Afrikana – sady manofa hotely izy izany no mivarotra – feno entana ny efitrefitra madinika rehetra…

tamin’izaho tany farany dia nampiseho ny fahaizany manao trano avo misy rihana maro amin’ny toeran ety (kely) ny SINOA…feno entana vita sinoa 6ème qualité ny lalantsara  - ny efitrefitra

Tamin’izaho farany tany dia feno gasy mivarotra amin’ny trano fivarotana fa tsy tompom-barotra izy ireny fa mpiasa madinika…na SINOA tsy mahay miteny gasy no Patrô…na KARANA…

ny ankabeazan’ny gasy manana trano ivaotana tao Analakely sisa dia mpivarotra sakafo masaka…

Aiza sisa no afaka mivarotra I gasy kely?

Eny amin’ny sisin’arabe…

Dia roahina, henjehina, …

ny tsena naorina no hitoeran’ny mpivarotra…67 Ha : aty ivelany daholo ny ankabeazan’ny olona no mivarotra – mila ho foana ilay tsena namboarina…ary eran’ny Madagasikara io … mitogaigy eo, fotsiny matetika ilay tsena naorin’I FID…

Nampahatsiaro ahy ilay Ben’ny tanana ny tanana iray izay : tamin'ny propagandy dia izao no nolazainy- hamerina ny Zoma hono izy rehefa lany ka ataon’ny tsena misy rihana…ary ho lokoiny menamena ny sisin-dalana…ataony Edena I Tana…haveriny ny Rova…

Lany tokoa izy fa tsy nahatody hatramin’ny farany, fa lasa niandraikitra zavatra hafa…taty aoriana ela voa nahavita tsena misy rihana ny solony…fa lasa Epicerie kely be dia be sy mpanao reliure sy saisie ary photocopie ny tao anatin’ilay tsena satria LAFO be ny Hofany…

Efa mihamalalaka ny lalana mankeny Anosibe…tsy fota-mandrevo intsony…ary tena isaorana ny mpitondra tamin’izany nanavao io tsena io, isaorana koa ny mpamatsy vola (reny malalaka)…

Efa namboarina ny tsenan’Anosikely…

Fa ireto mifanenjika eto analakely…mialona an’ireo VAZAHA KARANA SINOA migalabona mivarotra ao anaty trano…

Mampahatsiaro ahy ny Tsenan’ny ZOMA…

dia hosasana atidoha foana hoe NY FISAINANA NY FISAINANA...ry zareo irery no misy saina


tsy miteny intsony ny madinika

11/24,2009

Jirama - Farmasia - banky...any angamba sisa no sehatra mba hitenenan'ny madinika...Siligaoma, pecto, bômbô, ireo matetika no tsy maintsy lasa anjaran'ny madinika...

Indrisy mantsy ry madinika, tsy fidiny ho azy anie ny ho tonga amin'io toerana io - tsy nangataka izy hoe ity aho ampijalio - ...nihen-danja hono hoa ny vola malagasy ka ariary dimy aza lasa tokan'e...ary ny iray alina lasa tokan'e...

Milalao baoritra daholo sisa ny olona gasy - ary raha misy trano na tany amidy taty amin'ny toerana nandalovako(faritra eto Gasikara io), ka miparitaka eny amin'ny affichage eny  dia tsy maintsy misy izao soratra izao : en Euros. [tsy misy madinika hahavidy an'ireny trano antoniny ireny koa]

Style fotssiny sisa ny XX50Ariary na XX25Ariary fa tsy maintsy mivadika boribory 100Ariary io rehefa mividy zavatra... 

"pecto sa bômbô hafa no omena na-dramose fa tsy misy madinika?"...

Tsy miteny intsony ny madinika fa efa manjaka ny vaventy...

Mobla misy mitsipona ve raha misy ariary folo latsaka ao anaty taxi-be?


Politikan'ny fanaratsiana...

11/19,2009

ny mamaoka zavatra tsy voahadihady tsara dia "diffamation" ... zavatra tsy mitombona...ny mamoaka vaovao tsy mitombona...

fa mba firy moa ny vaovao tsy mitombona navaokan'ny mpanao gazety? ary mpanao blaogy?...ny tsaho moa etsy andaniny efa manginy fotsiny...dia rehefa samborina dia midradradradra hoe "LIBERTE DE PRESSE" e...

Io indray izao no fampisehoam-pahaizan'ny miseho ho tia politika...manenjika fahalemena maivana ...tsy misy vaingany fa dia halako bika tsy tiako tarehy...

Efa impiry no voaenjika amin'ny vakavaka amin'ny teny frantsay ny mpitondra?...satria hoe rehefa malama vava amin'ny teny vahiny vao mahay mitondra...

Efa impiry no enjehina amin'izay mba niavotany teo amin'ny fiainany ka nahatafavoaka azy ny mpitondra? Mpitondra ronono e? DJ e?...satria hoe rehefa nianatra tany an-dafy ihany vao mahay mitondra... 

Dia sokirina daholo ity tantara antsanga tsy aman'orana ity...pakta tamin'ny satana...seky 4 miliara...mpifoka rongony....jiolahim-boto...mpilalao vehivavy....tsy manana BEPC...

Raha mbola politika mivavaka amin'ny OLON TOKANA dia izay sisa no hiafarany tsy mahay sy tsy mahita afatsy ny halako bika tsy tiako tarehy...Tsy mahay afatsy ny hitsikilo hoe nangetotra hono i Ranona dia atao sariitatra  (...) nisy taindelo ny oron'ny anona...

tsy afaka ny hanokatra ady hevitra amin'ny zavatra hafa  izay ZAVA DEHIBE - toy ny lalampanorenana sns - fa dia HALAKO BIKA TSY TIAKO TAREHY foana...sy politikan'OLONTOKANA...

 


Fanontaniana ny Safidim-bahoaka...

11/13,2009

Dia tsy maintsy atao izany ny fifidianana –

 

ny referandoma …

nefa mba niomana tamin’izany ve ny ankolafy hafa?

efa nisy ihany ny zaikabem-paritrandrajoelina – mitovy tamin’ny fakana hevitra tamin’ny MAP – ny tanjona dia ny maka sary ny fahabetsahan’ny olona tonga nanatrika ny fivoriana…fa dia niady stylo sy kahie ary indemnité no tena izy …

Ny an’I fireharehan-dRavalo kosa ve mba efa vonona?...raha toa ka ny narosony tamin’ny 2007 ihany no arosony dia mety maro no tsy hanaiky (fanjakam-piloha be ?)… Ary ny an’i fireharehana Hafa?

Toa mety amin’ny Ragasython ihany mantsy ilay manompo tompo iray ilay tsy maintsy manonona ny anaran’I Prezida isaky ny mba mahazo micro : “…fitondrana tarihan’ny Filoha X…” – “…Ny filoha hajaina X…” Ilay tsy maintsy manaraka ny baikon’ny filoha na dia efa TOA asainy mivarina any an-kady aza

Koa raha atao co-prezida koa izay hahazo ny laharana faha 2 amin’ny fifidianana filoham-pirenena (azo atsofoka ao amin’ny lalampihinana io – atao andininy voalohany)…dia mba miara mitantantana sôsy ao tsy manankorontana ny sarom-bilany…

Fa mahagaga fa rehefa be laotra koa ny PDs amin’ny tanana, dia tsy misy mivolana mihitsy hoe safidi-bahoaka tsy hajaina (?) – spesialité ny fitondrana efa nisy teto io – efa oviana moa no very zo hifidy I Nosy beI Saint MarieI Fort Dauphin? – ary mba efa impiry I Tana renivohitra no vao avy mifidy izay tiany dia afindra toeran-kafa ny tiany fa soloina PDs? – Fanajana ny safidim-bahoaka izany matoa tsy misy miteny –

Ka angamba mety raha mba soratana ao amin’ny lalampihinana panorenana koa fa tsy azo atao mihaotra ny 3 volana ny fipetrahan’ny olona tsy nofidiana hisolo voafidy, fa ao anatin’ny 3 volana dia tsy maintsy mifidy…

Fa naninona koa no tsy nofidiana mihitsy ny filohan’ny faritra? Ka angamba mety raha mba soratana ao amin’ny lalampihinana koa fa tsy maintsy fidiana volana vitsivitsy ao aorian’ny nahalany ny filoha ny filohan’ny faritra… (tsy efa voasoratra ve izany fa tsy nisy nanaja e?)

Mbola be dia be ny Fanontaniana ato an-tsaiko – fa aleo aloha ho any…

Ohatra

Fa maninona no misy mpifidy tsy azo fidiana? – ny 18 taona ohatra – tonga dia hoe “mbola tsy matotra” hoy ry zalahy –

dia nampiako hoe “maninona ary ny mbola tsy matotra no mahazo mifidy e?”

dia hoy ry zalahy “sssh ady hevitra be izany fa manomboka eo amin’ny 35 taona eo no matotra”…

Ary ny GTT aty andafy angaha tsy hifidy? Tsy misy mba mitolona ho an’izany koa – Isam-bahoaka…mpandrehatra trano-kala fotsiny

Dia hono hoa Loholona mandram-pahafatiny daholo ny Filoha teo aloha hoy Maputo…ary ny Co Filoha mba ahoana? Mahazo manantena ve I Fetison sy Rakotovahiny…Sa tsy raharahan’I Emanoela Izany…

Ary maninona moa raha lany solombavambahoaka dia tsy azo atao minisitra e…nahavoafitaka ny Tana io : Nihazakazaka ery nifidy an-dry Andriamparany, ry Ben’ny tanana taloha sy ny sisa … hay affecte-ndry zalahy ho minisitra fotsiny avy eo dia avy eo esoriny…dia eo vao hoe iza moa ilay 2ème position? – tsy nisy nahalala – Fitaka be vava…fanajana ny safidim-bahoaka

Ary nankaiza ilay Fitsarana mpitondra ambony HCJ tsy nety nitsangana?...ho hitako eo izay sahy hanoratra izany indray ao anaty lalampanorenana...

 


Sakafo fihinan'ny gasy hatramin'izay?...

10/21,2009

Ny gasy hoe hafa ihany...Fa dia resaka teny anjorony izy ity ary tehiriziko ho tantara...

Niova ny foto-tsakafon'i Malagasy tamin'ity taona ity...hay efa sakafon'ny hatramin'izay fa izaho koa no miesona-

Ny Mafana no tena mpamorona teny mitsofoka avy hatrany ao an-tsaina taloha (tamin'izaho mbola kely...) - misoratsoratra eny amin'ny rindrina eny, ohatra:

Je veux t'aider (GVTD tamin'ny andron'ny oe oe - samy mahalala ny fanalavana azy) Le mouvement du Gvtd -Gouvernement transitoire vers la démocratie- a voulu initier le premier 13 mai de l'histoire au stade des 67 ha mais a été réprimé par le régime de l'amiral. 

ny 4M - Club M (aimer)

Dia miampy slogany tena mampihetsi-po sy saina "lasa izao izao dia izao, GVTD" - "ndao"...

ao koa ny "Striga" (ahi-dratsy lasa anaran'ny fitondrana fahiny noho ny lokony - niparitaka be io ahi-dratsy io tany Bongolava tamin'izany  Le striga est connu sous plusieurs noms, selon les régions de Madagascar :Striga” d’après son nom latin, “Ahitra menakely”Arema” ou“Kimenamena”, en raison de ses fleurs rouges (Moyen-Ouest), ...

ny fiteny manainga tamin'izany moa dia ny "oe - oe" - "mamokatra mamokatra mamokatra hatrany" - "fanantenana vaovao" - "lera"- fa ny tena nifantoka tao an-tsaiko dia ny "ankizin'ny taona 2000" ...SUBLIMinal

"Ny minoa fotsiny ihany" natao autocollant niparitaka eran'i Dago vao hanomboka hanoratra tantara ny orin'asa "vita malagasy" tamin'izany- notohizana hatrany hatramin'izay..."Ny amboary ny lalana" –

SAingy indrisy Fa nisy ireo tsy nahatafita hafatra firy - Asa aloha -, toa ireto :

Ao ny "FAV" izany hoe Favy ( ?) FAV Fitondrana Ara-dalana hiany ho an’ny Vahoaka, regroupant une quarantaine d’entités politiques, dont le parti présidentiel TIM, le MFM, le PSD, le GRAD Iloafo, l’AMF/3FM… et présidé par le député de Kandreho,- ary dia lasa LEGALISTA (aza vakina hoe LE Caliste)- nisy nananihany hoe SONEGALISTA mahazo baiko...

ary vao tsy ela teo ny "TSAR"(Tout SAuf R. sa Transition sans R.) izany hoe Tsara (?)Pour renforcer son refus de céder face à Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et les légalistes ont désormais adopté un slogan "Transition Sans Andry Rajoelina" ou TSAR. 

Fa ny tena nivilana mihitsy ny heviny dia ny MAP – nahazo dikany be dia be mihitsy : MAPihomehy – MAPiesona – Miantoka Am-Paosy…

Ny HAT – lasa hoe Hazo Amoron-Tevana…

Ny FAT (lasa hoe FATy..) = Fitondrana faty, vata-paty?

Ny TIM lasa TIMihinana…Tiako I Manandafy 

Fa ny tena hotehirizina dia ny hoe : Niova ny foto-tsakafon'i Malagasy tamin'ity taona ity (efa hatramin'izay kay)...

Ny valin’ny avalin-dry zalahy ny fanontaniana hoe “dia ahoana lety? Inona no vaovao?” – raha sendra mifankahita ankehitriny dia hoe: 

izao mihinana ny NEM izao e

"Ka matsiro ve e?"