Raha tsy hifidy izany dia tsy hifidy BEN ny tanana koa? sy Depiote?...

11/11,2010

43.7% 

Io no ny mpifidy nandeha nifidy tamin’ny fitsapakevimbahoaka tamin’ny 2007 …lany ny ENY 75.23%

Tsy nanaiky ny fitondrana ve ny 67% no nahatonga azy tsy nifidy...sa natahotra fa na hifidy TSIA aza dia hivadika ENY noho ny hala-bato…sa narary tany amin’ny hopitaly dia tsy afaka nifidy…sa nilaozany nampiaraka...

tsy hay tsy hay…

Raha toa manaraka ireo hevitry ny tsy hifidy - dia rehefa tonga koa ve ny fifidianana ben'ny tanana dia tsy hifidy?

Kizo marina ve izy ty ry zalahy a?

Dia tsy hirotsaka koa ve i Satro-bory na i Fetison amin'ny fifidianana ben'ny tanana any Tana?

Nefa anie dia toa hoe tena tian'ny vahoaka be mihitsy izao ankolafy 03 ao Tana --- ka dia tena azo antoka izany fa ho lany...(70% aloha e)

Sao dia sanatria tokoa hiova ny vokapifidianana ao Tana amin'ny fifidianana Ben'ny tanana----, ka ovaindry zalahy ny valin'ny avy eny ambanivohitr'ny Kaomina Ambonivohitry TAna (ohatra eny Paraky sy Nosy BE) fa aleo tsy mirotsaka...sarotra inoana izany...

Dia sady tsy hirotsaka koa izany no tsy hifidy amin'ny fifidianana ben'ny tanana...nefa anie dia toa hoe tena tian'ny vahoaka eran'ny Madagasikara ny voninkazo TELOMIOVA...METY HO azo antoka tanteraka fa raha mirotsaka ireo dia ny 70% ny ben'ny tanana dia ho lasany... 

nefa indrisy mantsy ry saosisy fa... fa.....

Fa na dia efa i Satro-bory irery aza sisa no midongy tsy mihinankanina eo amin'ny tsangambaton-dRalaimongo dia mbola UNIlateral sady tsy CONsensuel foana...anontanio anie Chissano e...