Voankazo mantakisoka...

12/02,2012

Maninona ary no mahasarika sy mampite-hihinana ireto manga manta...mihantona eny antamponkavoana...sa ve dia noana ny dia lavitra ka manjary te hihinana voankazo voarara?

Maninona ary no mampite-hitsangatsangana sy mampite-hitety ireo vohitra sy lemaka...ny kirihitr'ala toy ny eny vakin'ankaratra, toerana tsy mbola nisy nandia...mampite-hihaino no kiakan'ny Railovy sy ny bibidia eo ampamakiana kirihatra?

Misy zavatra tsy azoko rehefa mitombo ny taona, ka lasa manjary te-hamakivaky indray sy higoka ny loharano amin'ny fatsakana vao hohadiana sy mbola tsy nisy mpangady...ny saina ve no adala sa ny nofo no reraka ka te hisosososo any amin'ny ala mikotroka tsy mbola nisy nizaha?...indrindra indrindra moa fa ilay toerana mihitsy no miantso hoe mba tsiditsidiho...

Ka Misetrasetra mahafinaritra mampitehitsidika ny hakantony...hany ka mila tsy ho tana ny hanadihady ny bozaka eny antampon-kavoana, tanety lava mahatonga fisainana...ny hitety ny tendrombohitra mangadihady mbola tsy lefin'ny taona, ny hikorisa eny amin'ny lemaka mangadihady mba hahatongavana ery amin'ny kirihitr'ala hahatsiarovana any vakinakaratra...

Hampijery ny lanitra anisana ny kintana, ka mahatonga ny tena handinika ny tany lava volo mbola tsy nisy niasa...

Ny hamafin'ny fiainana ve no mahatonga ny tany manaiky hanjakazakain'izao bodo sy adala rehetra izao?...hanjakanjakain'ny henjana...

Tsy haiko itsony, fa dia gaga ianao, izao ve sisa no iafarany...tantely afa-drakotra...fidiran'ny manambola sy ny basy vava...tsipolitra

Na dia mapitelin-drora aza dia tsy hitelindrora aho fa handrora amin'ny tany...handrehoka mihitsy...

Na dia mampite-hihanika aza dia tsy hihanika ny hazo malama aho fa manjary lalan-dririnana sy lalan-kita-kisoa...hitsin-dalana...Na dia mampite-hamakivaky aza dia hijanona aho ... adalan'ny tena no tafian-damba...

Voankazo manta kisoka anie 'zany re olon'e...

TSIA

aleoko maty an-kazo tokana...mihinana ny manga masaka eo antokotaniko, hitsiditsidika ny zohy fierena fangalana fisainana hatramin'izay, falehako irery, fandefasako ny nofinofy sy ny sentosento mampitony...tsy ho voasinton'ny mena miraviravy...hamerimberinba hitety ny havaonako na dia efa haiko tsianjery aza ny sakelidalana rehetra...

Soa ihany aho fa tsy niteraka an'i Kala hatramin'izao fa dia asa angamba ny firehetan'ny hasarotam-piaro rehefa hanomboka ho matoy ny manga eny antampon-kavoana, rehefa hanomboka hivelatra ny voninkazo, ary rehefa hanomboka hanidina ny railovy...dia asa fotsiny...

Mba manao ahoana re ny adisanin'ireo nahazo Ketaka ho mpatsaka eh?...

 

 


Tadidiko ny nanaovako azy voalohany…

08/02,2012

18 taona aho tamin’izay…(te-hamerina an'ity expériences ity aho fa indrisy tsy mety ry zareo fa amin'ny herintaona hono...)

Nisy tahotra hafahafa ihany tato anatiko, satria sambany mba hanao an’ity zavatra ity…hendrandrendratra be zany...

Nefa dia nanao ihany aho, satria normaly amin’ny ny olona maoty rehetra – ny olo-maventy – ny manao izany…

Efa mba nisy nanoro ihany hoe aiza ny fanaovana azy …

Satria dia na ny télé na ny radio na ny gazety dia manoro ny fika fanaovana azy daholo…

Roso ny dia tamin’izay…nanao metimety…

Nangingina ihany ilay toerana tsy maintsy hitrangan’ny fandehan-javatra…

Tsy maintsy nampiseho karatra aho hoe efa ampy taona, satria dia tsy natokana ho an’ny tsy ampy taona ilay toerana sy ilay zavatra ho atao…(visa A...?)

Indreo nilahatra maromaro ireo ho safidiana…misy mitsikitsiky (sady nisatroka tsihy) …misy matotra be…misy tsy mampiseho ny tarehany…Tsy maintsy amin’ireto aho no misafidy…Ahoana koa ary fa dia misy tsy mahay mivaro-tena mihitsy an…

Eny ary …

Nosafoiko tsirairay aloha izay nilahatra teo…nisy malamalama..nisy marokoroko tahakan’ireny emballage ireny…nisy tonga dia azoko an-tsaina hoe itony izao tsy misy mpitia mihitsy nefa sahy mirantiranty aty…

Nandeha tao amin’ny efitra mitokana amin’izay…somary maizimazina ihany… Tsy nisy nahita intsony

Ato amin’ity efitra ity izany no anatsofohana azy…ok…ohatran’ny fanao’ny olona rehetra…

… nisalasala kely aho nanokatra ilay hanatsofohana azy…”Ho atsofoko ve?...”

Tsy maintsy manapa-kevitra anefa…satria mbola hisy olon-kafa koa hampiasa ity efitra mitokana ity…Natsofoko ihany ny farany ilay anankiray…Nisento tokana aho teo ampamitana ny adidy…tsy hay itsony na sentompifaliana na tsia...dia nivaoka…

Izany fahafinaretako nahatontosa ny fanaon’ny olon-dehibe rehetra…

Na dia dimy minitra monja aza …

 

...

Nahatontosa fifidianana aho tsy lany ilay nofidiko tamin'izay, raha tsy diso ny fitadidiko dia vato Mena sy Mainty izay ilay natsofoko tao..vato tsy mety lany efa ho 40 taona izao...ilay nampianatra ny gasy hi-grevy voalohany tamin'ny 72...

Tamin'izany no nisy nilaza fa "tsy lahatra akory ny fahantrana"..."Fanantenana vaovao"..."satroka penjy tsotra izao"..."Manga be"...ary ilay mpanao propagandy eo amin'ny salon na eo ambany akondro amin'ny télé...

25 novembre 1992 tamin'izay : Albert Zafy 45.16% - Didier Ratsiraka 29.22% - Manandafy Rakotonirina 10.21% - Marson Evariste 4.60% - Ruffine Tsiranana 3.51% - Jacques Rabemananjara 2.87% - Nirina Andriamanalina 2.25% - Tovonanahary Rabetsitonta 2.19%.

 


Fringa mihevotra...

07/31,2012

Ahoana moa ny fanoratra ny hoe fringa...fringa sa firinga...

Teraka alakaosy daholo hono izay nampitondrain'ny dadany sy ny neniny izany anarana izany…fontotra volom-pody volom-bitsika…ary mifanohitra amin’ny adizaozy…Tsy hay aloha na vava alakaosy na vody alakaosy…na sady vavany na vodiny…

Finoanoam-poana moa izany…fa tantaraina fa zava-nisy…miala tsiny amin-dry RAKOTOFRINGA sy ry RAFIRINGA rehetra… Ary ohatarn’ny mbola tsy naheno anaran-dray hoe RAKOTOBETAY na RATAY hatramin’izay…(msiy ihany gasy metisy sinoa mibaby izany anarana izany ka…) …

… mihajahaja kokoa angamba raha mba avadika ilay teny malaza ampiasaina amin’ny “zava-mahagaga” na “zava –mahasosotra”:

Fringa be lehity an…tena fringa be…(ho an’ireo zay mampiasa azy)

Mahasoso-firinga…

Dia lasa miova koa ny fiantso ny zanany rehetra: fringan-delo, fringan-tsofina, fringan’nify, fringaringan-draha…fringam-piraka…fringawan…

Asa…

Fringa be ity mitranga eto Madagasikara ity, ary misy fringa mihevotra ny sasatsasany amintsika mianakavy, ny sasany izany moa dia fringa hatrany amin’ny tsinay maintiny

Dia ahoana?...

Ny olana dia izao, zezika gravy be mihitsy izy io raha ampiasaina, ka lasa mamokatra be izay nasiana azy…fa mety ho voan’ny cysticercose..izay anie lay nampisalasala ny nihinana an’ilay fraise teny Ambatofotsy eh…

Ka dia asakasak’ izay manaiky ho fahanana…

Sady mbola fahanan-dalitra koa…

Mahakivy be ilay fisainanao indray andro izay, sakafo matsiro be no teo anoloako fa lasa ohatran’izao ny fijery azy:

 •     Ity izao diabète
 •     Ity cholesterol
 •     Iry AVC
 •     Izaroa goutte
 •     …ary ity lasa fringa…

Tonga dia lasa tsy te-hihinana izany…

Fringa mihevotra…

Hevitra

 1. Kdaombaramita

  Ahitsiko kely fotsiny ny teny iray nampiasainao ato : firinga miHEVOTRA, ny teny hoe mihevotra dia "rebondir" no dikan'ilay teny mihevotra, izany hoe ny baolina no mihevotrevotra, mitsambikimbikina ;)(aza ampifangaroana @ ilay teny hafa hoe manevokevoka = étouffant). Raha tsy hoe angaha ka hoe mitsambikina ilay firinga toy ny gabône any Toamasina, manisy fameriny ... LOL Fa ny hoe "firinga miHEVITRA" dia hoe maloto fieritreritra, hevitra = idée. Ka iza amin'ireo no mety amin'ity resakao ity ? ilay any Toamasina sa ilay maloto eritreritra ?

 2. finoanaranoray

   

  Toa tena MIHEVOTRA no tiana lazaina ka ...ohabolana gasy...Misavoamboana hoatran'ny tay entin-driaka..

 


Tsy tafiditra 'lay Lalao

07/30,2012

Raha toa ka atao hira ilay izy.. dia ny "Tojo anao" no tena mifandray aminy...

Tojo anao aho ka dia mirana...izay no zava-dehibe... iray minitra monja...

fa tena tsy tafiditra mihitsy ilay Lalao...

Adinon-dry zalahy tany ho any hono ny Valizy eh ... sao dia adino tao ivato fa tsy lasa an'i Thaïlande... mba nisy nandinika ve hoe tsy nitondra valise ny mpilalao sasatsasany...

Manomboka izao ny Lalao olympika...samy manao fikafika daholo na ny andaniny na ny ankilany ... ny hita amin'ny fanombohan'ny Lalao aloha dia ny tolona...

Dia misy milaza fa Hors jeu...Misy milaza fa Hors jeu...

Ohatran'ny milay ihany raha ny gasy mitsongoloka rehetra no alefa an'i Bangkok...raha vao apetraka izao ny fanontaniana hoe iza no alefa an'i Bangkok?...tonga dia be dia be no manangan-tanana hoe "Zah'koa..zah'koa"

Rahoviana vao hifarana ity Lalao ity?

Raha ny vadiko aloha, raha azo atao dia tsy avelako misaraka amiko izany...na dia hanao Lalao olympika aza...fa sao viravirain-dry zalahy any...

tsy tsara hono ny mpivady misara-toerana Ramose an...ny ela maharay roa...

Ary maninona ny vehivavy gasy rehefa miha-matotra dia miha-matavy sady miha-be kibo eh...aleo ihany manao lalao olympika eh...

Mba mandinihan-tena ihany nareo ry manangy gasy fa lasa voatavo rehefa mahazoazo taona an...lasa mampiteniteny foana hoe aza omena tsiny Rangahy raha manjono eny amparihy...fa te-hihinana Friri Loka...

 

oadray, ny olako kay izao tsy any mihitsy...

fa hoe inona no laoka???? Henomby ritra...

ssshhhh

 

...


Mitady safosafo...

07/07,2012

dia izay zany no lakle na fanalahidy...MITADY SAFOSAFO...

rehefa manambady izany dia zavatra maromaro vitsivitsy no tena mila ianarana:

 1. Mila manome zavatra matetitetika an'i Madama

Na Mofo gasy io na Mofo vazaha, na inona na inona fa rehefa mba manolotra ianao dia basy zay...nisy fotoana izay zavatra mba tiako ho azo ihany no vidiako dia mody atao fanomezana amin'ny madama, dia faly ery izy, nefa anie dia izao ihany no ampiasa azy rehefa avy eo...

ary raha tsy ampiampy vola?...

dia aleo ampiharina ilay teny gasy izay tsy hita izay maharatsy azy hoe "tsy aleo voandro...?"

Ny fandehan'io tantara io dia izao (ho an'izay tsy mahalala...) te hihinana galsy teny amin'ny Honey hono ilay vehivavy, satria nisy namany nitantara fa nividiannan'ny malalany glasy, ilay lehilahy anefa kinkina ary ilay glasy lafo be aminy, fa teny amorondalana mbola nisy nivarotra voanjo voahendy 20 ariary dia mahazo, dia ni-charme be lèry niteny hoe "tsy aleo voandro...?"...

fa mety koa ilay fikan'ny lôlô sy ny tariny iny hoe bobon gasy, dia tsy adino lay teny miala bala hoe "...ny fo manolotra aky ry malala no jereo, fa aza ny hakelin'ny zavatra a..."

...sady ny bonbon gasy izao efa sarotra hita, ilay bonbon gasy maro loko ireny...lasa espesy rara...dia mety hampietampo be raha ireny no omena...

ny tolotolotra majinijinika no zava-dehibe...

ka raha tsy misy vola mihitsy?

izay azo omena ihany no omena, fa mitombona foana ilay teny hoe "...aza ny hakeliny no jerena fa ny fo manolotra...".

Rehefa tsy misy vola izany dia ady miaramila io...manaraka baiko...ilay baiko hoe "Atolory..." ..."jery atrika..."...dia tsy mijanona raha tsy hoe "..aoka..."


 2. Mila mikasikasika matetika an'i Madama

 y indray moa izany dia ilay misakambina na mamihana na manafosafo na manorokoroka, fa tena mila an'io mihitsy Madama, mahagaga...

indrindra eny imasom-bahoaka...finaritra sy salanitra ery, rehefa sakambinina sy fihinina...fa mba lasa ohatran'ny vadin'olona rehetra...(...)...

Tato ho ato mantsy ohatran'ny hoe lasan'ny zanaka daholo lay ohatr'izay, ry zalahy ndray no fihimpihinina sy orokorohana fa i Madama navela tary amin'ny sisitôsy...ka rehefa eny ambony kianja ihany vao mahazo...

lasa saropiaro lay mpanampy tandrify, dia lasa niantsoantso hoe "zah koouh, zah koouh..." amin'ny antaondro be nanahary...

ary ny gravy dia lay zanaka indray no manosika hoe "mba ataovy calin Ney ry dada..."

"azafady lesy fa adino ny nanao calin azy teo imason'ny lisany an..."

Dia ezahana atao na amin'ny fo na tsy amin'ny fo... fa rehefa tsy amin'ny fo dia atao amin'ny fo...

 

3. Teny mamy

Rehefa manomboka mametrapetraka fanontaniana hafahafa izay Madama hoe "zah ve tianao?"...tonga dia tadidy avy hatrany hoe "oay, herin'andro marina aho izay tsy niteny hoe Tiako izy..."

Aleo mamerimberina ihany fa mahasalama azy hono izany...

ary tsy asiana an'ilay hoe "izay ela izay no nanambadiako anao, dia mbola manontany an'izany ihany ve ianao?..."

Fa tonga dia tairina hoe "Tiako ianao..." raha tiana asiana sakay sy sira kely dia atao teny vazaha "I love you..." fa amin'ny gasy aloha ny "Je t'aime..." no misy dongidongy kokoa...

Ohatran'ny tsy mahafaty ilay miteny ireo teny ireo matetika amin'ny Madama, fa mba miezaka kosa rehefa manomboka hita mihatola lay izy, dia mampahery tena amin'ilay hoe FITIA GARANDRELINA, be ketrona vao tena mamy...

 

...ssssh