Maputo ...latsaka afovoany...Ivato

03/06,2010

Latsaka afovoany...

Raha mijery amin'ny maso tsy miangatra dia eo anelanelan'i Ankatso sy Ambohidempona izao no tokony misy an'i Madagasikara...

Ao no miziriziry hoe maputo ihany...ao no mihenjana fa Ivato ihany...

Fa inona moa ilay tsy nety sy nety tamin'ny Maputo sy ny zanany?

efa nampiharina izy io, nampiharin'ny 4 tonta - fa ireto no olana:

  • Fa tsy nety nitsangana ny Governemanta - satria fa ahoana?

Samy matahotra daholo hoe hanjakazaka amin'ny ministera 6 izay minisitra tafiditra ao - ny Ministera mikirakira vola, tontolo iainana, raharaham-bahiny, ati-tany, fiarovam-pirenena, fifandraisana...

Mazava ho azy izany fa tsy voafehin'ny Filoha 3 sy ny Praiminisitra 1 ny Ministra...satria tsy misy "TDRs"

  • Namendrofendro koa ny sasatsany tao amin'ny 3 tonta, ka dia nahasahy nanoratra tany ivelany fa tsy afaka misolotena an'i Madagasikara ry Ranona sy Ranona - nefa dia tamin'ny anaran'ny fahefana azony tany Maputo sy addis Abeba no nanaovany sonia...

Tao anatin'ny fahefany ve izany?

Tsy nisy niteny ny 3 hafa nanao sonia...

Tsy hay itsony izany hoe inona no andrikitry Ranona - ary inona no andraikitry Ranona?

Tsara Be ilay Maputo sy ny zanany raha tovanana ny andraikitry ny tsirairay : ny tsy azo atao sy ny azo atao? - Izay ilay antsoina hoe TDRs ...

Hatraiza ny fetran'i Didin'ny Filoha? - Ny Co-Filoha? - Ny Praiminisitra? ny Minisitra?

Iza ny hoe : inona no andraikiny? ary iza no mpanapaka farany raha sanatria misy hevitra tsy itovizana? tsy voasoratra mazava tamin'ny Maputo&Co izany...dia avy eo samy miala bala daholo hoe "Ranona no tsy alehany"...

Avohay ny TDRs...dia ho hita eo ny tohiny

Izahay moa dia latsaka afovoany...

eo anelanelan'ny laona sy fanoto...

sady tsy tany Ivato no tsy tany MAPuto&Co