Tsisy alina itsony?...foana hatreo ny vola an'hetsiny?

Published on 12/02,2008

Eh tsy resaka viva ity...."Misy apostoly folo roa ao anaty baiboly..."

Tena izay aho vao tena nandinika ny Fomba fanisana malagasy nohatsaraina jereo eto aho 


ireto ny sombintsombiny:

372 : Telonjato fitopolo roa

28 518 906 : Roapolo valo tapitrisa  dimanjato folo valo arivo  sivinjato enina

 ...

Ny fomba fanisana natolotra eto, antsoina hoe « Fomba fanisana malagasy nohatsaraina » dia mahafeno ny fepetra rehetra takiana amin'ny fomba fanisana siantifika moderna : noho izany, ity « Fomba fanisana malagasy vaovao » ity dia fomba fanisana siantifika tanteraka :

Tsy misy kilema / Zero default / Zéro défaut.

Mahomby tanteraka io fomba fanisana vaovao io.

  Novolavolaina sy narindran'i
Andriamihaja Solonavalona.
Akademiam-Pirenena Malagasy.


 ... tsy haiko aloha hoe efa tena io tokoa ve no ampiharina, sa mbola soso-kevitra izy io...

tamin'ny taona 2002 mantsy no nanoratan'ny mpanoratra azy...nefa mbola misoratra amin'ny vola gasy ny IRAY ALINA izay nivaoka taty aorian'ny taona 2002, ka izay no nampisalasala ahy...

Ireto no zava-dehibe misongadina:

- tokony tsisy alina itsony fa ny folo arivo no fihinina...

- tokony tsisy Hetsy itsony fa ny Tapitrisa no manaraka ny arivo...(tsy haiko itsony hoe firy moa ny iray hetsy :1 000 000 sa 100 000)

- tokony tsisy aotra itsony fa zero no tazomina...

- ary tokony tsisy AMBY sy SY itsony koa...

Ka raha nanoratra aho tery ambony hoe :misy apostoly folo roa ao anaty baiboly dia 12 no tiana lazaina fa tsy 10  anankiroa...

Hay efa nitombo telo izany izao ny fomba fanononana isa teto Madagasikara fa izaho no tsy naharaka - ny 12 = roa ambin'ny folo - folo roa amby - folo roa...

ISa ny amontana - roa ny aviavy - telo fangady...

Fa dia mitory teny any an'efitra ireto Akademia ireto...


Hevitra

 1. Naval

  Tohin'ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2002 tetsy aloha dia nivoaka izao ny boky "NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO" nosoratan'i Solonavalona Andriamihaja. Io boky io dia tafiditra ho "Mémoire de l'Académie Malgache Fascicule N° LIV" (taona 2007) ary mirakitra ny voka-pikarohana momba ny fomba fanisana malagasy (sy ireo fomba fanisana maro eran-tany).

  Azo jerena ao amin'ny Trano famakiam-bokin'ny Akademia, Tsimbazaza, Antananarivo io.

  Amidy eny amin'ny mpivaro-boky mahazatra eto Antananarivo koa ny boky.


 2. finoanaranoray

  lefa ho an'ny Mpiandraikitra ity vala web "Mitoraka Blao" sy ny mpamaky rehetra ity ity lahatsoratra momba ny "Fomba fanisana malagasy" ity. Tami'ny 2007 no nivoaka tao amin'ny Akademia Malagasy ny votoatin'ny fikarohana mitondrany lohateny hoe: NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO, Mémoires de l'Académie Malgache, Tome LIV, 2007, Antananarivo. Efa nahita an'io boky io ve ianao, nandinika azy feno sa sombintsombiny tahaka ny voalazanao, ary ianareo mpamaky tsotra ity blogy ity koa? Raha tsy hitanareo feno io dia mandiso ny fanakiananareo ary lazaiko manaraka eto, fintinina ihany nefa tena ny votoatiny ny fahadisoana ataonareo. Hoy ianao hoe: ireto ny zava-dehibe misongadina: i) Tsisy alina ii) Tsisy hetsy iii) Tsy aotra fa zero iv) Tsisy AMBY? Tsisy SY. Diso ireo fanambaràna ireo, tsy ireo no zava-dehibe misongadina fa ity annkiray ity, lazaina amin'ny endrika matematika: NY FOMBA FANDAHARANA NY SOKAJIN'ISA AO ANATIN'NY ISA IRAY DIA MANOMBOKA AMIN'NY SOKAJY LEHIBE INDRINDRA ARY MIDINA MIANDALANA MANKANY AMIN'NY SOKAJY KELY INDRINDRA. Ohatra: 453: ny sokajin'isa lehibe indrindra eto dia ny Anjatony, noho izany manomboka hoe 4X100 = Efatra Anjatony = Efajato ary tohizana koa: 5X10 = Dimy Ampolony = Dimampolo ary faranana amin'ny sokajy kely indrindra, ny sokajin'ny Venty = 3X1 = Telo Venty Fehiny: 453 = 4x100 + 5X10 + 3X1 = Efajato Diampolo Telo Venty = Efajato Diampolo Telo. Efa lava aloha izay ny fanazavana ka ajanoko eo. Izay te hiady hevitra ianareo dia io votoatiny io no iadio hevitra, io dinihina ary lazao izay fanamarihanareo na fankatoavana na fitsipahana, ampiaraho amin'ny porofo omenareo, tsy tora-po fa porofo araky ny fanjohian-kevitra amin'ny saina. Lazaina aminareo rehetra fa ny tora-po dia vokatry ny fo, ny fo mitepo ihany no andraikiny, mitepo haingana, malaky na mitepo milamina na mitepo miadana: izay ihany, tsy misy andraikiny hafa. Tsy misaina ny fo, ny fisainana dia andraikitry ny atidoha, ny atidoha no managona izay akora (donnée) na hay (information) rehetra avy amin'ny alalan'ny feo henoin'ny sofina sy sary na soratra jeren'ny maso, ny atidoha no mikrakira an'ireo akora rehetra voarainy ary mamoaka baiko indray amin'ny feo (aloaky ny vava) na sary/soratra soratann'ny tanana na mashinna Ny fanisana dia endriky ny saina, manaraka fitsipika hentitra dia ny fitsipika matematika voalazako io (Izay te hahita ny fanaporofoana dia vakio ilay boky voatanisako ery ambony). Raha tsy nahita an'io ianareo fa sombintsombiny dia mandiso ny fisainanareo ary mampiely vaovao diso amin'itony tamba-jotra itony, miely miparitaka hatraiza hatraiza ka tsy mety.


 3. finoanaranoray

  ...Alefa ho an'ny Mpiandraikitra ity vala web "Mitoraka Blao" sy ny mpamaky rehetra ity ity lahatsoratra momba ny "Fomba fanisana malagasy" ity. Tami'ny 2007 no nivoaka tao amin'ny Akademia Malagasy ny votoatin'ny fikarohana mitondrany lohateny hoe: NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO, Mémoires de l'Académie Malgache, Tome LIV, 2007, Antananarivo. Efa nahita an'io boky io ve ianao, nandinika azy feno sa sombintsombiny tahaka ny voalazanao, ary ianareo mpamaky tsotra ity blogy ity koa? Raha tsy hitanareo feno io dia mandiso ny fanakiananareo ary lazaiko manaraka eto, fintinina ihany nefa tena ny votoatiny ny fahadisoana ataonareo. Hoy ianao hoe: ireto ny zava-dehibe misongadina: i) Tsisy alina ii) Tsisy hetsy iii) Tsy aotra fa zero iv) Tsisy AMBY? Tsisy SY. Diso ireo fanambaràna ireo, tsy ireo no zava-dehibe misongadina fa ity annkiray ity, lazaina amin'ny endrika matematika: NY FOMBA FANDAHARANA NY SOKAJIN'ISA AO ANATIN'NY ISA IRAY DIA MANOMBOKA AMIN'NY SOKAJY LEHIBE INDRINDRA ARY MIDINA MIANDALANA MANKANY AMIN'NY SOKAJY KELY INDRINDRA. Ohatra: 453: ny sokajin'isa lehibe indrindra eto dia ny Anjatony, noho izany manomboka hoe 4X100 = Efatra Anjatony = Efajato ary tohizana koa: 5X10 = Dimy Ampolony = Dimampolo ary faranana amin'ny sokajy kely indrindra, ny sokajin'ny Venty = 3X1 = Telo Venty Fehiny: 453 = 4x100 + 5X10 + 3X1 = Efajato Diampolo Telo Venty = Efajato Diampolo Telo. Efa lava aloha izay ny fanazavana ka ajanoko eo. Izay te hiady hevitra ianareo dia io votoatiny io no iadio hevitra, io dinihina ary lazao izay fanamarihanareo na fankatoavana na fitsipahana, ampiaraho amin'ny porofo omenareo, tsy tora-po fa porofo araky ny fanjohian-kevitra amin'ny saina. Lazaina aminareo rehetra fa ny tora-po dia vokatry ny fo, ny fo mitepo ihany no andraikiny, mitepo haingana, malaky na mitepo milamina na mitepo miadana: izay ihany, tsy misy andraikiny hafa. Tsy misaina ny fo, ny fisainana dia andraikitry ny atidoha, ny atidoha no managona izay akora (donnée) na hay (information) rehetra avy amin'ny alalan'ny feo henoin'ny sofina sy sary na soratra jeren'ny maso, ny atidoha no mikrakira an'ireo akora rehetra voarainy ary mamoaka baiko indray amin'ny feo (aloaky ny vava) na sary/soratra soratann'ny tanana na mashinna Ny fanisana dia endriky ny saina, manaraka fitsipika hentitra dia ny fitsipika matematika voalazako io (Izay te hahita ny fanaporofoana dia vakio ilay boky voatanisako ery ambony). Raha tsy nahita an'io ianareo fa sombintsombiny dia mandiso ny fisainanareo ary mampiely vaovao diso amin'itony tamba-jotra itony, miely miparitaka hatraiza hatraiza ka tsy mety...Hametraka hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article

 This is the ReCaptcha Plugin for Lifetype