Fringa mihevotra...

07/31,2012

Ahoana moa ny fanoratra ny hoe fringa...fringa sa firinga...

Teraka alakaosy daholo hono izay nampitondrain'ny dadany sy ny neniny izany anarana izany…fontotra volom-pody volom-bitsika…ary mifanohitra amin’ny adizaozy…Tsy hay aloha na vava alakaosy na vody alakaosy…na sady vavany na vodiny…

Finoanoam-poana moa izany…fa tantaraina fa zava-nisy…miala tsiny amin-dry RAKOTOFRINGA sy ry RAFIRINGA rehetra… Ary ohatarn’ny mbola tsy naheno anaran-dray hoe RAKOTOBETAY na RATAY hatramin’izay…(msiy ihany gasy metisy sinoa mibaby izany anarana izany ka…) …

… mihajahaja kokoa angamba raha mba avadika ilay teny malaza ampiasaina amin’ny “zava-mahagaga” na “zava –mahasosotra”:

Fringa be lehity an…tena fringa be…(ho an’ireo zay mampiasa azy)

Mahasoso-firinga…

Dia lasa miova koa ny fiantso ny zanany rehetra: fringan-delo, fringan-tsofina, fringan’nify, fringaringan-draha…fringam-piraka…fringawan…

Asa…

Fringa be ity mitranga eto Madagasikara ity, ary misy fringa mihevotra ny sasatsasany amintsika mianakavy, ny sasany izany moa dia fringa hatrany amin’ny tsinay maintiny

Dia ahoana?...

Ny olana dia izao, zezika gravy be mihitsy izy io raha ampiasaina, ka lasa mamokatra be izay nasiana azy…fa mety ho voan’ny cysticercose..izay anie lay nampisalasala ny nihinana an’ilay fraise teny Ambatofotsy eh…

Ka dia asakasak’ izay manaiky ho fahanana…

Sady mbola fahanan-dalitra koa…

Mahakivy be ilay fisainanao indray andro izay, sakafo matsiro be no teo anoloako fa lasa ohatran’izao ny fijery azy:

 •     Ity izao diabète
 •     Ity cholesterol
 •     Iry AVC
 •     Izaroa goutte
 •     …ary ity lasa fringa…

Tonga dia lasa tsy te-hihinana izany…

Fringa mihevotra…

Hevitra

 1. Kdaombaramita

  Ahitsiko kely fotsiny ny teny iray nampiasainao ato : firinga miHEVOTRA, ny teny hoe mihevotra dia "rebondir" no dikan'ilay teny mihevotra, izany hoe ny baolina no mihevotrevotra, mitsambikimbikina ;)(aza ampifangaroana @ ilay teny hafa hoe manevokevoka = étouffant). Raha tsy hoe angaha ka hoe mitsambikina ilay firinga toy ny gabône any Toamasina, manisy fameriny ... LOL Fa ny hoe "firinga miHEVITRA" dia hoe maloto fieritreritra, hevitra = idée. Ka iza amin'ireo no mety amin'ity resakao ity ? ilay any Toamasina sa ilay maloto eritreritra ?

 2. finoanaranoray

   

  Toa tena MIHEVOTRA no tiana lazaina ka ...ohabolana gasy...Misavoamboana hoatran'ny tay entin-driaka..

 


Tsy tafiditra 'lay Lalao

07/30,2012

Raha toa ka atao hira ilay izy.. dia ny "Tojo anao" no tena mifandray aminy...

Tojo anao aho ka dia mirana...izay no zava-dehibe... iray minitra monja...

fa tena tsy tafiditra mihitsy ilay Lalao...

Adinon-dry zalahy tany ho any hono ny Valizy eh ... sao dia adino tao ivato fa tsy lasa an'i Thaïlande... mba nisy nandinika ve hoe tsy nitondra valise ny mpilalao sasatsasany...

Manomboka izao ny Lalao olympika...samy manao fikafika daholo na ny andaniny na ny ankilany ... ny hita amin'ny fanombohan'ny Lalao aloha dia ny tolona...

Dia misy milaza fa Hors jeu...Misy milaza fa Hors jeu...

Ohatran'ny milay ihany raha ny gasy mitsongoloka rehetra no alefa an'i Bangkok...raha vao apetraka izao ny fanontaniana hoe iza no alefa an'i Bangkok?...tonga dia be dia be no manangan-tanana hoe "Zah'koa..zah'koa"

Rahoviana vao hifarana ity Lalao ity?

Raha ny vadiko aloha, raha azo atao dia tsy avelako misaraka amiko izany...na dia hanao Lalao olympika aza...fa sao viravirain-dry zalahy any...

tsy tsara hono ny mpivady misara-toerana Ramose an...ny ela maharay roa...

Ary maninona ny vehivavy gasy rehefa miha-matotra dia miha-matavy sady miha-be kibo eh...aleo ihany manao lalao olympika eh...

Mba mandinihan-tena ihany nareo ry manangy gasy fa lasa voatavo rehefa mahazoazo taona an...lasa mampiteniteny foana hoe aza omena tsiny Rangahy raha manjono eny amparihy...fa te-hihinana Friri Loka...

 

oadray, ny olako kay izao tsy any mihitsy...

fa hoe inona no laoka???? Henomby ritra...

ssshhhh

 

...


Frantsay # Amerikana

07/28,2012

Mbola eto Dago ihany aloha hatramin'izao...

Ka dia lasa mandefa jery sy menomenona amin'ny izay zavatra tsy dia misy dikany...tahaka ny fomba fiadin'ny Amerikana...

Tsy mety amiko ny adin'ny Amerikana...

ao aloha ny Corps de la paix, ohatran'ny hoe mijaikojaiko be ny fomba fiasan'ny eto, ka toa tsy re mihitsy, fa nampitsiriritra an-dry Sombila fotsiny no nahatadidivako azy...

Aiza ve rangahy ka ny Frantsay isak'izao vazamototra izao mametraka alliance dia midobodoboka aponga isaky ny izay mihetsika...

Ny an'ny Amerikana CCA kely fotsiny...fa maninona no tsy manao kelikely be dia be miparitaka eran'i Madagasikara, fa manao be tsy nahoana eto Tana eto fotsiny...mety ho diso ihany anagamba ilay hoe be tsy nahoana raha toa ka mandinika an'ity tetikasan-dry zareo vaovao ity :ultra moderne...

Aza gaga ry Amerikana raha mbola Frantsay be ny "favori", satria ry zareo manao fitetika miparitaka, nareo ny kianja filalaovanareo feranareo eto Tana...

Mba nisy nihitatra ihany ka...ohatra izao ny Namanabe Hall ... trano koa izany ka trano..."sophistiqué"...ao koa ny trano be ny MCA...

Fa lavitr'ezaka be ny fiantraikany eh...

RFI manenika ny Nosy...ny VOA moa aiza fotsiny...

Resy be eh ...ela figadona...

Be ny mba nanantena ery tamin'ny Andron-DRavalo, fa ho ampirimina amin'izay ity fisainana frantsay ity, fa eh eh eh...mbola tsy tafavoaka ihany, mbola ny télé sinoa ihany no nandeha mandram-paharainan'ny andro rehefa tapitra ny fandaharan'ny TVM (tamin'izany..)...

Raha mba kitihan'ny Amerikana moa ny kolontsainan'ny eny ambany tanana sy ny eny ambany ravin'ahitra , ka hirotsahany toy ny fikan'ny CLEF (mamely fivondronana 100), dia asa fotsiny...

Tsy nisy varany mihitsy ny nandanina vola naovana ny lalampanorenana ka nanisihana ny teny anglisy ho tenimpirenena satria tsy nisy asa nifanaraka tamin'izany natao'ny Bekintana...tsy nisy varany mihitsy ny nidirana SADC na dia Francophone aza...

Sa hoe efa an'i Fantsay Madagasikara...

Nifanaraka tamin'izany ngaha nareo taloha ry vazaha?

Hevitra

 1. simp

   

  Hitako t@ gazety, otran'ny manao resaka hoe centre culturel mobile ry zalah fa asa na mba effective na tsia...

  Ny tena marina koa efa miezaka miditra tsikelikely izy fa zany hoe tsy tena prioritE hoandrizalah I Madagasikara ee... Asa refa misy solika marina nga vao mety hiova ny donnes fa ra @ zao aloha tsy dia mahliana azy loatra...

  Ny tena hitranga aloha hoy ah dia ny hoe ny sinoa no tena ho role a horizon 2020 any ra tsisy ny sampona. Tsy eto amitsika ihany fa I Afrika iray manotolo..


 2. finoanaranoray

   

  tena marina izany raSImp...Sinoa kely daholo atsy ho atsy ef nanaomboka tamin'ny presidà ny zanak'ampielezena io...

 

 

 

 


NANKAIZA HIANAO RY LASA

07/28,2012

Nankaiza hianao ry lasa, nankaiza no antsoina
Nefa ako iray malemy no sisa mba mamaly
sy manoina? .....
Manoina sy mitondra ny hiranay omaly
Efa zary sentosento, mifangaro ranomaso.
Ranomaso tsy mivoaka, mamonto ny aty fo !
O ry lasa, ô ry lasa mba andraso:

Henoy ny manjo !

O ! Ny hiranay fahiny, sambo feno voninkazo,
Nampamerovero saina, nanamanitra ny dia ...
Dia halazo ?
Hery feno namakiana ny onjan-drano izay naria,
Toky sady niankinana ary koa mba nantenaina
Fa hampita hatraminao, ry helo-dranom-pifaliana,
Ry anton'aina,
Izay tsy iza fa hianao, ry malala sady tiana
.

Izao anefa ka ho rendrika, eny re ! arendrikao ...
Ny hiranay, ny hiranay, mbola injao miraondraona
ao am-poko ao !
Miraondraona ka ho reko toy ny hira iray misaona
Sy miventy faharesena, ô ry vintana tsy hita
Izay mandavo dia manindry ny malemy noho hianao,
Tsy tafita
Fa miankohoka sy rendrika ao anaty lalina ao !

Tsy mba misy izay mosara mba manatitra, tsy misy
Sentosento iray akory mba arahinao tomany
Ka indrisy !
Miherikeri-tsamy irery eto ambavan-tsesitany !
Miherikerika mihaino izany fiditry ny rano

Ato anaty lakan-doaka voatendry mba hanafoana
Ny mba hany tokim-po azo tamim-belirano
Tsy tsaroana !

O ! dia foinao, ry lasa ! ô ry lasa, izay antsoina
Nefa mianjona mandeha, mihomehy sy tsy mamaly,
Tsy manoina ....
O ry lasa, rehareha sady tokin'ny omaly,
Nefa tonga sentosento sady tonga ranomaso !
Miantso anao ny indray nihira, miantso anao amim-po.
Mitalaho sy mitaraina ! Miantso anao ka mba andraso :
Ka toneo ny manjo !

 

J. J. RABEARIVELO (Lova)

 


Mitady safosafo...

07/07,2012

dia izay zany no lakle na fanalahidy...MITADY SAFOSAFO...

rehefa manambady izany dia zavatra maromaro vitsivitsy no tena mila ianarana:

 1. Mila manome zavatra matetitetika an'i Madama

Na Mofo gasy io na Mofo vazaha, na inona na inona fa rehefa mba manolotra ianao dia basy zay...nisy fotoana izay zavatra mba tiako ho azo ihany no vidiako dia mody atao fanomezana amin'ny madama, dia faly ery izy, nefa anie dia izao ihany no ampiasa azy rehefa avy eo...

ary raha tsy ampiampy vola?...

dia aleo ampiharina ilay teny gasy izay tsy hita izay maharatsy azy hoe "tsy aleo voandro...?"

Ny fandehan'io tantara io dia izao (ho an'izay tsy mahalala...) te hihinana galsy teny amin'ny Honey hono ilay vehivavy, satria nisy namany nitantara fa nividiannan'ny malalany glasy, ilay lehilahy anefa kinkina ary ilay glasy lafo be aminy, fa teny amorondalana mbola nisy nivarotra voanjo voahendy 20 ariary dia mahazo, dia ni-charme be lèry niteny hoe "tsy aleo voandro...?"...

fa mety koa ilay fikan'ny lôlô sy ny tariny iny hoe bobon gasy, dia tsy adino lay teny miala bala hoe "...ny fo manolotra aky ry malala no jereo, fa aza ny hakelin'ny zavatra a..."

...sady ny bonbon gasy izao efa sarotra hita, ilay bonbon gasy maro loko ireny...lasa espesy rara...dia mety hampietampo be raha ireny no omena...

ny tolotolotra majinijinika no zava-dehibe...

ka raha tsy misy vola mihitsy?

izay azo omena ihany no omena, fa mitombona foana ilay teny hoe "...aza ny hakeliny no jerena fa ny fo manolotra...".

Rehefa tsy misy vola izany dia ady miaramila io...manaraka baiko...ilay baiko hoe "Atolory..." ..."jery atrika..."...dia tsy mijanona raha tsy hoe "..aoka..."


 2. Mila mikasikasika matetika an'i Madama

 y indray moa izany dia ilay misakambina na mamihana na manafosafo na manorokoroka, fa tena mila an'io mihitsy Madama, mahagaga...

indrindra eny imasom-bahoaka...finaritra sy salanitra ery, rehefa sakambinina sy fihinina...fa mba lasa ohatran'ny vadin'olona rehetra...(...)...

Tato ho ato mantsy ohatran'ny hoe lasan'ny zanaka daholo lay ohatr'izay, ry zalahy ndray no fihimpihinina sy orokorohana fa i Madama navela tary amin'ny sisitôsy...ka rehefa eny ambony kianja ihany vao mahazo...

lasa saropiaro lay mpanampy tandrify, dia lasa niantsoantso hoe "zah koouh, zah koouh..." amin'ny antaondro be nanahary...

ary ny gravy dia lay zanaka indray no manosika hoe "mba ataovy calin Ney ry dada..."

"azafady lesy fa adino ny nanao calin azy teo imason'ny lisany an..."

Dia ezahana atao na amin'ny fo na tsy amin'ny fo... fa rehefa tsy amin'ny fo dia atao amin'ny fo...

 

3. Teny mamy

Rehefa manomboka mametrapetraka fanontaniana hafahafa izay Madama hoe "zah ve tianao?"...tonga dia tadidy avy hatrany hoe "oay, herin'andro marina aho izay tsy niteny hoe Tiako izy..."

Aleo mamerimberina ihany fa mahasalama azy hono izany...

ary tsy asiana an'ilay hoe "izay ela izay no nanambadiako anao, dia mbola manontany an'izany ihany ve ianao?..."

Fa tonga dia tairina hoe "Tiako ianao..." raha tiana asiana sakay sy sira kely dia atao teny vazaha "I love you..." fa amin'ny gasy aloha ny "Je t'aime..." no misy dongidongy kokoa...

Ohatran'ny tsy mahafaty ilay miteny ireo teny ireo matetika amin'ny Madama, fa mba miezaka kosa rehefa manomboka hita mihatola lay izy, dia mampahery tena amin'ilay hoe FITIA GARANDRELINA, be ketrona vao tena mamy...

 

...ssssh