Rehefa hody ihany ianao...

06/15,2011

Raha hody ihany ianao dia

mitondrà bonbon

tsetsafiko amin'ny alina

hanala ngidim-bava...

Mitondrà koa loaka vao

fa tsisy ato an-trano

laoka misy vary? fa tsy laoka fotsiny...

dia ataovy masaka fa tsisy charbon

...dia sao de mihiaka fa itondray rano

...dia mba jereo any

sao misy pataloha

fa rovitra ny ahy, rovitry ny tolona

teny andalambè...

Aza mody alina

fa modia atoandro,

fa masiaka ihany lay alika ato an-tanana...

ary raha mba azo atao milaza mialoha

fa hotsenaina ianao...

rafa hody ihany ianao 

dia aza omena tsiny 

fa efa nisy zaza teraka ato antokantrano,

dia mba antsangano...

na dia tsy zanakao...

ary aza mba mijery

ny tarehiko efa koaka

tsy lay fahiny intsony,

tsy lay nahatara anao...

 

Atolotra an'i Madama atsy avaratra naheno hafatra hoe hody ny Ramose-ny, Mahereza Madama, aza kivy, izahay mpifanolbody rindrina eto ihany hanohatohana araka izay azo atao.

Marina raha hahita ity akory izy izao, tos tsy mba mpiditra tranon-kala...

Bof

 

 


Tapaka tampoka ny jiro...

06/02,2011

Misy indraindray fahatsiarovana tsy mety maty…nampihomehy ny naheno ny fanamarihana kivazivazy valamaty, 03 moa no niresaka, ny tena latsaka afovoany TMATMA – fa izy 02 mifanipaka hevitra – (zà ‘zany ‘le mihaino fotsiny sady manoaka)…fa dia tantaraina ihany…

-          Bla bla bla, etc etc…aleo ihany hoa ny Ramose, hoy ny andaniny

-          An an, bla bla bla, etc etc…aleo ihany hoa ny Boay kely, hoy ny ankilany

Nifandimby miteny eo ry zalahy…

Tapaka tampoka ny Jiro (…)…dia hoy lay mpanao baolin’ny Boay Kely:

-          Angaha efa tafaverina moa Ramose, no miverina ny délestage(…)

Tapaka tampoka ny tsinaiko…

Fa mila tapahana ny jiro vao mahalany 01 amin'ireto:

alt

Sary tato