Krizin'ny Fifandraisana...

Published on 10/10,2009

Nandehandeha nitety Madagasikara ny tena, Tsy dia ela izay...dia nahatsapa, nahare, nahita ny KRIZIN NY FIFANDRAISANA...

Efa ela io Krizy io fa dia eh eh eh...tsy nisy nahavaha azy - na koa hoe novahana amin'ny ampahany...

Naninona no may ny Radio Tsioka vao? Naninona no nisy namotika ny Radio tany Ambositra tamin'ny 2002? Naninona noa may ny RNM tamin'ny 2009? naninona no may ny MBS?

Radio iray RNM (02 izy niampy an'i MBS tamin'ny fitondran'ny TIM), izay ihany no manenika an'i Madagasikara, ary manaparitaka vaovao izay heverin'ny sasany fa tsy marina izany Radio iray izany (tamin'izany sy hatramin'izao?)...saika adino ny  RFI mandrakotra tanan-dehibe tsy izy rehetra...

Na i Profesora efa nanana fahefana aza tsy namaha io olana io, ka taty aoriana vao midradradradra fa tsy omena fitenenana ao amin'ny RNM sy ny TVM (saika adino hoe mitovy amin'izany koa ny fahitalavitra...)---raha mba navelanao nanonja eran'i Madagasikara moa ny Radio tamin'izany, indrisy mantsy...

Lafiny ara-teknika?

Inona no ARADALANA? ary fa naninona ny MBS no afaka niparitaka eran'ny Nosy? fa maninona ny Radio DOn BOsco no afaka mandefa vaovao mivantana hatramin'izao? Fa maninona ny Radio FAhazavana no ao Tana fotsiny? Fa maninona ny Radio Antsiva no ao Tana Fotsiny?

Krizy be ny fahazoana vaovao... ny internet moa dia dikavilana sy fafilainga no betsaka...sady vitsy no liana aminy...ny gazety any amin'ny faritra tara andro hany ka vetivety dia lany andro...

Ary maninona moa no tsy mba mifidy mihitsy ny gasy any an-dafy isaky ny misy fifidianana? toa mbola tsy nahare ny voka-pifidiana filoham-pirenen'ny gasy any ivelany aho? Nefa ny vazaha aty toa mifidy ny filoham-pireneny foana isaky ny misy fifidianana?

Very zo ve ny gasy any an-dafy?

dimy minitra ihany no ahazoa-miteny isaky ny 5 taona...ary tsy mahazo miteny akory ary fa taratasy antsoina hoe VATO no arotsaka...raha miteny ivelan'io ianao dia lazaina fa tsy manaja ny safidim-bahoaka...he he...5 minitra ihany azafady

ARA DALANA ve izany sa ARA DRARINY...

  


Hevitra

  1. kdaombaramita

    Sady tsy ara-dalàna no tsy ara-drariny fa mandehana vakio ny lahatsoratro mitondra ny lohateny hoe :" la francafrique" vao navoakako dia ho azonao ny tantara fototr'izany rehetra izany.Hametraka hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article