Manomboka ny Fisamborana ... sahirana anefa ireo mpisambotra...

01/30,2009

Mampalahelo ... Maha ontsa...Fa dia manomboka ny FISAMBORANA...maromaro ihany izay efa voasambotra izay...

Misy ireo mahay miala bala ka raha vao miala any sy hitany lavidavitra ny mpisambotra, dia mitsaoka miafina izy...misy moa ny basy vava amin'ireo samborina ka dia tsy azo akisina sy tsy azo kitihana mihitsy...

Indrisy mantsy...fa dia tsy ho tafavoaka eto ny statistikan'ny VOASAMBOTRA, satria dia mianga amin'ny majinika indrindra izany ka hatrany amin'ny tsy misy majinika...

Ka dia miantso ny andrimasom-paosin'olona mba samy handray andraikitra...mba samy hiaro ny azy...mba samy hitsinjo ny vody andro merika...

Atorotoro ihany ny mety ho fomba fitenin'ireo Mpisambotra rehefa hisambotra izy ireo:

"Sao dia mba misy 25 000 any amin'ialahy dia soloiko rehefa tonga ny karama fa tena krizy be ity...ao moa lesy fa tena tsy mihinana ny ankizy a...ny karama ity tsy mety mivaoka (na hoe ny trano niasako ity may) ...ataovy 10 000 ary e..."

Ka dia antsoina isika vahoaka rehetra mba samy hiaro ny boatindrakiny fa mitady hisy hamaky izany... 

 


I anona mpanazatran’ny anona…HONO…

01/29,2009

Tena ohatran’ny marina hoa ilay hoe izay tezitra aloha ihany no diso… 

 Mba soratana  ho fahatsiarovana ity vinavinan’ny namana iray ity…

mandeha daholo ity vinavina rehetra ity… baolina moa izy ity…  

I anona saovalin’ny anona…HONO… 

“Niresaka hono I Anona sy Anona, dia nilaza I Anona fa ohatrany efa mihamilatsaka ny fitiavan’ny mpijery azy ary toa ohatran’ny tsy hain’ny ekipany ny mampiakatra azy…

izao ary no atao: midira inagahy manao baolina … dia tsy maintsy hitongilana nay amin’ingahy ny mpijery…eo aloha dia efa haparitaka hoe  I Anona no mpanazatra ao mabdik’ingahy… 

mandritra ny fanokafan-dalao aloha dia mody ho korontanina ingahy, mba tsy hahafantaran’ny olona ny tetika ataontsika, indrindra fa ny ekipa…

tsy maintsy haharesy ingahy amin’ny fiodinana voalohany satria efa ambany dia ambany ny fitiavan’ny mpijery  ny ekipako… 

Rehefa amin’ny lalao ny fiodinana faharoa indray ingahy dia mody hokorontanina, asina fingafingana kely…dia izao atao izay hibahanan-drangahy, tsy hamono baolina …

dia tarito amin’izay ny mpijery…eto mirotsaka ankianja…tsy maintsy hisy zavatra hitranga eo…atao izay hamakian’ny mpijery ny baolina…atao izay hanesorany ny tsatokazo…. 

hiraviravi-tanana ny ekipako, ary hiafina any anaty vestiaire mandritra ny fotoana vitsivitsy… 

Haparitaka hoe I anona no mpanazatra ao ambadik’ingahy… dia hirotsaka indray aho amin’ny maha kapitenin’ny ekipa ahy, ary hilaza ampahabemaso aho fa ho esorina ny karatra filalaovan’ I Anona (izay tsy maintsy hisosoka hiaraka hilalao amin’ingahy) dia lazaina hoe izy no tena nitarika ny mpijery anao izao…

ary koa hoe ho amboariko indray ny Kianja simba teo… Dia ho avy indray aho hitondra famonjena, dia ho mamim-bahoaka indray … 

dia halamina ny raharaha… dia avy eo Isika mifandray tanana… 

Ingahy miverina madio eo imason’ny olona, satria ho porofoana fa tsy mpanazatran’ingahy izany I anona izaho lasa mamin’ny mpijery indray…”  

Mifanohitra tanteraka amin’io ny hevitra naposany faharoa…io ilay hevitra mitovy amin’ny hevitry ny mpijery sasany…ka dia tsy ho tanteriko itsony… 

Avy eo nivadika Germain Tiko ny resaka, mahay baolina ingahy io an… Tiko Messina, laharana faha 11 ny mpilalao Juniors an'i cameroun...tsy haiko rangahy izay famakiana io anaran'io amin'ny teny gasy?...

Milamina Ry mpijery fa aleo ny mpilalao no hilalalao...Tadidio fa nandoa vidim-pidirana ianao vao afaka nijery teo...ho hakaton'ny FIFA indray anie io e...tsy hijery baolina firy taona eo indray sady handoa lamandy...ka sao matimaty foana e...fa sao dia sady lany vola no mbola hitondra faisana mody...Mandehana mody dia manaraha baolina amin'ny Fahitalavitra...


Fanjakana sy Ben'ny Tanana...

01/17,2009

ny hotelin'ny taona 2009, ireto sary ireto dia nalaina atmin'ny sary vinavina napetraky ny hanao azy mba hahitan'ny vahoaka ny ho zava-bita goavana amin'ity taona 2009 - samy hotely izy ireto, ny voalohany Hôtel de Ville ary ny faharoa Hôtel 5 étoiles...

Ankehitriny dia mifamalimaly ny tompon-kevitra amin'ny fanantontosana azy ireo...ny asa fanantontosana ny iray dia efa lavitra be, ny iray kosa anefa toa mbola vao manomboka fototra (zava-misy janoary 2009)...

Ny iray eo afovoan'ny analakely ary ny iray eny Ivato...

Mba samy hamitombo ny fari-piainantsika anie izy ireo rehefa vita

ny an'i Ben'i tanana

ny an'i Fanjakana foibe


faritra analamanga ampahany

01/14,2009

Ny rova iry managasanga ery amin'ny sisiny ankavia iry...ranon'ambohibao ny aty amin' ny sisiny ankavanana , Tendrombohitra Ambohimanarina ve (?) io afovoany io, ny eo ambaniny mikisaka kely miankavanana dia ny Ambatobe Lycée Français (miloko briky) , trano villa naorin'ny sinoa (raha tsy diso aho) ilay midorehitra mitafo mena ery ankavia ambanin'ny rova

dia....

......


Nandalo tao TANA dia...

01/11,2009

dia tranoben'Antananarivo, tazana mirongaronga sy mijenitra tsara iry lavitra iry i "5 ETOILES", eny Ivato io izany, ilay tany fotsifotsy eo ambanin'io no toerana misy ny galaxie eny andraharo...teny amin'ny fokontanin'i Ambohimiangara Andohalo aho no nitsangatsangana...ny hazo maintso tazana eo ambany dia ny hazo maintson'ambohijatovo...ny tafon'ny pavillon ireo tafo tanimanga io...

tranoben'antananarivo hoa ka izay vita aloha no manenina, nitodika kely aho dia talanjona toy izao,...nalebiazina kely ny sary ahitana ny trano eo afovoany...building Ramaroson io miloko mavo sy volon-davenona io...midina kely dia misy tafo menamena volontany mena: ny EPP Soarano io...dia mikasaka mianakavanana ny firaisana voalohany sy ny IHS, avy eo ny Lycéé JJ rabearivelo, pharmacie Ratovondriaka taloha...Ilay misy soratra CA no BNI Cl taloha, mikasaka miankavanana ny toerana malalaka misy ny trano fivoahana anaty tany...misy tsangambato ny SIDA eo afovoan'ny eo, pavillons amin'izay...ny fiangonana analakely io mavomavo mijaridina be eo akaikin'ny CA io... nivanaka sy nisanaka, ela aho tsy tety an...

ny sary eto ambany indray, faravohitra no tazana raha nahodiko kely ny lohako...ny antenne-ny radio fahazavana io manangasanga io, ary ny trano fonenan'i Filoha no eo ambaniny...ny sisan'izay tsy azoko hono...ny ala, alan'ambohijatovo...

dia nihodina miankavanana ihany...maintso tazanin-davitra...sary eto ambany izany, ao aorian'io hazo eo afovoany io ny nitifiran'i sasany an'i filoha Ratsimandrava...ary Panorama angamba iry efajoro fotsifotsy ery lavitra ery...ny sisan'izay tsy haiko aloha fa izaho vahiny...

 

dia lasa nitsangatsangana teny antampony hafa indray

ho atsofoko tsimoramora eto ihany ny sary...fa ela fahatongavana ny rian'ny aterin'eto-ko