Jerena fotsiny ohatran'ny....anabavy

08/03,2011

Aza tafintohana...aza mikorapaka...tsy misy mahamoafady eo...

Tsy azo kitihana, tsy azo kasihana...jerena fotsiny...fa dia be ny fendrofendro, ny hirahira, ny alahelo...izay manondrana dia manondrana (dikany 2 samy hafa ireo)...tsy azo amidy na atao haingon-trano...

Jerena fotsiny ohatran'ny...Anabavy...izay ilay famaritana ny "BOIS DE ROSE", jereo anie fa sady ROSE no EBENE... sao mikitika eo an...tsy aleo ve tapahana any daholo dia soloina MANGA...jereo fotsiny...

Paosin'iza daholo ireo feno eo akaiky ireo?...

Ity hoa no tokony ho sary eto fa tssssh...

http://association-rakalobe.org


Rehefa hody ihany ianao...

06/15,2011

Raha hody ihany ianao dia

mitondrà bonbon

tsetsafiko amin'ny alina

hanala ngidim-bava...

Mitondrà koa loaka vao

fa tsisy ato an-trano

laoka misy vary? fa tsy laoka fotsiny...

dia ataovy masaka fa tsisy charbon

...dia sao de mihiaka fa itondray rano

...dia mba jereo any

sao misy pataloha

fa rovitra ny ahy, rovitry ny tolona

teny andalambè...

Aza mody alina

fa modia atoandro,

fa masiaka ihany lay alika ato an-tanana...

ary raha mba azo atao milaza mialoha

fa hotsenaina ianao...

rafa hody ihany ianao 

dia aza omena tsiny 

fa efa nisy zaza teraka ato antokantrano,

dia mba antsangano...

na dia tsy zanakao...

ary aza mba mijery

ny tarehiko efa koaka

tsy lay fahiny intsony,

tsy lay nahatara anao...

 

Atolotra an'i Madama atsy avaratra naheno hafatra hoe hody ny Ramose-ny, Mahereza Madama, aza kivy, izahay mpifanolbody rindrina eto ihany hanohatohana araka izay azo atao.

Marina raha hahita ity akory izy izao, tos tsy mba mpiditra tranon-kala...

Bof

 

 


Tapaka tampoka ny jiro...

06/02,2011

Misy indraindray fahatsiarovana tsy mety maty…nampihomehy ny naheno ny fanamarihana kivazivazy valamaty, 03 moa no niresaka, ny tena latsaka afovoany TMATMA – fa izy 02 mifanipaka hevitra – (zà ‘zany ‘le mihaino fotsiny sady manoaka)…fa dia tantaraina ihany…

-          Bla bla bla, etc etc…aleo ihany hoa ny Ramose, hoy ny andaniny

-          An an, bla bla bla, etc etc…aleo ihany hoa ny Boay kely, hoy ny ankilany

Nifandimby miteny eo ry zalahy…

Tapaka tampoka ny Jiro (…)…dia hoy lay mpanao baolin’ny Boay Kely:

-          Angaha efa tafaverina moa Ramose, no miverina ny délestage(…)

Tapaka tampoka ny tsinaiko…

Fa mila tapahana ny jiro vao mahalany 01 amin'ireto:

alt

Sary tato

 


Piho io jiro io...

05/08,2011

Rehefa nanomboka nanaikitra tsy ankiato ny jirama, dia na ny jiro tsy vonoina aza mampiady mivady...

tena tsy azoko mihitsy hoe fa maninona koa ary izany...

rehefa tsy hanome vola andoavan faktioran'ny jirama Andriamanitra dia aleo ho tapahan'i jirama any...

Tsy haiko aloha na efa manomboka ho jihady kristianika koa aho, fa dia lasa mitady...

mitady hanilika andraikitra any amin'Andriamanitra...lasa tsy mivakivaky loha izany,

ka manjary fiteny lay hoe "rehefa tsy hikarakara ny Tompo dia aferany 'zany"...

Piho io jiro io rehefa tsy ampiasaina...fa mampiakatra faktiora...izany avy koa ka mitady hampiady mivady...

Tsy haiko hoe nanomboka oviana no ohatrany nahatsapa hahamafin'ny fiainana,...,

fa ny hamafin'ny seza fipetrahako ao an-trano mantsy no nanombohako ny fisainana hoe:

fa maninona no tsy lay seza milay be ireny ary no nomen'Andriamanitra ahy,

hipetrapetrahako hamakiako baiboly...fa raha ny vidiny hitako amin'ny gazety aloha dia parata antapitrisany, nefa seza iray an...tsy zaka izany ankehitriny...

dia raisina ny tsindrona ataon-drapasy: "izay anaka no anjara..."

raha tsy mitandrina amin'ity Kristianisma ity dia FAMPIONONANTENA no betsaka

...FAMPIONONANTENA...

Raha sendra mitelin-drora mahita ny tapaka sy namana mandany iraimbilanja 30 tapitrisa 

hanaovana filantsasatra tapa-bolana dia ritra...

dia mampionon-tena sy mitsetsetra...

dia hoy indray ny tsindron-drapasy: "ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra..."...

ratsy ve ilay manao vacances mandany vola? ...tsy dia tena henoko itsony ny navalin-drapasy,

satria izany koa ve dia ratsy...

mety izaho no tsy nahay nisafidy fianarana ahitana asa mampidi-bola be...?

...na laozako mivavaka fotsiny fa tsy mikarataka mandehandeha...?

Piho io jiro io...

Fa aleo dia tsy atao hoe FAMPIONONANTENA fa FAHATOKIANA ANJAMBANY...

satria dia NY ZAVATRA REHETRA MIARAMIASA HAHASOA...(angambany?)

ny harena ara-panahy hono no zava-dehibe...oK...

izao izany : Manankarena aram-panahy...ary mikasa hanankarena aranofo...TANJONA...

rehefa tafakatra enina hetsy iraimbilanja isam-bolana ny faktiora dia tsy maintsy miteny hoe : PIHO amin'izay io JIRO ary aza adino ny mamono ny télé, dia esory ny prise ny Frigo raha tsy misy zavatra ao...dia aleo mipasoka amin'ny fera saribô, dia ..."bonne nuit chérie"...

Ka rehefa manankarena be isika mivady afaka 100 taona dia ampiretina foan ny jiro...100 taona kosa ela loatra e...aleo atao hoe 100 andro...sa ahoana?

 

 

 


Resa-bo...

04/07,2011

Raha miditra any ampaosiko ireto vola ireto dia inona re no anaovako azy e? 

20 Ariary/minitra no alohako rehefa avy eo amin'i Connexion (tsy dia nova firy - nihena aza?)

30 Miliara ariary atokako no hanomanana Fifidianana (aiza akory izay fifidianana teo 01 taona aty aoriana 07/04/11)

8 000 Euros isambolana izany hoe 80 000 000Fmg any hanakaramaiko ny mpampiofana vaovao ny Barea (mbola kely noho ny karama raisin'ny mpanolotsaina vazaha teny Iavoloha) (voaroaka lèry amin'izao 07/04/11)

30 Millions Dollars hividianako Force One (tsy mety lafo hatramin'ty ny andro any)

30 Millions Dollars omeko izay ekipa handresy amin'ny Mondial 2010 (espagne!!!) 

ary 30 Millions Dollars no fanampiana omen'ny Banque Mondiale mandritra ny 04 Taona ho an'ny Fampiroboroboana ny Ambanivohitra (projet 01 mbola mandeha eto Madagasikara)

500 Millions Ariary omeko an'iza? Tsy omeko ny Zandary... (nangina tsy nisy tohiny...hi,hi)

andraso aloha hanao auto-haropaosy

Voasoratsoratra t@ 27/04/10 - natao tomban'ezaka 07/04/11