ilay Sabotsy (tsy 07 febroary 2009) sy Ramose

02/28,2010

Velona ny lakolosy, Manomboka ny lakilasy - Pejy voalohany ao amin'i "Lala sy Noro"...Rafitra namoaka boky Ireo mpianatra isan-dabilio - Endrey ny fibadabadany Mianatra ny abidy

Fa i Lesabotsy irery kosa - No toa osaosa, Raha namoaka ity boky efa tonta, Nolovainy Tamin'ny zokiny lehibe indrindra
Aoka izany e Raha ny henatra, Nanongo tena - Ka nanitrika tsimoramora Ilay boky : Soa fa tsy nisy nahita

Nanomboka tamin'izay Dia
tsy tafatombina mihitsy - Nierikerika tetsy teroa ô
Nanao fampitahana Tsikariny tamin'izay
Ireo namany vokolokolo - Tsaratsara sy ampy fitaovana Ka lasa tian-dRamose

Vaka dia vaka teo ny sainy, Fa i Ramose Izay nataony ho sakaiza tsara "Nanadino" : tsy nahalala ny anarany akory ---
Kivikivy Lesabotsy fa toy ny very...Hany hery dia nifindra lasy, Ka namonjy ny faran'ny dabilio

Re siosio tato aoriana: Ilesabotsy kely Dia malaza mpanao tsidi-pahitra ny sekoly
Tsy nahatamana hono mantsy Ka naleony nivangabao Nilalao sy mirenireny ô
Afaka madiodio

Ry ray aman-dreny ô
Na tsy hihinana aza ianareo - Na hiakanjo voron-kitsay sy ny sisa - Aza atao tsirambina re ny kilonga
Sanatria tsy haitraitra na savi-tsaranga - Fa ny zaza dia zaza eny ihany
Mandefera raha te-hanana ny tsara

Ifanihy

21/02/2009 no nadika tato - mitombona foana


Miarahaba anareo afaka amin'ny fanjanahana...

02/21,2010

Efa niasa tamin'ny zone ve nareo?

Raha TSIA dia tsy ianareo no arahabaina - fa raha efa niasa tamin'ny ZONE ianao ka anisan'ilay voaroaka noho ny Krizy dia miarahaba anareo aho afaka amin'ny FANJANAHANA...

Efa nandalo tao tokoa aho - ary nahita - na dia toeran'olona ambonimbony ihany aza no nisy ahy dia nahita - nahita ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao - nahita ny karama vary masaka nozarazaraina - nahita ny masokarena madinika dia madinika mafamaly amin'ny tombom-barotra maventy dia maventy...nahita ny fanalikana atao amin'ireo gasy kely asaina mitrongy fa tsy asaina homana...

Tsy hitantara zavatra betsaka aho satria mety ho tsara kokoa ny mihinan-kely toy izay mandry fotsy - nefa ny mihinan-kely dia mihinan-kely mandrakizay fa ny mandry fotsy no mampiasa saina hihinam-be...

Arahabaina hoy aho afaka amin'ny Fanjanahana - ary Tonga soa amin'ny Fahoriana vaovao dia ny fitadiavana na famoronana asa?

Raha mba fantatry ny olona aty an-dafy mantsy fa endrimpanajanahana be ny fomba nanamboarana ireny akanjo avy any Madagasikara ireny  - dia mbola hividy ve ry Zareo?  

 Eritreritra nandalo tao aorian'ny fanafoanana ny AGOA nahatsiarovana ilay 100 000Fmg/mois?


Inona ary no ataokoa aty?

01/25,2010

...ny connexion miadana be - mba te hamaky blaogy na vaovao amin'ny internet miandry adin'ny zato vao misokatra...indray mandeha izay ary tena saika mba hijery ny email dia teo adiny firy teo foana farany tapaka ilay connexion...

mazava ho azy fa mandalo miserana maharitraritra amin'ny sisitsisin'i Gasikara aho...

tara vaovao be... gazety efa lany andro no vakiana - gazety omaly tonga androany - nefa ny vaovao afak'omaly no lazain'ilay gazety...Radio RNM - fahitalavitra TVM vaovao tsy ampiampy...Radio Don Bosco sisa...nefa oa dia voafintina be...

Sary izany nalaiko izany...fa dia rehefa mba hampiditra azy amin'ny blaogy aho dia mihisatra be nedala...ary farany "connexion perdue"...

aleo mirôdy fa tssssh... tsy ho mateti-piavy intsony aho raha internet... raha mitohitohy izao...

Manokatra an'i Jentilisa aho - ela be - manokatra an'i Kdaomb - ela be - Simp - Hery - sns milona be...nefa manaikitra ihany ny hofany aloha- ary mikaonty minitra mihitsy...

Madagasikara...Tapenan-tsofina sy maso sa ny manao zavatra tsy mora - ka tsy vita izany tao anatin'ny 50taonan'ny fahaleovan-tena...bof...tsy any tena ny lelo ka mora ny miteny hoe ahisino...

Niakatra ny voankazo...letchi...Manga...Mananasy...manasa o! - matsiro...

ny sary ela vao tafatsofoka ka adaboko...

sssh...ndeha hihinana brochette aho fa tsssh...miaraka amin'ny lasary manga ary asiako obs...ampiako katakata ...Dia mitaingina soavaly tsy iray fa telo...

Amin'ny sabotsy aho handeha hilomano raha tsara ny andro...any amin'ny plage...

Fela mahogo miaro vonio no ataoko kabaka amarai - ampiarahana amin'ny antsary...

milay ihany ny aty amin'ny tany nihaviana ka...ça va...

Efa izy e...samy tsara tsika jiaby...


vahoaka...sa fokonolona?

10/16,2009

Samy mahay miteny hoe vahoaka daholo ny manam-pahefana isany sy ny te hanam-pahefana...Tolombahoaka e...tombontsoambahoaka e...

Mahafinaritra ka...rehefa mba mahatsiaro ny vahoaka - fa dia tsy mbola faheno firy aloha ny teny hoe Vahoaka vaventy (...) fa dia vahoaka tsy mandandy harona sy vahoaka madinika no fiteny...

Dia ahoana moa raha atao ny fifidianana ka tsy lanim-bahoaka ireo miteny vahoaka vahoaka ireo?

Satria mantsy tsy afaka mitory ny vahoaka, hoe nampiasaina fahatany ny anarany, dia samy manararaotra tahaka ny banga mihomehy alina manonononona ny teny hoe VAHOAKA...

Ilay vahoaka koa amin'izany toa efa lasa 4 sisa?...dia niampy 1(fiara miombompirenena?)...

Fokonolona no tena izy...

Fa mba firy moa no tsy handeha hifidy e...eo no tena fangalaram-bato...ataoko hoe nifidy ianao nefa tsy nandeha nifidy akory...anontanio anie ny CDE e...nefa raha tsy mifidy ianao dia tsy voakaonty ho isam-bahoaka...

(fa maninona moa ny any an-dafy no tsy mifidy mihitsy e? ;-)...sa tsy vahoaka koa?

 

 

 


Hitolona foana aho...

10/12,2009

Na inona inona hitranga dia hitolona foana aho...

Mety tsy dia mitovy amin'ny valala be mandry angamba ny fomba fitolomako...na koa tena samy hafa tanteraka amin'ny fitoloman'ny valala tsy mandady harona sy ny sarambabembahoaka...izay mety hanaiky ho tangosana ohatran'ny valala voatango...asa mba hitsinjovany ny ho avin'ny taranany ve?...

na mety tsy hifanaraka amin'ny ady sy tolon'ny vato nasondrotry ny tany sy ny hazo avo halan-drivotra...na mety hifanipaka tanteraka amin'ny vinavinan'ny lehilahy nosoran-dreniny menaka izay mety hitady voninahitra sy seza (sanatriavina?)...

Mety tsy ho hitanao eny an-Kianja mihitsy aho...ka hitabataba hanoso-potaka olona...na hanara-drenirano toy ny very ketsa...na hiozongozon-doha hiteny hoe ny mitabe tsy lanin'ny mamba ary ny akanga maro tsy vakin'amboa, nefa dia ho lanin'ny mamba sy ho vakin'amboa ihany...ka mety hitondra mody ra mandriaka...

ary mety tsy hiakatra ny lapa mihitsy...hanindrahindra ny fahaiza-mandihin'ny zana-drazana...na hisolelaka faladia mihosom-potaka...

Fa Hitolona am-bavaka...izay ny ahy  ny tolona...

Manasa anao aho hiaraka hitolona amiko, ny toerana dia eny rehetra eny...ny fotoana dia isan'andro isan'ora...Tsy tolona mandreraka akory izy ity fa FINOANA sy FAHATOKIANA...Fametrahana ny fiainana amin'Andriamanitra...ary fahatokiana fa voavela heloka sy manana ny fiainana mandrakizay...

09/02/09