Resa-bo...

04/07,2011

Raha miditra any ampaosiko ireto vola ireto dia inona re no anaovako azy e? 

20 Ariary/minitra no alohako rehefa avy eo amin'i Connexion (tsy dia nova firy - nihena aza?)

30 Miliara ariary atokako no hanomanana Fifidianana (aiza akory izay fifidianana teo 01 taona aty aoriana 07/04/11)

8 000 Euros isambolana izany hoe 80 000 000Fmg any hanakaramaiko ny mpampiofana vaovao ny Barea (mbola kely noho ny karama raisin'ny mpanolotsaina vazaha teny Iavoloha) (voaroaka lèry amin'izao 07/04/11)

30 Millions Dollars hividianako Force One (tsy mety lafo hatramin'ty ny andro any)

30 Millions Dollars omeko izay ekipa handresy amin'ny Mondial 2010 (espagne!!!) 

ary 30 Millions Dollars no fanampiana omen'ny Banque Mondiale mandritra ny 04 Taona ho an'ny Fampiroboroboana ny Ambanivohitra (projet 01 mbola mandeha eto Madagasikara)

500 Millions Ariary omeko an'iza? Tsy omeko ny Zandary... (nangina tsy nisy tohiny...hi,hi)

andraso aloha hanao auto-haropaosy

Voasoratsoratra t@ 27/04/10 - natao tomban'ezaka 07/04/11