(valintagy)...izaho...

02/27,2009

MANIRY 

 1. Mba te hitaingina TGV aho, fa mbola tsy mitaingina hatramin’izay niainako…Undecided
 2. Mba te hitaingina Boeing 737 700 ihany koa…Sealed 
 3. Mba te hiteraka vavy fa hehe tsy mety mahazo hatramin’izao na dia efa mitsongoloka ohatran’ny inona aza (3 lahy no azo)Embarassed
 4. Mba te ho any Disney Land  Undecided
 5. Mba te hahay mihira tsara fa mbola mamalana ihanySurprised

TSY 

 1. Tsy be tratra (00) 
 2. Tsy be faladia (38)
 3. Tsy kely loatra (90)
 4. Tsy lava loatra (xl 1.63)
 5. Tsy fotsy tsy mainty (ny hoditra fa tsy ny volo)
 6. Tsy manambady maro fa 001
 7. Tsy mpikambana amin’ny antokom-piangonana n’aiza na aiza
 8. Tsy mahay mividy “cadeau” ary sahirana mihitsy rehefa misy tsingerin-taona
 9. Tsy mahay tsy mampindrina
 10. Tsy tia bakchich

 

TIA 

 1. Tia mamaky … soratra nefa tsy tia manoratra…(baiboly, boky,blog …) 
 2. Tia kilalao mankarary an-doha sy mahareraka tanana (accroscore – suduku – fifa) 
 3. Tia vato hafahafa (tsy vato ilay arotsaka amin’ny fifidianana fa vato vato) 
 4. Tia laoka (tsy goaka fa laoka)…tsaramaso sy sôsisy 
 5. Tia Lasary be (salady indrindrindrindra) 
 6. Tia Ranovola mafana 
 7. Tia Kafe tsisy ronono 
 8. Tia polo…ankanjo fa tsy polo misy sovaly 
 9. Tia mandendeha irery  
 10. Tia tsy mikravaty 
 11. Tia horonan-tsary tsy “fiction” nefa 
 12. Tia “Dessins animés” 
 13. Tia mijery (fotsiny) an’i Angelina jolie 
 14. Tia manovanova zavatra efa milamina  
 15. Tia Vady iray - vehivavy (001) 
 16. Tia “…”
  


Aiza ary no misy an'Andriamanitra?

02/20,2009

 (tohiny)


Izao no mety hitranga...

02/13,2009

izao no mety hitranga... sa ahoana hoy ianao...

film efa nandeha...ary mbola handeha...

samy mahay mitsiky...

tsy ho hapetrako ny daty hoe rahoviana, satria amin'ny ora tsy ampoizina...

taitra tampoka tao am-pandriana aho...hay ny andro amin'ny 1 maraina...niverina niesona aho...nampiesonina no marimarina kokoa...tsy ririnina izao ka hoe nofy ririnina...

asiako banga eto hametrahako ny daty hahatanteraka azy:...../febroary/2009


Aoka hatoky azy...

02/13,2009

Aoka hatoky Azy ny fonao
Atolory Azy ny fiainanao
F’Izy no
hitantana ny ho avinao
'Zay mampanahy anao

Maizina ve ny ampitsonao
Ka tsy fantatrao izay tokony hatao
Aza manary toky
Fa mbola ao Jeso
Mbola ao Jeso tia

Izy Ilay fahazavana hatrizay
Mbola hanazava anao indray
Ianao ‘zay anaty haizina
‘Zay mitady hiainana

‘Jeso ‘lay fahazavana hatrizay
Mbola hanazava anao indray
Ianao ‘zay anaty haizina
‘Zay mitady hiainana

(Hira heno dia zaraina...)


Arovy ny biby...ary Arovy koa ny olona...(nampodiana)

02/07,2009

Mba arovy koa ny olona re olona o...tsy manana hotenenina be aho fa dia mamerina ny teny efa voasoratra...mba henoy ihany e...07/02/09

Raha izaho hono no mpitantana na mpitarika vahoaka dia ho dinihako lalina ny tokony na tsy tokony handripahako ireto biby ireto... 

VALALA: 

Io biby io HONO no anisany mandray anjara be amin’ny famolavolana ny ankabeazan’ny tetika fitantanam-pitondrana toy ny hoe:  

Sambom-balala main’andro raha tsy azo anio tsy maintsy azo rahampitso…fisamborana tsy misy dikany io amin’ny samborina fa zava-dehibe amin’ny mpisambotra…(mety ho vola mety olona no samborina…) 

Valala eny an-danitra asiana sira … fanao matetika io ary anisany voasoratra lava ao amin’ny teti-pivoarana… 

Valala an-karona miady … fanao rehefa te-hanakana ny hafa tsy hiakatra… 

Valalan’alika ka na dia ny tompon’ny aza tsy tia…noho nahatonga ny teny hoe “gasy ka manja”…fototry ny fampivoarana ny toe-karena io teny io…

mazava ho azy fa rehefa foana ny valala tsy misy itsony ireo rehetra ireo...  

LAMBO: 

Io biby io HONO no lasa fototry ny fialambolin’ny tia fialam-boly hafahafa, fihazana (chasse) : Haza-lambo, no fiantso azy, mifandimbidimby ho lambo eo … mazava ho azy fa rehefa foana ny lambo, tsy misy hanao haza lambo itsony...

HAO: 

Miarakaraka amin’ny Lambo ihany io…SAVA HAO…mazava ho azy fa rehefa foana ny HAO tsy misy hanao sava hao itsony... 

LALITRA: 

Io biby io HONO no tena manome asa be tsy mampidi-bola indrindra, raha tsy misy azy angamba dia izay vao tena tsy an’asa daholo ny ankabeazan’ny olona…ilay asa moa dia mitango-lalitra…mazava ho azy fa rehefa foana ny lalitra dia tsy hisy hitango lalitra itsony... 

MOKA: 

Vono moka isaky ny tsitaitaika … mampitehatehaka amin’ny andro alina, tena nihoson-drà mihitsy ny tanana rehefa avy mikapoka…mazava ho azy fa rehefa foana ny moka dia tsy hisy vono-moka itsony aty afrika... 

MAMBA: 

Io biby io HONO no mihinana raha vao mandehandeha irery … Mitabe tsy lanin’ny Mamba…ka ho foanana sa tsy ho foanana ny Mamba? ... ny olana mantsy ilay ampihi-mamba...

OMBY: 

Be loatra ny olona nianatra ny fomban’izy io…MIJERY FLORA…ary atao A GOSY TIKY ... dia manaraka...ka ho foanana sa tsy ho foanana ny omby?... ny olana mantsy dia io no sary famantarana ny firenena...

27/11/08