Fanta Diallo

12/11,2012

Inona hoa no tsy vitan'ny Vola?

Rehefa tsy voatataka amin'ny voalohany ny paosy dia tsy maintsy miafara amin'ny fanaovana sonia taratasim-bola...fa tsiambaratelo, satria sao dia misy mamerina ilay film dia lasa fakana tahaka...

Lasa ny Vady, Tsy afaka nirotsaka Filoha, nialana ny Asa...

Raha hatramin'ny voalohany izany no nanaiky Diallo dia mety vola kely no azony...fa rehefa nitarina ny resaka dia lasa vola tsiambaratelo...

Fa dia miaiky aho amin'nilay fitiavan'ny Andefimandry, nanampy, nanampy, nanampy...na dia tafasaraka ihany aza tamin'ny farany

Ny ao an-tsain'ny lehilahy lehibe rehetra?

Raha vakiana batsilana ve ny atidohan'ny olo-maventy rehetra dia mety ho hity sary ity no hipoitra:

Tsy haiko fa aleo dia samy mandinika...

(mbola hotohizana...miandalana)