Dadakely...

12/25,2012

Mba tia ny zana-badiny ve ireny Dadakely ireny?

Misy sipa manja be izay ... efa nanambady imbetsaka izy io, fa mbola manja ihany...mbola azo tetezina tsy mikipy hoy ny vazaha sy ny sinoa, mpandalo matetika ao aminy...

Vao avy nilaozan'ny vadiny izy io vao taona maromaro izao...noho ny antony fahasoratam-piaro sy ny fikaontikaontin'izay Bandy kely izay...

Io Bandy io dia olona tao antanana ihany, fa dia niadiady tamin'ny rangahy vadiny tamin'izany fotoana ka nanapa-kevitra fa hikaonty an-drasipa sy tena ,handrava ny tokantranony ka haka ny toeran-dramose... ary toa nilaza hono izy fa izy no rain'ireo zanak'ilay sipa kely fa ilay Rangahy vadiny teo dadakely (?)

tanteraka tokoa io fanirian'io Bandy kely io ka dia lasa nitsaoka ilay Rangahy vadin'ilay sipakely...

Vokany lasa niady antrano sy nifamaly ny zaza tao an-trano - ao no milaza fa i Bandy kely no tena Dadantsika, ao no manamafy fa i Dada lasa nandeha iny ihany no Dadantsika...ngah tsy loza, fa dia tsy hay itsony...

Nanambitaby ary ilay Bandy kely nandritra ny fotoana niarahana tamin'ilay sipa rehefa lasa ny vadin'ilay vehivavy taloha:

  • nividy kilalao baolina lavava
  • nanamboatra ny tokontany filalaovana
  • nanisy toerana hifaliana havanja ao an-trano
  • nanisy efitrano fitsaboana
  • sy ny sisa sy ny sisa

Tsy hay aloha hoe avy taiza daholo ny vola nanaovana an'izany fa misy tsaho nandeha hoe ny entana tao an-trano ihany no navadika chiffre ...

...

Rehefa nitohy ny adin'ny ankizy tao antrano, dia nisy nanolo-kevitra hoe andao ny test ADN hoe iza no tena Dada ary iza no Dada kely...

...nandeha ny fotoana...nihalany ny tahiry tao an-tsompitra...Tsy mety handefa fanampiana itsony ry Dadatoa sy Nenitoa sy ny Havana rehetra satria mila fantany hono aloha hoe iza no tena dadan'ireto ankizy, ary ny Test ADN no tsy maintsy atao...

ary dia nisy nanolo-kevitra hoe tsy misy dadan'ireo ankizy ireo nareo ka noho izany tsy ilaina atao atao test...

Tokony hitady lehilahy hafa hono Rasipa atao Test...

Mila atao haingana dia haingana io test io satria, dia hita fa mamangivangy matetika an-drasipa ao ny Sinoa sy ny Vazaha, ary mitondra entana mivaoka ny trano foana isaky ny avy matory ao...

Mba tia ny zana-badiny ve ireny Dadakely ireny?

Inona moa no olana raha atao ny test ADN raha tena Rain-janaka tokoa?

Ra sipa moa amin'izany mihomehy fotsiny, ...