ntsss...

03/09,2009

ntsss...

Tena mitohana be mihitsy ny fifamoivozana ... fiara izany tsisy aleha itsony. iny misy olona mandalo mandeha tongotra andeha hanontaniana...

- fa misy aksidan angaha ao no ambotaiazy be?... 

- an an an, misy mpanao politika malaza be ao...

- mitokona indray ve sa manao filaharam-be?...

- an an an tazomin'ny "gros bras" ao anatin'iry hotely iry lery dia tsy avelany mandeha hono raha tsy manome vola be 40 millions an-dry zareo raha tsy izany dia hodorany amin'ny lasantsy nedala... dia tohanan'ny vahoaka ny lalana sady misy solon-tena mitety fiara ao mangataka izay foy...mbola ho avy aty ireo solontena ireo hangataka izay foy omena ireo "gros bras".

- dia ohatrinona no omen'ny olona?

- Lasantsy 2 litatra isan'olona eo ho eo...andorana an'i lery

- Ntss... 

 

hatsikana nadika vilana


Mbola ho antitra ihany...

03/09,2009

Samy ho antitra ihany lesy dia maninona no mifanome aretin’an-doha tahaka io an, samy ho antitra ihany lesy raha mbola tsy tonga aloha ny Tompo, mba mipetraha tsara moa lesy fa manakona an…mba samy hihira an’ity hira ity ihany anie rehefa antitra fa dia mba mipetraha moa fa tsy misy hakana tsirony ny fiainan’e e…mbola samy hitelin-drora sy horarak'ivy ihany rehefa antitra mahita ilay voalaza ery ambany…sy hahatsiaro zoma manifikaao moa lesy fa aza be dongy eo an... aza migafy lesy a...

Ouh ! Ouh! Ouh! Eh! eh!eh! ...Veloma ny lasa letsy ry zalahy a!

Soara   soara soara soara e e e! --- Antitra vao be ny tanora --- Antitra   letsy 'ty ka antitra e --- Antitra letsy   Dadazily a, Antitra letsy   Dadazily a,
 

Maraina ny andro, maraina ny andro --- Irery antrano, irery mitanondrika  --- Manganohano, manganohano tsy afaka e! --- Mahatsiaro , mahatsiaro ny andro lasanà a!
Tazanina io miantona @ rindrina e! --- Io ny sary mariazy---Rafotsy mbola "jeune" misarona ny voaly… "Souvenir" sisa.

O! Rafotsy o…! Rafotsy a…! Rafotsy e…!
Jeram-potsiny efa ketrona sy lany --- Tsisy mamy intsony ny oroka nafana --- Aiza ho aiza lay bôgôsy fahizay e ! --- Miara- miondrika eto amorom-parafara

Tsy hita intsony ny hamamin'ny alina iny e---Mangatsiaka ny mamanton'alina iny --- mivadibadika   Rafotsy misohiaka ---Feno banga, tsy hita intsony zany bika --- Aiza ho aiza ny fahiny ho aho ry tiana --- Efa antitra vao be ny "souvenir" a!

Ouh!ouh!ouh! Mafy refa antitra letsy e! --- Mbola samy hoantitra letsy a a

Soara soara soara soara e e e! Antitra vao be ny tanora -- Antitra letsy 'ty ka antitra e! --- Antitra letsy Dadazily a!

Atoandro ny andro, atoandro ny andro --- Mitapy   andro ,mitapy ny masoandro ---MAhatsiarotsiaro, mahatsiaro ny andro lasana e--- Manganohano, manganohano manina

Manembona eto ampoto-kazo maloka e --- Njao ny ankizy mikorana --- Ireny fa mandalo reny sipa manja reny --- Manao "jean" tery.

O! ry Bandy a…!bandy o…! Bandy e…! Te ho tanora foana saingy tsisy fika --- Efa gôdraka, malazo ny efa vita --- Bye bye 'lay zoma magnifika e! --- Brigthon, ny revy, sy ny sipa.

Sasakalina mikohaka mandevy --- Fa mitaky ny sigara   sy ny revy, Nisotrosotro teo Isoraka hoa fahiny --- Nitazatazana iny Anosipatrana iny, Aiza ho aiza ny fahiny hoa   ry tiana --- Efa antitra vao be ny "souvenir"

Ouh!ouh!ouh! Mafy refa antitra letsy e! --- Mbola samy hoantitra letsy a!

O !ry bandy a…! Bandy o…! Bandy e…! --- Indray andro any refa antomotra ny anjara --- Efa soara ela miandry 'lay fotoana Mivavabavaka eo andoham- parafara e! --- Miady aina samirery ambava-haona

Fa ny olona manohy ny fiainany iny e!...
Anaty "bus" handeha hampiaraka @ tiany e! --- "Spectacle" any Antsahamanitra any
Fa elah veloma handao ny tany!
Ouh!ouh!ouh!
…..elah veloma handao ny tany

Ialahy tia hira be io ve dia tsy mahalala fa Hiran'ny Ainga io, ... tsy hiran'i Boney M tao Antsonjombe izany io... 

 


Sareraka sa onja?

03/07,2009

rehefa mba leo politika dia lasa mba nihaino hirahira, fa dia tena voafitaka ao tamin'ity indray mitoraka ity fa dia dia tena tafajabaka...nanontany ilay mpitondra fiara hoe afaka mihaino hirahira ve ramose fa mbola lavitra ny lalana?---ie izany izao no tsara hoa, tahak'izay koa aho nitondra avy any an-trano, adinoko koa iny---misy ao ka, hoy ilay mpitondra...inona no tianao Sareraka sa Onja?---(mpihira hafa mihitsy no nandrasako - boooh...)---fa angah tsy misy hafa? hoy aho nanatsafa --- an an an, ireo izao no mba lamaody---lamaody taiza koa? hoy aho gaga be---nga tsy fantarao Sarerak'e? tsy fantatrao koa angaha i Onja Tinondia?...sady nalefan'ilay hira.

Lava izany raha hira ...ny nitady avy hatrany ilay tonon-kira no nataoko nony niditra tranokala:

 

INONA NY VAOVAO MANERANA NY TANY 2004


A ro valy e ts'isy farany e

Vaovao azo farany : Mahatratra 90% ny Malagasy tsy nandia sekoly sy zara raha nianatra
Afenina @ fampividina   kitapo, kravaty, akanjo izao ny fahantrana.
Tsy alehany ny mpandraharaha sy ny manampahaizana Malagasy ailika gadraina atao sesitany.
100 miliara raha anton'aina kajy tsotsotra fa samy mahantra 6000 fmg isan'olona hojain'ny zafy azo letra, rehefa tsy ampy ny vokatra sy hetra.
Miasa miaraka tokoa izao ny mpitondra sy ny vazaha  - Offre d'emploi avy @ sareraka : " Mitady fonctionnairen'ny bretton wood tsy misy rà gasy hitantana miaraka ny fanjakana Malagasy"

Nozarainy foko maromaro Hanarina ny hery madagasikara
Manampahaizana avo lenta   anglisy hiady à tsolotra
Raràna ny sinoa za-draharaha hanafatra PPN,
Sud africain bokonozatra avo be mitondra motard garde corps
solon'ny officier rehetra navoakan'ny akmil
Frantsay hitaky vidin-jiro sy rano 

Morisianina hitrandraka fary sy siramamy
Ny Kolombianina handray an-tànana ny tsenan-drongony.
Associés vazaha manambola matahotra fanjakana sy fitsarana
Hanamboatra tatezana sy hanampina lavadavaka
Conseiller senegalais hitora-bonikazo fa tsy tirailleur hamoha razana
Mila hongrois sy bulgare hanabe voho ny isam
Chief of staff isaky ny Region fivondronana commune
CIS GCC isam-pokontany
Mila force one vitsivitsy ho an'ny havana sy ny akama mahatoky
Mitady jeune patriote havanana sy sahy
@ hazalambo, fandarohana mipitokona sy
mpanohitra ary fandoroana dahalo.

Mila mpitsara tsy ao anatin'ny SMM havanana @ fitsarana vilana sy fanamarinana diso

Adraidraidrai …… (3 fois ) Mba miareta kely fotsiny ee OOO ooooo
Gasy koa tsy azo sangisangina
Radio n'ambohitsitononina antoko fahaefatra = Dia voatery hiverina hiresaka aminareo indray izany zao Sareraka.

MEDITATION

{Posy fa i Rasoa   ve no mamoy fo inona ny miseho o beni oui oui…}
Avy manaiky be fahatany 100 taona dia minomino fotsiny ihany 02 taona - Ary manantena vary masaka hamidy amin'ny boatina madco

Hiaka sy baikom-pitolomana noforomporonin'ny mpilalao politika dia nahavoafitaka antsika.

"Eto miakatra e miasa miaraka vahoaka paraka, vahoaka raraka" - Dominy tapany dia mandoa erany e

Miareta kely fotsiny ihany, vakio im-7 ny bokin'ny torovohana nosoratan'ny apostoly Naina Germain  
toko faha-7 andininy faha-7 ao anaty Baiboly 7.

MEDITATION

Nozaraina 4x4 sy VolsWagen tsy fantam-piavina ny depiote sy ny Officiers
Lasa DeSylla Marc fa tsy Deputé intsony ny eny Tsimbazaza
Nikivorivory hotran'ny olona 02 teny @ 13 mai no nampigadra an'i Victor Huong
Raha izao no mitohy dia ho lasa mpanjaka ny Filoha.
Miovaova eny am-panindinana ny andininy ao @ lalam-panorenana - Jeren'ny HCC hotran'ny tany nahalavoana - Aza gaga raha grands electeurs no hifidy Filoham-pirenena

Rainizavona ny amare proof   sy Helico hiadivana   @ dahalo - 3P Promotion sy paty ho hanin 'i Presidentielle angamba

Kely sisa dia ho resin'y Groupe TIKO ny Groupe MacDonald - 3P Paiso Paoma Poara ny vahoaka malagasy


Mifankatiava ianareo toy ny nitiavako anareo hoy i Kristy, saingy voatsodranon'ny FFKM ka mandà fihavanana angamba ny TIM - Ka mody mivavaka alohan'ny Fivoriana fa mandà amnistie - Mihiboka @ maizina na misy   diavolana ô Mon Ami

Azo atao tokoa ny Karama farany ambany 1 350 000 fmg, Raha ts'isy detaxation ho an'ny orin'asa toa an'i TIKO hatramin'izay;
Lavin'ny kardinaly Marolahy ny fampiasana bonnet plastika, hadinon'ny Filoha ny nandà an'i satàna satria be herehana izy.

Ref:
Herinandron'izao tontolo izao
Aleo idray zao halambahoaka toy izay halan'andriana
Maty tsy voatsara ny colonel Botomora iray vohi drazana @ Premier minisitra Sylla.
Resin'I Sylla Williams I Dally Randiantefy
Mivorivory eny Iavoloha sy Ambohitsorohitra ny zafim-paladian'andriana Zara raha manangana fanjakan'andraina ts'isy andevo angamba ry zareo
Tehirizin'ny mpinompino foana ny biletan'ny TIM sao mba hiova 50 000

Maty tsy natao autopsie ny praministra Ravony. Vony mavotany no kitay nandorana azy - May miaraka aminy ilay cause côtière
Izaho ravalo indray izao no malaza Tsipoy amalona akanga
Tsy misy azo atolotra afa tsy voandraketa sokatra ka very hevitra ny RAR kaleta.
Lany fanahy zokibe tsizaraina ka tsy misy afatsy ananambo soanambo
…… Ny depiote Jao Jean fa tsy mahazo mihoa bonga ny toaka gasi'ni soafia
Mitokona 03 andro ny vahoaka Nigeriana dia naidin'ny fitondrana ny vidin'ny solika MEDITATION

Rakotra diplaoma tsy fahita eran-tany ramose. (hahahahaha)
Sahirana ny teknisiana sy ny SECES misy mpitompo teny fantatra - Misy mpitondra liam-pahefana misalovana ny asan'ny sasany - Raha izao ny mitohy dia hisy ny ho Filohan'ny Filoha
Resy lalandava toa an'i Scorpion ny tantsaha Malagasy.
Novonoin'ny arabo mahery fihetsika toy ny kisoa Nicolas berthe
Efa miroso mivarotra tanindrazana izao ny depiote - Samy miandry ny higadonan'ny mpivarotr' olona isika mianakavy.
Tsy mba maty toa ny fahiny teny amin'ny malacam ,ravolomaso fa maty tao @ staden'ambohitsorohitra - Maty noho ny fisalasalana izany ravolomaso ka dia afaka noho ny fisalasalana Ranjokibe.
Tsy misy arakaraka toy ny mpandrava fihetsiketsehana eo anatrehan'ny emmonat ireo namono azy.
Novetavetain'ny miaramila anglisy sy amerikana ireo babo an'ady irakianina.
Nandresy tamin'ny Urne I Rolly Mercia fa resy kosa teny ambony helicoptèra.

Efa sahy mamono mahafaty olona izao ny depioten'ny TIM i Mahafaritra sy Rakotoasimbola

Milefasa ro Zakahely sao tratry ny élimination physique fa tsy assasinat politique toy ny mahazo ny Depiote Hajan'ikalamavony.

Na dondrona na mpanavakavaka ny tsy mahay mampitovy nyDecagona sy Alma
Nodimandry i Ronald Reagan saingy
tonga   ny namany Gorbatchev - Niravona hatrany am-pasana ny adimangantsika fahiny

Vita izao ny am-pahandalan'ny Praograman'i Didier Ratsiraka fa ny frais handehanana aminy no tsy misy.

Réf:

Sao mba haingana sy maharitra ny fivadiham-pitokisan'ny Prezidà
Ny manamanana ity mihamantra izay kely anananao hesorina aminao
Mahery raha hametraka olona iray @ sezany ny Malagasy - Mifampitora-bato anefa izy raha mba hitaky hampanana ny tsy manana
Espece d'Hitler Mussolini, espèce d'idiot,de voyou Dia hoe sambory basy izay manelingelina ahy ety,Tifiro basy izay miseho ho mokon-doha - Atero aty ny renseignement - tsy DGIDE intsony no miandry an'ialahy fa ny CIS
Espèce d'Hitler Pinochet Bokassa Tsy matahotra mpanohitra ny aty rangah!
……………………………….
Tokony hatao confort @izay ny fonja - Alterance democratique aza hitako aza hitako

Tsy maintsy handresy ihany ny ady @ mahantra - Dia hozaraina 4L sy Frigidaire ……
Ghana Rwanda Botswana Ouganda Liberia

Fahamasinana Fahamarinana - Izay vendra-poana ihany sisa azo ampanginina
Burundi zambie algerie lybie tanzanie
Fadin-drazana ny lahy gasy ny maty an-kazo tokana
Nigeria Cameroun Angola Côte d'ivoire Kenya
Tsy mihoa-bonga ny sokina nanani-bato
Elfreh Niger Soudan Mali Lesotho Mozambique
Izay mpihinin-drà mikisakisaha mab tsy ho azon-draha
Comore Tunisie Seychelle Maurice
Izay tsy may raha mialà

Le fou du village n'est-il pas aussi un sage?
Méditation
Ny fou du village ho'aho mba sage - A ry havako e meditation baba aa - Meditation niniko e! Méditation méditation ... Fou du village = sage ... Méditation méditation

RY SARERAKA


(valintagy)...izaho...

02/27,2009

MANIRY 

 1. Mba te hitaingina TGV aho, fa mbola tsy mitaingina hatramin’izay niainako…Undecided
 2. Mba te hitaingina Boeing 737 700 ihany koa…Sealed 
 3. Mba te hiteraka vavy fa hehe tsy mety mahazo hatramin’izao na dia efa mitsongoloka ohatran’ny inona aza (3 lahy no azo)Embarassed
 4. Mba te ho any Disney Land  Undecided
 5. Mba te hahay mihira tsara fa mbola mamalana ihanySurprised

TSY 

 1. Tsy be tratra (00) 
 2. Tsy be faladia (38)
 3. Tsy kely loatra (90)
 4. Tsy lava loatra (xl 1.63)
 5. Tsy fotsy tsy mainty (ny hoditra fa tsy ny volo)
 6. Tsy manambady maro fa 001
 7. Tsy mpikambana amin’ny antokom-piangonana n’aiza na aiza
 8. Tsy mahay mividy “cadeau” ary sahirana mihitsy rehefa misy tsingerin-taona
 9. Tsy mahay tsy mampindrina
 10. Tsy tia bakchich

 

TIA 

 1. Tia mamaky … soratra nefa tsy tia manoratra…(baiboly, boky,blog …) 
 2. Tia kilalao mankarary an-doha sy mahareraka tanana (accroscore – suduku – fifa) 
 3. Tia vato hafahafa (tsy vato ilay arotsaka amin’ny fifidianana fa vato vato) 
 4. Tia laoka (tsy goaka fa laoka)…tsaramaso sy sôsisy 
 5. Tia Lasary be (salady indrindrindrindra) 
 6. Tia Ranovola mafana 
 7. Tia Kafe tsisy ronono 
 8. Tia polo…ankanjo fa tsy polo misy sovaly 
 9. Tia mandendeha irery  
 10. Tia tsy mikravaty 
 11. Tia horonan-tsary tsy “fiction” nefa 
 12. Tia “Dessins animés” 
 13. Tia mijery (fotsiny) an’i Angelina jolie 
 14. Tia manovanova zavatra efa milamina  
 15. Tia Vady iray - vehivavy (001) 
 16. Tia “…”
  


Arovy ny biby...ary Arovy koa ny olona...(nampodiana)

02/07,2009

Mba arovy koa ny olona re olona o...tsy manana hotenenina be aho fa dia mamerina ny teny efa voasoratra...mba henoy ihany e...07/02/09

Raha izaho hono no mpitantana na mpitarika vahoaka dia ho dinihako lalina ny tokony na tsy tokony handripahako ireto biby ireto... 

VALALA: 

Io biby io HONO no anisany mandray anjara be amin’ny famolavolana ny ankabeazan’ny tetika fitantanam-pitondrana toy ny hoe:  

Sambom-balala main’andro raha tsy azo anio tsy maintsy azo rahampitso…fisamborana tsy misy dikany io amin’ny samborina fa zava-dehibe amin’ny mpisambotra…(mety ho vola mety olona no samborina…) 

Valala eny an-danitra asiana sira … fanao matetika io ary anisany voasoratra lava ao amin’ny teti-pivoarana… 

Valala an-karona miady … fanao rehefa te-hanakana ny hafa tsy hiakatra… 

Valalan’alika ka na dia ny tompon’ny aza tsy tia…noho nahatonga ny teny hoe “gasy ka manja”…fototry ny fampivoarana ny toe-karena io teny io…

mazava ho azy fa rehefa foana ny valala tsy misy itsony ireo rehetra ireo...  

LAMBO: 

Io biby io HONO no lasa fototry ny fialambolin’ny tia fialam-boly hafahafa, fihazana (chasse) : Haza-lambo, no fiantso azy, mifandimbidimby ho lambo eo … mazava ho azy fa rehefa foana ny lambo, tsy misy hanao haza lambo itsony...

HAO: 

Miarakaraka amin’ny Lambo ihany io…SAVA HAO…mazava ho azy fa rehefa foana ny HAO tsy misy hanao sava hao itsony... 

LALITRA: 

Io biby io HONO no tena manome asa be tsy mampidi-bola indrindra, raha tsy misy azy angamba dia izay vao tena tsy an’asa daholo ny ankabeazan’ny olona…ilay asa moa dia mitango-lalitra…mazava ho azy fa rehefa foana ny lalitra dia tsy hisy hitango lalitra itsony... 

MOKA: 

Vono moka isaky ny tsitaitaika … mampitehatehaka amin’ny andro alina, tena nihoson-drà mihitsy ny tanana rehefa avy mikapoka…mazava ho azy fa rehefa foana ny moka dia tsy hisy vono-moka itsony aty afrika... 

MAMBA: 

Io biby io HONO no mihinana raha vao mandehandeha irery … Mitabe tsy lanin’ny Mamba…ka ho foanana sa tsy ho foanana ny Mamba? ... ny olana mantsy ilay ampihi-mamba...

OMBY: 

Be loatra ny olona nianatra ny fomban’izy io…MIJERY FLORA…ary atao A GOSY TIKY ... dia manaraka...ka ho foanana sa tsy ho foanana ny omby?... ny olana mantsy dia io no sary famantarana ny firenena...

27/11/08