Adala ve ny tsy mitrosa? (tahaka ny FAT)

12/14,2012

Tsy haiko aloha ny fahamarinany fa dia miainga amin'izay voalaza aho...

Tsy nitrosa mihitsy...

Tsy nitrosa mihitsy hono ny tetezamita...

Fika fitrosana

Nisy Lehilahy mana-kaja izay nipetraka tao akaikin'ny namanay, ... tantara efa taloha be ity...manan-katao be mihitsy ilay rangahy io, ... mamoaka fiara, manao trano, mankany andafy, tsara ankanjo, tsara kilalao ny zanany, mianatra amin'ny sekolim-bazaha ny zanany, ... sns...

Fa izao misy fotoana batainy ny ankabeazan'ny entany ao an-trano dia afindrany ao amin'ilay namanay mandritra ny andro vitsivitsy...

Fa naninona?

Hay lery mpitrosa be - dia rehefa tonga ny mpanao "saisie" dia izay entana kely sisa eo sisa no lasany - ny fiara tsy soratany amin'ny anarany, ny trano tsy soratany amin'ny anarany...dia samy miala baba...

Lasa olona tsongoin'olom-bolo be moa ilay rangahy io taty aoriana, sola loha be izay izy...

Izany hoe mampandroso ny TROSA...

nanahirana ahy no naheno fa ny USA no anisan'ny firenena be trosa indrindra eran-tany, nefa dia anisan'ny firenena mandroso indrindra - ary manana droit de veto ao amin'ny Banque Mondiale - droit de veto manakana ny tsy ampitrosaina ny firenena iray...

Firifiry ny nanangan-tanana taloha tao Tsimbazaza rehefa mandalo ao ny vinavinan-dalana fitrosana, satria dia samy efa mikajikajy ny kajikajy madinidinika...ary miandry "point d'achèvement"...

Hafaliana anie ny any Ray aman-dReny isany tamin'izany satria nahazo "point d'achèvement" tamin'ny fotoan'androny e...

Tamin’izany (rohy)

Ary raha tsy mitrosa

Nandritra ny Tetezamita hono dia voaloa tsara ny trosan'i Madagasikara tokony aloha, trosa izay nataon'ireo mpitondra nifanesy...Trosa ny fanamboarana sekoly be dia be taloha izany, Trosa ny fanamboaran-dalana, trosan'ny kojakojam-pianarana, ...

Sady nahavita nandoa trosa zany ry zalahy no nahavita nanamboatra Hopitaly ...

Fa kosa dia nasehon-dry zalahy fa nahazo vola tamin'ny Sinoa izy ho takalom-by...izany hoe tsy voatery mitrosa izany fa ny eo an-tanana no atao takalo patsa...tsy haiko koa laoha izay sombo mofo latsaka amin'ny tany amin'ny fanondranana maro samihafa...

Izany hoe hahavitana zavatra ihany ny tsy mitrosa


Ohatran'ny te-hitrosa izany aho dia ampiasaiko lay fikan'ilay Rangahy voalaza etsy ambony...Ampiasaiko lay vola raha tsy tafavoaka aho dia tsy olana ny mpampitrosa no miantoka...raha tafavoaka moa izay no tena tsara...

Fa ny olana dia raha vao gasy maivamaivana hono dia tsy omen'ny banky trosa, fa mila antoka be hono ry zalahy, na olona miantoka io na fananana iantohana (efa voafitaka matetika angamba...)

Dia ahoana?

Aleo mitrosa

- "Ampindramo 2 000 000 aho fa averiko ny an'ialahy rehefa mandray karama aho afaka 15 andro"

- "tena averin'ialahy" (tsy sahy nandaiga aho hoe tsy manana)

- "ieh, mba tena ilaiko maika lesy fa sahirana aho izao, fa tena averiko ah"

- "fa angaha ilain'ialahy maika be, maninona raha miandry karama tonga"

- "tena ilaiko lesy ah, tena averiko lesy ah, ilahy ve tsy matoky ahy eh..."

- "bon ok ary eh, rahariva fa mbola haka any amin'ny Banky aho..."

Lasa ny 01 volana - 02 volana - 03 volana...tsy nisy niverina

- "Ahoana ihany lehity ilay vola an?"

- "Tena mbola sahirana lesy an...mba andraso kely moa eh...sa ity aloha 50 000 dia mba miala tsikelikely..."

Dia noraisina zara aza mba nisy niverina, fa dia lasa tsitaitaika ohatran'izany ny famerenana azy, dia tsy hita akory izay mba vitan'ilay 2 000 000 fa lasa rano ny tsitaitaika mba azo...Nefa lery amin'izany mahavita migalabona amin'ny fahafinaretana andoavam-bola, ary tsy miafina an...

Tsara hoa lay mitrosa...