NofiNofy

10/18,2012

Omeko anao mba hanjakanao ny habakabaka
Ny kintana azoko hakana hataonao firavaka
Na ny masoandro aza sakanako tsy hatory
Mba hanome hafanana sahaza ny fonao oriory

Vontom-pahoriana,orin'ny tsy fananana
Izay mba nirina,tsy misy hananana

Etsy akipio ny masonao roa
F'izay irinao anio ho azonao avokoa
Fa manan-karena nofinofy aho
Ka azoko omena izay rehetra tianao

Raha sendra hetaheta, omeko anao ny Ony
Sotroy izay laninao rehetra,mandra-pahatony

Raha toa sendra mosary ho tolorako sakafo
Na laoka na vary, ny tena tsara sy lafo

Raha sendra hirifiry, omeko mpitsabo ianao
Na firy na firy, eran'izao tontolo izao

Raha tianao ny tany sy izay rehetra ao
Raha ilainao izanydia atolotro anao

Raha izay vola foana tsy ho zakanao babena
Tsy avelako ho noana, hampiondanako harena

Raha te hitety tany,hanodidina ny tontolo
Na aiza na aiza izany,hataoko hitanao daholo

Aoka!

aoka aloha,

avelao hitohy ny nofy
Aza mbola mifoha,

ny zava-misy tsy mitovy

Ary ianao toa tomany, mangina sombinaina
Ao,manofisa ihany, raha toa izany no ilaina

Fa ny nofy tadidio,itovizana amin'ny maro
Ny maso fotsiny no akimpio,ny saina no ampiakaro

 

 RAKOTOBE Andrianabelina