Aiza ary no misy an'Andriamanitra?

Published on 02/20,2009

Aiza ary no misy an'Andriamanitra amin'izao izay mahalala?

 • Toa hoe Any an-danitra ary izy koa aiza indray?
 • Toa hoe ao anatin'ny fon'izay nandray azy?
 • Toa hoe eo afovoan'ny olona 2 na 3 mivory amin'ny anarany?
 • Toa hoe any amin'ny tempoly - any antranon'ny Rainy?
 • Toa hoe ao an-tampon'ny loha?
 • Toa hoe mandondona eo am-baravaran'ny fon'ny olona mbola tsy nandray azy?

Ahoana ary ny fomba hitadiavana azy hoe aiza marina izy? 

 • Toa hoe Hitan'izay tsy mitady izy, hoy ny soratra?
 • Toa hoe Mitadiava dia Hahita koa?
 • Toa hoe mitsangana eo am-baravarana koa izy ka mandondona?
 • Toa hoe izy no mitady sy hamonjy ny very?
 • Toa mbola ho avy eny amin'ny rahona indray, fa mbola tsy tonga?

Fa inonantsika izy e? 

 • Ka efa hoe Andriamanitra koa
 • nefa toa Ray dada koa?
 • Zoky be toa Ray?
 • Sakaiza mahatoky? Mpampahery?
 • Fofombady?
 • garde de corps?
 • Mpisolovava?
 • Mpampianatra (Maître)?
 • ...

Matsiro ilay miaraka amin'Andriamanitra...Matsiro...Lafatra dia lafatra...feno dia feno...tsisy kobaka am-bava...

 


Hevitra


Hametraka hevitra