tsy miteny intsony ny madinika

11/24,2009

Jirama - Farmasia - banky...any angamba sisa no sehatra mba hitenenan'ny madinika...Siligaoma, pecto, bômbô, ireo matetika no tsy maintsy lasa anjaran'ny madinika...

Indrisy mantsy ry madinika, tsy fidiny ho azy anie ny ho tonga amin'io toerana io - tsy nangataka izy hoe ity aho ampijalio - ...nihen-danja hono hoa ny vola malagasy ka ariary dimy aza lasa tokan'e...ary ny iray alina lasa tokan'e...

Milalao baoritra daholo sisa ny olona gasy - ary raha misy trano na tany amidy taty amin'ny toerana nandalovako(faritra eto Gasikara io), ka miparitaka eny amin'ny affichage eny  dia tsy maintsy misy izao soratra izao : en Euros. [tsy misy madinika hahavidy an'ireny trano antoniny ireny koa]

Style fotssiny sisa ny XX50Ariary na XX25Ariary fa tsy maintsy mivadika boribory 100Ariary io rehefa mividy zavatra... 

"pecto sa bômbô hafa no omena na-dramose fa tsy misy madinika?"...

Tsy miteny intsony ny madinika fa efa manjaka ny vaventy...

Mobla misy mitsipona ve raha misy ariary folo latsaka ao anaty taxi-be?


Politikan'ny fanaratsiana...

11/19,2009

ny mamaoka zavatra tsy voahadihady tsara dia "diffamation" ... zavatra tsy mitombona...ny mamoaka vaovao tsy mitombona...

fa mba firy moa ny vaovao tsy mitombona navaokan'ny mpanao gazety? ary mpanao blaogy?...ny tsaho moa etsy andaniny efa manginy fotsiny...dia rehefa samborina dia midradradradra hoe "LIBERTE DE PRESSE" e...

Io indray izao no fampisehoam-pahaizan'ny miseho ho tia politika...manenjika fahalemena maivana ...tsy misy vaingany fa dia halako bika tsy tiako tarehy...

Efa impiry no voaenjika amin'ny vakavaka amin'ny teny frantsay ny mpitondra?...satria hoe rehefa malama vava amin'ny teny vahiny vao mahay mitondra...

Efa impiry no enjehina amin'izay mba niavotany teo amin'ny fiainany ka nahatafavoaka azy ny mpitondra? Mpitondra ronono e? DJ e?...satria hoe rehefa nianatra tany an-dafy ihany vao mahay mitondra... 

Dia sokirina daholo ity tantara antsanga tsy aman'orana ity...pakta tamin'ny satana...seky 4 miliara...mpifoka rongony....jiolahim-boto...mpilalao vehivavy....tsy manana BEPC...

Raha mbola politika mivavaka amin'ny OLON TOKANA dia izay sisa no hiafarany tsy mahay sy tsy mahita afatsy ny halako bika tsy tiako tarehy...Tsy mahay afatsy ny hitsikilo hoe nangetotra hono i Ranona dia atao sariitatra  (...) nisy taindelo ny oron'ny anona...

tsy afaka ny hanokatra ady hevitra amin'ny zavatra hafa  izay ZAVA DEHIBE - toy ny lalampanorenana sns - fa dia HALAKO BIKA TSY TIAKO TAREHY foana...sy politikan'OLONTOKANA...

 


Fanontaniana ny Safidim-bahoaka...

11/13,2009

Dia tsy maintsy atao izany ny fifidianana –

 

ny referandoma …

nefa mba niomana tamin’izany ve ny ankolafy hafa?

efa nisy ihany ny zaikabem-paritrandrajoelina – mitovy tamin’ny fakana hevitra tamin’ny MAP – ny tanjona dia ny maka sary ny fahabetsahan’ny olona tonga nanatrika ny fivoriana…fa dia niady stylo sy kahie ary indemnité no tena izy …

Ny an’I fireharehan-dRavalo kosa ve mba efa vonona?...raha toa ka ny narosony tamin’ny 2007 ihany no arosony dia mety maro no tsy hanaiky (fanjakam-piloha be ?)… Ary ny an’i fireharehana Hafa?

Toa mety amin’ny Ragasython ihany mantsy ilay manompo tompo iray ilay tsy maintsy manonona ny anaran’I Prezida isaky ny mba mahazo micro : “…fitondrana tarihan’ny Filoha X…” – “…Ny filoha hajaina X…” Ilay tsy maintsy manaraka ny baikon’ny filoha na dia efa TOA asainy mivarina any an-kady aza

Koa raha atao co-prezida koa izay hahazo ny laharana faha 2 amin’ny fifidianana filoham-pirenena (azo atsofoka ao amin’ny lalampihinana io – atao andininy voalohany)…dia mba miara mitantantana sôsy ao tsy manankorontana ny sarom-bilany…

Fa mahagaga fa rehefa be laotra koa ny PDs amin’ny tanana, dia tsy misy mivolana mihitsy hoe safidi-bahoaka tsy hajaina (?) – spesialité ny fitondrana efa nisy teto io – efa oviana moa no very zo hifidy I Nosy beI Saint MarieI Fort Dauphin? – ary mba efa impiry I Tana renivohitra no vao avy mifidy izay tiany dia afindra toeran-kafa ny tiany fa soloina PDs? – Fanajana ny safidim-bahoaka izany matoa tsy misy miteny –

Ka angamba mety raha mba soratana ao amin’ny lalampihinana panorenana koa fa tsy azo atao mihaotra ny 3 volana ny fipetrahan’ny olona tsy nofidiana hisolo voafidy, fa ao anatin’ny 3 volana dia tsy maintsy mifidy…

Fa naninona koa no tsy nofidiana mihitsy ny filohan’ny faritra? Ka angamba mety raha mba soratana ao amin’ny lalampihinana koa fa tsy maintsy fidiana volana vitsivitsy ao aorian’ny nahalany ny filoha ny filohan’ny faritra… (tsy efa voasoratra ve izany fa tsy nisy nanaja e?)

Mbola be dia be ny Fanontaniana ato an-tsaiko – fa aleo aloha ho any…

Ohatra

Fa maninona no misy mpifidy tsy azo fidiana? – ny 18 taona ohatra – tonga dia hoe “mbola tsy matotra” hoy ry zalahy –

dia nampiako hoe “maninona ary ny mbola tsy matotra no mahazo mifidy e?”

dia hoy ry zalahy “sssh ady hevitra be izany fa manomboka eo amin’ny 35 taona eo no matotra”…

Ary ny GTT aty andafy angaha tsy hifidy? Tsy misy mba mitolona ho an’izany koa – Isam-bahoaka…mpandrehatra trano-kala fotsiny

Dia hono hoa Loholona mandram-pahafatiny daholo ny Filoha teo aloha hoy Maputo…ary ny Co Filoha mba ahoana? Mahazo manantena ve I Fetison sy Rakotovahiny…Sa tsy raharahan’I Emanoela Izany…

Ary maninona moa raha lany solombavambahoaka dia tsy azo atao minisitra e…nahavoafitaka ny Tana io : Nihazakazaka ery nifidy an-dry Andriamparany, ry Ben’ny tanana taloha sy ny sisa … hay affecte-ndry zalahy ho minisitra fotsiny avy eo dia avy eo esoriny…dia eo vao hoe iza moa ilay 2ème position? – tsy nisy nahalala – Fitaka be vava…fanajana ny safidim-bahoaka

Ary nankaiza ilay Fitsarana mpitondra ambony HCJ tsy nety nitsangana?...ho hitako eo izay sahy hanoratra izany indray ao anaty lalampanorenana...