Tratrany...

12/24,2008

Saika tsy tratrany angaha aho no arahabainao hoe TRATRANY...

Eny eh fa dia tratrany soa aman-tsara aho...norovitiny soa aman-tsara ny paosiko sy izay mba paoketra keliko taty...TRATRANY tokoa aho...

Ka dia ireto misy fisaorana mitafotafo mety ho ataoko ...

Fa dia isaorana mitafotafo ny SINOA, namorona kilalao tsy dia lafo nefa tsy dia mateza, sitrany ahay mba nampihena ny vola nivaoka tamiko...tsy azoko nentina nivaoka firy mantsy ry zalahy boaykely tamin'ity fa be tomany kilalao lafo...mandreraka... soa fa "SinOA NY FIARAHANTSIKA" (hira malaza amin'ny dokam-barotra ankehitriny io) = mahazo toa mahazo tsara rehefa simba haingana tsy manenina...

Fa dia isaorana manokana ny fanjakana sasatsasany tsy nanapaka na nanidy ny Fahitalavitra sasany (afa-tsy ny VIVA) fa raha tsy izany dia tsy afaka andro mihitsy nandritra ity fety ity, fa raha TVM sy MBS fotsiny mety mahamonamonaina be ihany...simba mantsy ny lecteur DVD ko tamin'ity ary mbola tsy nahavidy aho...

Fa dia isaorana manokana i Jesoa Kristy nanaiky hiara-hipetrapetraka tamiko tato an-trano androany krismasy, tsy nanaiky aho aloha hoe ovainy divay ilay rano...ary tena tsy haiko na tany am-piangonana tany lery, adinoko ny nanontany azy fa be dia be mantsy ny olona lasa any...

Fa dia isaorana manokana koa ny Filoha manomboka tsy mi-kravaty firy tamin'ity taona ity...

Dia isaorana koa ny tarika Saotra sy dera amin'ilay Clip mampivanitika "avia ry mino"...fa dia lasa kilalao atoko amin'ny zanako tamin'ity krismasy ity ny fihetsikareo...he, he...

Dia misaotra ny ben'ny tanana Tana fa dia nahita film tsy nanadoavan-bola e...ary ianao mihitsy no mpilalao...asehoy amin'izay ilay saovaly taingenanao fa efa te hahita izahay...

Mirary Soa e...

 


MaNdroaka devoly...

12/06,2008

Fa angaha lasa nisy masera ny protestanta, hoy ilay tsy mahalala…mahita ireto vehivavy miankanjo fotsy manjopiaka sy misaron-doha fotsy…hay mpandroaka devoly ireo, na mpiandry…

Misy fiantraikany amin’ilay devoly ve ilay mitrerona sy mibetroka iny rehefa mandroaka devoly?…”amin’ny anaran’i jesosy, miala ny fanahy ratsy rehetra”…

Na ny feo voalohany aza lasa beso ho azy teo…Ny totohondry mivokona, sy ohatran’ny hamely ireny mihitsy…na ilay baiboly no hahetsiketsika ohatran’ny hikapoka rivotra…

any amin’ny antoko sasany aza tena ohatran’ny hoe marenina ilay devoly dia mitabataba be mihitsy: “miala, miala, miala hoa…amin’ny anaran’i jesosy miala!”…(mandalova kely atsy ananona raha mba te hahita…)

Ohatran’ny hoe arakaraka ny hikiakiahina no mampitsaoka ilay devoly…(mitovy ve ny hoe miteny mafy sy mikiakiaka?)ekena fa tokony “toherina” ny devoly…fa na dia izany aza dia mahay  sinema be isika e…misy fiantraikany be aty an-tsaina mihitsy ilay mikiakiaka…satria mahatsiaro ny fomba fandroahana alika…”allez”…na dia izay fotsiny aza dia mampamaivamaivana…

Tsy amin-kery na amim-patanjahana, fa amin’ny fanahiko, hoy Jehovah…Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina…ao anaty baiboly ireo teny ireo…

Izaho indray tsy handohalika eo anoloanao izany masera (dika ara-bakitenin’ny Ranabavy), fa mijoroa ato aorianako ianao raha hametra-tanana amiko mandritran’izaho mandohalika iny…Andriamanitra irery no andolihana…dia mba aza ahetsiketsika be moa ny lohako e…

Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: "hamoaka demonia amin'ny anarako izy..."hoy Jesosy

Fa misy olona mahita fijery hafa mihitsy, toa devoly daholo izay hitany tsy dia mitovitovy amin'ny heveriny fa marina...ary ny loza dia tsy ilay devoly irery itsony no roahany fa dia voaroaka hatramin'ny ilay olona - hany ka asian'ny kakay sy hoditra ankondro avokoa ny lalan'ilay olona.... 


diplaoma tsy be mpahalala...

12/01,2008

Ary satria moa efa nampianarina ny handrombaka diplaoma isika tato ho ato...dia mba atorotoro ihany itony diplaoma itony , sao mba tokony horombahana koa...

Mety hahaleo ny sarany ny vidiny...izy ity moa dia tamin'ity lohahevitra ity: aola'ko a ; no nahalalako azy ary dia hisaorana ny nanaposaka hevitra...

Ny mampalahelo ahy dia ilay ramatoa mieritreritra fa ny toy izao no mety ahavoavonjy azy tsy ho any amin'ny helo...INDRISY...

Je suis catholique et avais perdu ma virginité avant le mariage. J'étais sûr que j'allais directement à l'enfer, mais j'ai parlé à mon prêtre et il a ri et a dit, « salut par S R V, mon enfant. » Je suis un ange maintenant ! «  (dika malalaka)

Kivalavala koa ary ve izy izany...

O rankizy a aza atorotoro an-dramose fa hafa mihitsy ny an'ny lehilahy...

izay soratra menamena cliquer-na dia ho hitanao ny tohiny...


Jesoa ihany hoa no Zezo...

12/01,2008

Iza amin'ireo sary be dia be ireo no tena izy e?...indraindray toa Mpihira Rock indraindray toa "années 70"...

Nahasahy nandrovitra ny sary mikasika an'io aho...dia ohatran'ny nampihoron-koditra ny sasany ny nahita ny nanaovako izany...

dia hoy aho hoe tsy misy izy ireo sary ireo...ka izay tonga eo rovitiko...fa ny ahy mbola tsy hitako ny tarehiny, any an-danitra aho mahalala azy...

Raha miainga amin'ny sary dia i Jesoa tsy Zezo... i Zezo somary bogosy kokoa raha sary (ilay sary vongana mihantona any amin'ny hazofijalian'ny fiangonana katolika no nalaiko ohatra)...ary i Jesoa tsy hita hoe aiza izay sariny...(tany amin'ny protestanta aho no nitady fa hazofijaliana-tsisy olona voafantsika -izay fotsiny no ao am-piangonan-dry zareo)...

Ilay endrik'i Jesosy amin'ny hiran'i Tsiliva koa tsy ratsy a...version malagasy...

RAha ataoko hoe Andriamanitra izy dia tsy hanao sarin-javatra voasikotra hanehoana azy aho (sary voasikotra amin'ny pinceau...)

eh hevitro io an...vakio ny lalam-panorenana...tazomy mafy ny hevitrao...

eoa Basy...


ampianarina miteny gasy…quiz…

12/01,2008

tondroy izay valiny marina (ny dikan’ny asa… eto dia valinteny mitovitovy @ hoe tsy fantatro)MIANATRA MANISA SY MANAO KAJY:

  • ampitomboy 1 io paoma 1 io, dia lasa firy izany ny paoma

                        2  - 1 - asa… 

  • ampio 1 io paoma 1 io,dia lasa firy izany ny paoma… 

               2 - 1 - asa...(fa 1 ampitomboana 1, firy e? ary 1 ampiana 1, firy? mandehana miverina any amin’ny garabola…ampianarina manao kajy(tohiny)