Lesona faha-3 : Maty ho an’ny Tanindrazana

04/04,2009

  Lesona faha-3 : Maty ho an’ny Tanindrazana 

Mbola mitohy ihany ny lesona ataon’ireo mpanao politika amin’ny gasy kely. Ny antsoina hoe maty ho an’ny tanindrazana indray no nampianarina, izany hoe sombin’ilay Hira hoe: 

“Madagasikara Tanindrazanay, Tany sarobidy….maty ho anao no tena lazanay”  (tohiny)