MaNdroaka devoly...

Published on 12/06,2008

Fa angaha lasa nisy masera ny protestanta, hoy ilay tsy mahalala…mahita ireto vehivavy miankanjo fotsy manjopiaka sy misaron-doha fotsy…hay mpandroaka devoly ireo, na mpiandry…

Misy fiantraikany amin’ilay devoly ve ilay mitrerona sy mibetroka iny rehefa mandroaka devoly?…”amin’ny anaran’i jesosy, miala ny fanahy ratsy rehetra”…

Na ny feo voalohany aza lasa beso ho azy teo…Ny totohondry mivokona, sy ohatran’ny hamely ireny mihitsy…na ilay baiboly no hahetsiketsika ohatran’ny hikapoka rivotra…

any amin’ny antoko sasany aza tena ohatran’ny hoe marenina ilay devoly dia mitabataba be mihitsy: “miala, miala, miala hoa…amin’ny anaran’i jesosy miala!”…(mandalova kely atsy ananona raha mba te hahita…)

Ohatran’ny hoe arakaraka ny hikiakiahina no mampitsaoka ilay devoly…(mitovy ve ny hoe miteny mafy sy mikiakiaka?)ekena fa tokony “toherina” ny devoly…fa na dia izany aza dia mahay  sinema be isika e…misy fiantraikany be aty an-tsaina mihitsy ilay mikiakiaka…satria mahatsiaro ny fomba fandroahana alika…”allez”…na dia izay fotsiny aza dia mampamaivamaivana…

Tsy amin-kery na amim-patanjahana, fa amin’ny fanahiko, hoy Jehovah…Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa hangina…ao anaty baiboly ireo teny ireo…

Izaho indray tsy handohalika eo anoloanao izany masera (dika ara-bakitenin’ny Ranabavy), fa mijoroa ato aorianako ianao raha hametra-tanana amiko mandritran’izaho mandohalika iny…Andriamanitra irery no andolihana…dia mba aza ahetsiketsika be moa ny lohako e…

Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: "hamoaka demonia amin'ny anarako izy..."hoy Jesosy

Fa misy olona mahita fijery hafa mihitsy, toa devoly daholo izay hitany tsy dia mitovitovy amin'ny heveriny fa marina...ary ny loza dia tsy ilay devoly irery itsony no roahany fa dia voaroaka hatramin'ny ilay olona - hany ka asian'ny kakay sy hoditra ankondro avokoa ny lalan'ilay olona.... 


Hevitra

 1. Rajiosy

  mahavelom-bolo ny mahita olona toa anao mahalala tsara ny soratra ary tsy azo rebirebena fahatany. efa lasa rebik'ondry mantsy ity asa sy famparezana ity.
  na izany aza aloha tsy ekeko mametra-tànana amiko raha tsy hoe angaha hanala agadrano sady mba tanoranora vavy metimety.


 2. finoanaranoray

  Lasa rebik'ondry mihitsy...mahatsiaro ny natao isaky ny miditra haka Ministera iray aho fony vao nanidina i Deba... he he...


 3. Rajiosy

  ary tsy tadidinao angaha ilay nanao "déminage"-vita-ho-azy tao Mahamasina alohan'ny proclamation n°1 sy n°2 ?


 4. bodohery

  Mba te hanohy ny resaka finoana voalaza etsy ambony aho.
  Amiko mantsy dia tsy dia ankasitrahako loatra ny fanatonna mpiandry fa ny baiboly milaza hoe "Izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa" Ny mpino rehetra dia afaka mandroaka devoly avokoa tsy mila mikiakiaka na mibetroka.
  Tsy tsara loatra ny mitantara fiainana aman'olona fa ny teny hono mantsy toy ny atody ka raha foy manan'elatra.


 5. nandalo

  Za mba nandalo e!
  Tsy de mahay bible aho. fa otran'ny misy an'izao @ bible an.
  ... zay mino ahy ka manao zavatra amin'ny anarako dia vita morafoana zany....

  ka tsy maitsy tononona ny hoe '.. @ anaran'ny jesosy...'


 6. nandalo

  Tsarovy fa na tamin'ny andron'ny mosesy na tamin'ny andron'ny jesosy dia nisy foana ny olona voatokana hitaika ny 'fisoronana' (mitarika fiangonana) dia ireo taranaky ny levita izany. Ary tamin'ny andron'ny Jesosy de zay nahazo tso-drano avy taminy ihany no nahazo nanao asa fampaherezana na fanasitranana fa tsy ny olona rehetra.
  heveriko fa ny olona voatokana ihany zany no tokona hanao ireny asa ireny.

  na @ fianana andavanandro aza ny mpitsara na dokotera voatokana sy nanao fiainianana no afaka manatateraka ireny asa ireny fa maika fa ny asan'ny tompo ve tsy rariny raha toa ka zay vita fiainianana tamin'ny ihany no manao izany?

  Raha te hanao izany nareo de mba manokana tena ihany koe e!Hametraka hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article