nandalo teto dia naka sary...(2)

05/01,2010

Nahita ireo fiara

Nahatsiaro ny taloha...

203


nandalo teto... 1

04/29,2010

Nandalo teto aho

dia nahita ny sonia

napetraky ny lasa


Miarahaba anareo afaka amin'ny fanjanahana...

02/21,2010

Efa niasa tamin'ny zone ve nareo?

Raha TSIA dia tsy ianareo no arahabaina - fa raha efa niasa tamin'ny ZONE ianao ka anisan'ilay voaroaka noho ny Krizy dia miarahaba anareo aho afaka amin'ny FANJANAHANA...

Efa nandalo tao tokoa aho - ary nahita - na dia toeran'olona ambonimbony ihany aza no nisy ahy dia nahita - nahita ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao - nahita ny karama vary masaka nozarazaraina - nahita ny masokarena madinika dia madinika mafamaly amin'ny tombom-barotra maventy dia maventy...nahita ny fanalikana atao amin'ireo gasy kely asaina mitrongy fa tsy asaina homana...

Tsy hitantara zavatra betsaka aho satria mety ho tsara kokoa ny mihinan-kely toy izay mandry fotsy - nefa ny mihinan-kely dia mihinan-kely mandrakizay fa ny mandry fotsy no mampiasa saina hihinam-be...

Arahabaina hoy aho afaka amin'ny Fanjanahana - ary Tonga soa amin'ny Fahoriana vaovao dia ny fitadiavana na famoronana asa?

Raha mba fantatry ny olona aty an-dafy mantsy fa endrimpanajanahana be ny fomba nanamboarana ireny akanjo avy any Madagasikara ireny  - dia mbola hividy ve ry Zareo?  

 Eritreritra nandalo tao aorian'ny fanafoanana ny AGOA nahatsiarovana ilay 100 000Fmg/mois?


Governemanta vaovao

02/20,2010

Ity no heveriko fa tena soso-kevitra hahomby ary hampandroso an'i Madagasikara, tokony ho soniavina an'i Djibouti izy ity - dia antsina hoe "Djibouti I"

ny Filoha : Andriamatoa Joaquim izay mpanelanelana teo aloha - hipetraka sy hiasa amin'ny lapa-panjakana any amin'ny renivohitr'i Madagasikara vaovao dia i Maputo - Maputo ihany Maputo hatrany.

Ny praiminisitra dia Andriamatoa Jean - ny toerana hiasany dia ao amin'ny Carlton.

ny Ministry ny raharaham-bahiny : valovotaka any Congo izay mpanapa-kevitra ny olona tokony hiteny sy tsy hiteny rehefa any ivelany ary ny sazy tokony arotsaka...Andriamatoa Bazily.

ny Minisitra miandraikitra ny fampiroboroboana ny toe-karena : Andriamatoa Ambasadera malagasy taloha tany Madagasikara - nisahana ny fifandraisana tamin'ny Amerikana - mifandray mivantana amin'ny AGOA.

Ny Minisitra lefitra ny raharaham-bahiny sady solontena maharitra ao amin'ny SADEC sy ao amin'ny Union Africaine, hiandraikitra manokana ny fifandraisan'i Madagasikara sy Afrika dia Andriamatoa Marka.

Ny Minisitra lefitra ny raharahambahiny sady solontena maharitra ao amin'ny vondrona Eropeana, hiandraikitra manokana ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Frantsa dia Andriamatoa Nirina.

Ny Parlementaire  hisolo vonjimaika ny congresy sy hanapaka ny ho avin'ny Madagasikara dia an-dry zareo Eropeana...

Ny hisahana ny Fiarovana dia ny Miaramilan'i SADEC...

Marihana moa fa Niangaviana manokana ny Miaramilan'i SADEC mba tsy hampiasa ny BASY BE izay ananany fa sao dia hampijaly ny zaza amam-behivavy gasy ... raha voatery tsy maintsy hampiasa izy dia niangaviana hanao satroka...

 

 


Resaka alika: mahafatifaty ve ny alika?

01/26,2010

Leo resaka politika aho dia manao resak’alika…

Ny alika hono mivovo rehefa matahotra…na mitomany valala…

ary ny alika jamban’ny taolana… 

Amin’ny alina iny rehefa misy olona hafa misaodisaody, dia izy no lakolosy maneno voalohany…na dia tsy hanao ratsy aza ilay olona dia mivovo foana ny alika… 

Asa aloha hoe raha omen’ilay olona misaodisaody taolana na hena kely ilay alika, dia mety hangina ve ka hipirina tsy hivovo… fa na dia izany aza raha toa ka misy poizina iny hena kely omena azy iny dia tsy fantany ary tsy ho azon’ny an-tsaina fa hoe misy poizina…fa “kay kay kay” sisa noa ho lazainy eo am-pialana aina… 

Ny alika rehefa miady dia miady taolana izy izay…na miady alika vavy…(?)…ary ny alika be toy ny Berger allemand tsy ho resin’i chien de salon mihitsy… 

Fa ny mahagaga ahy amin’ireto alika ireto dia ry zareo miara-mirona … manara-bavy…ary dia tia mamofopofona izay tsy izy amin’iny fotoana iny…izay matanjaka ihany eo no mahavoa… ary rehefa mahavoa dia miraikitra…ohatran’ny miteny hoe “tsy hiala aho hoa”… 

Mifori-drambo…dia alika ihany io e…tsy misy azo atao itsony izy izay dia arovany mafy ny fitombenany, tena tsy azoko mihitsy hoe fa maninona?... 

Fa ny tena maharikoriko dia ny alika mihinanana ny loany…sy mihinana ny malotony…asa na voajanahary izany na dia ny sainy mihitsy no efa voa…mety hoe tsy mahita hohanina…fa dia efa naloa izao ve dia mbola hohanina indray…fa dia efa maloto izao ve dia hotsakoana indray…(ny dikan’ny maloto eto dia ilay ariana iny rehefa te-hivaoka)… 

Ary mba andramo alaina anie ny zavatra eny am-bavan’alika na eny an-tanany fa dia hahita ianao…hahita kaikitr'alika…

Ary ny alika romotra tsy maintsy vonoana fa manahirana...manjary mampitsindrona isan'andro mandritra ny 1 volana...

Aza mba ataon’ny olona hoe alikalahy ihany hoa…na hoe manao fisainana alika… 

Rarana mafy ny mandika vilana…

26/01/09