Rabearivelo

Published on 10/17,2008

Tena mahery fo tokoa ve ny mpanoratra J.J. Rabearivelo?

Ekena fa tsy azo ferana ny olombelona iray amin’ny fanapaha-kevitra amin’ny fiainany - raha manapa-kevitra izy fa hamono tena dia tena zony tokoa izany - fa na dia izany aza dia somary lasa ny saiko, raha nahatsiaro ny tantaran’ity lehilahy ity, tsy dia ny tantarany fony fahavelony no nahalasa saina ahy fa ny tao aorian’ny nahafatesany… misy sekoly lehibe iray nampitondraina ny anarany nanomboka ny Mai 1960 “lycée JJ Rabearivelo”…

Mandinika ny zanako aho dia lasa saina raha mamono tena tahakan’ny Rabearivelo tokoa moa izy ireto zanako ireto rehefa 36 taona, dia ahoana?

Ny fanindraindraina ny lazan’ny Rabearivelo dia misarika fa tokony ho ALAINTAHAKA ny fiainany - eny betsaka tokoa ny lafin-tsara tokony ho alain-tahaka amin’ny fiainany, nefa amiko manokana dia takon’ilay lafiratsy izany (famonoan-tena)…

Natahotra ny Miaina izy…Natahotra Fiainana…Tsy dia hita soritra anefa hoe natahotra fahafatesana izy, raha ny tantara novakiako hatramin’izao, fa ny tsapa fotsiny dia tsy natohitra ny vokatry ny herin’ny fahafatesana izy (…alahelony an’i Voahangy…)

Aleoko lavitra ny tantaran’ny olona maty ho an’ny tanindrazana toy izay ny tantaran’ny olona mamono tena… tsy dia tena olomanga ny mamono tena amiko fa sadasada ihany: olona resy…

Tsy dia tena hiditra lalina aho…satria matoa izy resy dia tsy nety nadray ny fandresena…hoy ny baiboly “izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika.Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak’Andriamanitra?Andriamanitra no nanampy ahy tsy ho Rabearivelo faharoa… nanome ahy ny tsiron’ny fiainana izy…

Satria toy izao no nitiavan’Andriamanitra ahy nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very aho mino azy… tsy ho very hevitra… tsy ho very fanantenana…tsy ho very any amin’ny farihy mirehitr’afo… tsy hamono tena

16 MAY 2008 blaogy.org


Hevitra

  1. Tokinao

    Atao toy ny voankazo an'ala hoy ny fitenenana e ... fa tsy arahina ambokony :).

    Ny azo ianarana amin'i Rabearivelo dia ny finiavany mampiana-tena (autodidaxie). Tamin'ny fahatanoràny mantsy dia somary manana toetra mafy loha izy, ary tsy nanbaiky nianatra tany am-pianarana, fa dia naleony namaky boky.Koa na dia tsy mbola nankaty Frantsa aza izy tamin'izany fotoana dia nahavita manoratra amin'ny teny frantsay tsara tokoa (toa an-dry Molière mihitsy).

    Koa ilay finiavany no jereko, na dia tsy ankasitrahako aza ny fironany amin'ity teny vahiny iray ity ;).Hametraka hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article