Piho io jiro io...

05/08,2011

Rehefa nanomboka nanaikitra tsy ankiato ny jirama, dia na ny jiro tsy vonoina aza mampiady mivady...

tena tsy azoko mihitsy hoe fa maninona koa ary izany...

rehefa tsy hanome vola andoavan faktioran'ny jirama Andriamanitra dia aleo ho tapahan'i jirama any...

Tsy haiko aloha na efa manomboka ho jihady kristianika koa aho, fa dia lasa mitady...

mitady hanilika andraikitra any amin'Andriamanitra...lasa tsy mivakivaky loha izany,

ka manjary fiteny lay hoe "rehefa tsy hikarakara ny Tompo dia aferany 'zany"...

Piho io jiro io rehefa tsy ampiasaina...fa mampiakatra faktiora...izany avy koa ka mitady hampiady mivady...

Tsy haiko hoe nanomboka oviana no ohatrany nahatsapa hahamafin'ny fiainana,...,

fa ny hamafin'ny seza fipetrahako ao an-trano mantsy no nanombohako ny fisainana hoe:

fa maninona no tsy lay seza milay be ireny ary no nomen'Andriamanitra ahy,

hipetrapetrahako hamakiako baiboly...fa raha ny vidiny hitako amin'ny gazety aloha dia parata antapitrisany, nefa seza iray an...tsy zaka izany ankehitriny...

dia raisina ny tsindrona ataon-drapasy: "izay anaka no anjara..."

raha tsy mitandrina amin'ity Kristianisma ity dia FAMPIONONANTENA no betsaka

...FAMPIONONANTENA...

Raha sendra mitelin-drora mahita ny tapaka sy namana mandany iraimbilanja 30 tapitrisa 

hanaovana filantsasatra tapa-bolana dia ritra...

dia mampionon-tena sy mitsetsetra...

dia hoy indray ny tsindron-drapasy: "ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra..."...

ratsy ve ilay manao vacances mandany vola? ...tsy dia tena henoko itsony ny navalin-drapasy,

satria izany koa ve dia ratsy...

mety izaho no tsy nahay nisafidy fianarana ahitana asa mampidi-bola be...?

...na laozako mivavaka fotsiny fa tsy mikarataka mandehandeha...?

Piho io jiro io...

Fa aleo dia tsy atao hoe FAMPIONONANTENA fa FAHATOKIANA ANJAMBANY...

satria dia NY ZAVATRA REHETRA MIARAMIASA HAHASOA...(angambany?)

ny harena ara-panahy hono no zava-dehibe...oK...

izao izany : Manankarena aram-panahy...ary mikasa hanankarena aranofo...TANJONA...

rehefa tafakatra enina hetsy iraimbilanja isam-bolana ny faktiora dia tsy maintsy miteny hoe : PIHO amin'izay io JIRO ary aza adino ny mamono ny télé, dia esory ny prise ny Frigo raha tsy misy zavatra ao...dia aleo mipasoka amin'ny fera saribô, dia ..."bonne nuit chérie"...

Ka rehefa manankarena be isika mivady afaka 100 taona dia ampiretina foan ny jiro...100 taona kosa ela loatra e...aleo atao hoe 100 andro...sa ahoana?