Sakafo fihinan'ny gasy hatramin'izay?...

10/21,2009

Ny gasy hoe hafa ihany...Fa dia resaka teny anjorony izy ity ary tehiriziko ho tantara...

Niova ny foto-tsakafon'i Malagasy tamin'ity taona ity...hay efa sakafon'ny hatramin'izay fa izaho koa no miesona-

Ny Mafana no tena mpamorona teny mitsofoka avy hatrany ao an-tsaina taloha (tamin'izaho mbola kely...) - misoratsoratra eny amin'ny rindrina eny, ohatra:

Je veux t'aider (GVTD tamin'ny andron'ny oe oe - samy mahalala ny fanalavana azy) Le mouvement du Gvtd -Gouvernement transitoire vers la démocratie- a voulu initier le premier 13 mai de l'histoire au stade des 67 ha mais a été réprimé par le régime de l'amiral. 

ny 4M - Club M (aimer)

Dia miampy slogany tena mampihetsi-po sy saina "lasa izao izao dia izao, GVTD" - "ndao"...

ao koa ny "Striga" (ahi-dratsy lasa anaran'ny fitondrana fahiny noho ny lokony - niparitaka be io ahi-dratsy io tany Bongolava tamin'izany  Le striga est connu sous plusieurs noms, selon les régions de Madagascar :Striga” d’après son nom latin, “Ahitra menakely”Arema” ou“Kimenamena”, en raison de ses fleurs rouges (Moyen-Ouest), ...

ny fiteny manainga tamin'izany moa dia ny "oe - oe" - "mamokatra mamokatra mamokatra hatrany" - "fanantenana vaovao" - "lera"- fa ny tena nifantoka tao an-tsaiko dia ny "ankizin'ny taona 2000" ...SUBLIMinal

"Ny minoa fotsiny ihany" natao autocollant niparitaka eran'i Dago vao hanomboka hanoratra tantara ny orin'asa "vita malagasy" tamin'izany- notohizana hatrany hatramin'izay..."Ny amboary ny lalana" –

SAingy indrisy Fa nisy ireo tsy nahatafita hafatra firy - Asa aloha -, toa ireto :

Ao ny "FAV" izany hoe Favy ( ?) FAV Fitondrana Ara-dalana hiany ho an’ny Vahoaka, regroupant une quarantaine d’entités politiques, dont le parti présidentiel TIM, le MFM, le PSD, le GRAD Iloafo, l’AMF/3FM… et présidé par le député de Kandreho,- ary dia lasa LEGALISTA (aza vakina hoe LE Caliste)- nisy nananihany hoe SONEGALISTA mahazo baiko...

ary vao tsy ela teo ny "TSAR"(Tout SAuf R. sa Transition sans R.) izany hoe Tsara (?)Pour renforcer son refus de céder face à Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana et les légalistes ont désormais adopté un slogan "Transition Sans Andry Rajoelina" ou TSAR. 

Fa ny tena nivilana mihitsy ny heviny dia ny MAP – nahazo dikany be dia be mihitsy : MAPihomehy – MAPiesona – Miantoka Am-Paosy…

Ny HAT – lasa hoe Hazo Amoron-Tevana…

Ny FAT (lasa hoe FATy..) = Fitondrana faty, vata-paty?

Ny TIM lasa TIMihinana…Tiako I Manandafy 

Fa ny tena hotehirizina dia ny hoe : Niova ny foto-tsakafon'i Malagasy tamin'ity taona ity (efa hatramin'izay kay)...

Ny valin’ny avalin-dry zalahy ny fanontaniana hoe “dia ahoana lety? Inona no vaovao?” – raha sendra mifankahita ankehitriny dia hoe: 

izao mihinana ny NEM izao e

"Ka matsiro ve e?"


vahoaka...sa fokonolona?

10/16,2009

Samy mahay miteny hoe vahoaka daholo ny manam-pahefana isany sy ny te hanam-pahefana...Tolombahoaka e...tombontsoambahoaka e...

Mahafinaritra ka...rehefa mba mahatsiaro ny vahoaka - fa dia tsy mbola faheno firy aloha ny teny hoe Vahoaka vaventy (...) fa dia vahoaka tsy mandandy harona sy vahoaka madinika no fiteny...

Dia ahoana moa raha atao ny fifidianana ka tsy lanim-bahoaka ireo miteny vahoaka vahoaka ireo?

Satria mantsy tsy afaka mitory ny vahoaka, hoe nampiasaina fahatany ny anarany, dia samy manararaotra tahaka ny banga mihomehy alina manonononona ny teny hoe VAHOAKA...

Ilay vahoaka koa amin'izany toa efa lasa 4 sisa?...dia niampy 1(fiara miombompirenena?)...

Fokonolona no tena izy...

Fa mba firy moa no tsy handeha hifidy e...eo no tena fangalaram-bato...ataoko hoe nifidy ianao nefa tsy nandeha nifidy akory...anontanio anie ny CDE e...nefa raha tsy mifidy ianao dia tsy voakaonty ho isam-bahoaka...

(fa maninona moa ny any an-dafy no tsy mifidy mihitsy e? ;-)...sa tsy vahoaka koa?

 

 

 


Hitolona foana aho...

10/12,2009

Na inona inona hitranga dia hitolona foana aho...

Mety tsy dia mitovy amin'ny valala be mandry angamba ny fomba fitolomako...na koa tena samy hafa tanteraka amin'ny fitoloman'ny valala tsy mandady harona sy ny sarambabembahoaka...izay mety hanaiky ho tangosana ohatran'ny valala voatango...asa mba hitsinjovany ny ho avin'ny taranany ve?...

na mety tsy hifanaraka amin'ny ady sy tolon'ny vato nasondrotry ny tany sy ny hazo avo halan-drivotra...na mety hifanipaka tanteraka amin'ny vinavinan'ny lehilahy nosoran-dreniny menaka izay mety hitady voninahitra sy seza (sanatriavina?)...

Mety tsy ho hitanao eny an-Kianja mihitsy aho...ka hitabataba hanoso-potaka olona...na hanara-drenirano toy ny very ketsa...na hiozongozon-doha hiteny hoe ny mitabe tsy lanin'ny mamba ary ny akanga maro tsy vakin'amboa, nefa dia ho lanin'ny mamba sy ho vakin'amboa ihany...ka mety hitondra mody ra mandriaka...

ary mety tsy hiakatra ny lapa mihitsy...hanindrahindra ny fahaiza-mandihin'ny zana-drazana...na hisolelaka faladia mihosom-potaka...

Fa Hitolona am-bavaka...izay ny ahy  ny tolona...

Manasa anao aho hiaraka hitolona amiko, ny toerana dia eny rehetra eny...ny fotoana dia isan'andro isan'ora...Tsy tolona mandreraka akory izy ity fa FINOANA sy FAHATOKIANA...Fametrahana ny fiainana amin'Andriamanitra...ary fahatokiana fa voavela heloka sy manana ny fiainana mandrakizay...

09/02/09


Krizin'ny Fifandraisana...

10/10,2009

Nandehandeha nitety Madagasikara ny tena, Tsy dia ela izay...dia nahatsapa, nahare, nahita ny KRIZIN NY FIFANDRAISANA...

Efa ela io Krizy io fa dia eh eh eh...tsy nisy nahavaha azy - na koa hoe novahana amin'ny ampahany...

Naninona no may ny Radio Tsioka vao? Naninona no nisy namotika ny Radio tany Ambositra tamin'ny 2002? Naninona noa may ny RNM tamin'ny 2009? naninona no may ny MBS?

Radio iray RNM (02 izy niampy an'i MBS tamin'ny fitondran'ny TIM), izay ihany no manenika an'i Madagasikara, ary manaparitaka vaovao izay heverin'ny sasany fa tsy marina izany Radio iray izany (tamin'izany sy hatramin'izao?)...saika adino ny  RFI mandrakotra tanan-dehibe tsy izy rehetra...

Na i Profesora efa nanana fahefana aza tsy namaha io olana io, ka taty aoriana vao midradradradra fa tsy omena fitenenana ao amin'ny RNM sy ny TVM (saika adino hoe mitovy amin'izany koa ny fahitalavitra...)---raha mba navelanao nanonja eran'i Madagasikara moa ny Radio tamin'izany, indrisy mantsy...

Lafiny ara-teknika?

Inona no ARADALANA? ary fa naninona ny MBS no afaka niparitaka eran'ny Nosy? fa maninona ny Radio DOn BOsco no afaka mandefa vaovao mivantana hatramin'izao? Fa maninona ny Radio FAhazavana no ao Tana fotsiny? Fa maninona ny Radio Antsiva no ao Tana Fotsiny?

Krizy be ny fahazoana vaovao... ny internet moa dia dikavilana sy fafilainga no betsaka...sady vitsy no liana aminy...ny gazety any amin'ny faritra tara andro hany ka vetivety dia lany andro...

Ary maninona moa no tsy mba mifidy mihitsy ny gasy any an-dafy isaky ny misy fifidianana? toa mbola tsy nahare ny voka-pifidiana filoham-pirenen'ny gasy any ivelany aho? Nefa ny vazaha aty toa mifidy ny filoham-pireneny foana isaky ny misy fifidianana?

Very zo ve ny gasy any an-dafy?

dimy minitra ihany no ahazoa-miteny isaky ny 5 taona...ary tsy mahazo miteny akory ary fa taratasy antsoina hoe VATO no arotsaka...raha miteny ivelan'io ianao dia lazaina fa tsy manaja ny safidim-bahoaka...he he...5 minitra ihany azafady

ARA DALANA ve izany sa ARA DRARINY...