Voankazo mantakisoka...

12/02,2012

Maninona ary no mahasarika sy mampite-hihinana ireto manga manta...mihantona eny antamponkavoana...sa ve dia noana ny dia lavitra ka manjary te hihinana voankazo voarara?

Maninona ary no mampite-hitsangatsangana sy mampite-hitety ireo vohitra sy lemaka...ny kirihitr'ala toy ny eny vakin'ankaratra, toerana tsy mbola nisy nandia...mampite-hihaino no kiakan'ny Railovy sy ny bibidia eo ampamakiana kirihatra?

Misy zavatra tsy azoko rehefa mitombo ny taona, ka lasa manjary te-hamakivaky indray sy higoka ny loharano amin'ny fatsakana vao hohadiana sy mbola tsy nisy mpangady...ny saina ve no adala sa ny nofo no reraka ka te hisosososo any amin'ny ala mikotroka tsy mbola nisy nizaha?...indrindra indrindra moa fa ilay toerana mihitsy no miantso hoe mba tsiditsidiho...

Ka Misetrasetra mahafinaritra mampitehitsidika ny hakantony...hany ka mila tsy ho tana ny hanadihady ny bozaka eny antampon-kavoana, tanety lava mahatonga fisainana...ny hitety ny tendrombohitra mangadihady mbola tsy lefin'ny taona, ny hikorisa eny amin'ny lemaka mangadihady mba hahatongavana ery amin'ny kirihitr'ala hahatsiarovana any vakinakaratra...

Hampijery ny lanitra anisana ny kintana, ka mahatonga ny tena handinika ny tany lava volo mbola tsy nisy niasa...

Ny hamafin'ny fiainana ve no mahatonga ny tany manaiky hanjakazakain'izao bodo sy adala rehetra izao?...hanjakanjakain'ny henjana...

Tsy haiko itsony, fa dia gaga ianao, izao ve sisa no iafarany...tantely afa-drakotra...fidiran'ny manambola sy ny basy vava...tsipolitra

Na dia mapitelin-drora aza dia tsy hitelindrora aho fa handrora amin'ny tany...handrehoka mihitsy...

Na dia mampite-hihanika aza dia tsy hihanika ny hazo malama aho fa manjary lalan-dririnana sy lalan-kita-kisoa...hitsin-dalana...Na dia mampite-hamakivaky aza dia hijanona aho ... adalan'ny tena no tafian-damba...

Voankazo manta kisoka anie 'zany re olon'e...

TSIA

aleoko maty an-kazo tokana...mihinana ny manga masaka eo antokotaniko, hitsiditsidika ny zohy fierena fangalana fisainana hatramin'izay, falehako irery, fandefasako ny nofinofy sy ny sentosento mampitony...tsy ho voasinton'ny mena miraviravy...hamerimberinba hitety ny havaonako na dia efa haiko tsianjery aza ny sakelidalana rehetra...

Soa ihany aho fa tsy niteraka an'i Kala hatramin'izao fa dia asa angamba ny firehetan'ny hasarotam-piaro rehefa hanomboka ho matoy ny manga eny antampon-kavoana, rehefa hanomboka hivelatra ny voninkazo, ary rehefa hanomboka hanidina ny railovy...dia asa fotsiny...

Mba manao ahoana re ny adisanin'ireo nahazo Ketaka ho mpatsaka eh?...