Krizin'ny Fifandraisana...

10/10,2009

Nandehandeha nitety Madagasikara ny tena, Tsy dia ela izay...dia nahatsapa, nahare, nahita ny KRIZIN NY FIFANDRAISANA...

Efa ela io Krizy io fa dia eh eh eh...tsy nisy nahavaha azy - na koa hoe novahana amin'ny ampahany...

Naninona no may ny Radio Tsioka vao? Naninona no nisy namotika ny Radio tany Ambositra tamin'ny 2002? Naninona noa may ny RNM tamin'ny 2009? naninona no may ny MBS?

Radio iray RNM (02 izy niampy an'i MBS tamin'ny fitondran'ny TIM), izay ihany no manenika an'i Madagasikara, ary manaparitaka vaovao izay heverin'ny sasany fa tsy marina izany Radio iray izany (tamin'izany sy hatramin'izao?)...saika adino ny  RFI mandrakotra tanan-dehibe tsy izy rehetra...

Na i Profesora efa nanana fahefana aza tsy namaha io olana io, ka taty aoriana vao midradradradra fa tsy omena fitenenana ao amin'ny RNM sy ny TVM (saika adino hoe mitovy amin'izany koa ny fahitalavitra...)---raha mba navelanao nanonja eran'i Madagasikara moa ny Radio tamin'izany, indrisy mantsy...

Lafiny ara-teknika?

Inona no ARADALANA? ary fa naninona ny MBS no afaka niparitaka eran'ny Nosy? fa maninona ny Radio DOn BOsco no afaka mandefa vaovao mivantana hatramin'izao? Fa maninona ny Radio FAhazavana no ao Tana fotsiny? Fa maninona ny Radio Antsiva no ao Tana Fotsiny?

Krizy be ny fahazoana vaovao... ny internet moa dia dikavilana sy fafilainga no betsaka...sady vitsy no liana aminy...ny gazety any amin'ny faritra tara andro hany ka vetivety dia lany andro...

Ary maninona moa no tsy mba mifidy mihitsy ny gasy any an-dafy isaky ny misy fifidianana? toa mbola tsy nahare ny voka-pifidiana filoham-pirenen'ny gasy any ivelany aho? Nefa ny vazaha aty toa mifidy ny filoham-pireneny foana isaky ny misy fifidianana?

Very zo ve ny gasy any an-dafy?

dimy minitra ihany no ahazoa-miteny isaky ny 5 taona...ary tsy mahazo miteny akory ary fa taratasy antsoina hoe VATO no arotsaka...raha miteny ivelan'io ianao dia lazaina fa tsy manaja ny safidim-bahoaka...he he...5 minitra ihany azafady

ARA DALANA ve izany sa ARA DRARINY...

  


Didy vaovao no omeko anareo...

09/28,2009

Didy vaovao no omeko anareo Didy vaovao no omeko anareo dia ny…efa fantatra ny tohiny ho an’izay mpamaky baiboly sy mpihaino toriteny…nefa tsy izay ô…  (tohiny)


nahitana elefanta tao Tana...

09/08,2009

Nahitana Elefanta tao Tana...Nisy Elefanta hita hono dia nanapa-kevitra ny fokonolona fa handefa solon-tena hijery sy hamakafaka...

Ny nampalahelo anefa dia ireo jamba efa-dahy no voatendry fa hisolo tena ny fokonolona... (tohiny)


Vitsy no ho vonoina ho faty alohan'ny 26 jona...

06/20,2009

Satria variana amin'ny fandehan-draharaha ny Gasy, dia tena mino aho fa ho vitsy no ho vonoina ho faty alohan'ny 26 jona...ary dia mety ho ambany dia ambany ny salan'isan'ny ra latsaka...
 
Na hisy Merssa na tsy hisy Merssa...
 
Na ny manam-pahefana na ny Legalista...
 
Na ny misy saina na ny tsisy saina...
 
Na ny TIMihinana na ny Hazo Amoron-Tevana...
 
Eny hoy aho Ho vitsy ny Gisa , Kisoa sy Akoho halatsa-dra atao laoka saosy, ho vonoina ho faty atao sakafo 26 jona...
 
 
 
 


Sinoa, Senegaly,Vazaha, Comores

03/25,2009

Dia tena nihatra tokoa ireto fomba fiteny ireto…

 

Sinoa very entana (Behoririka - nanjakan’ny fandrobana - feno fitoeram-pivarotana sinoa)

 

Sonegaly nahazo baiko (na ny be grady indrindra na ny kely grady indrindra )

Vazaha tara sambo : (niezaka nanenjika ilay sambo ihany ilay vazaha, ary nandeha fiaramanidina mihitsy hanenjehana izany sambo izany, ny sambo nontaigenan’ny endrikendrim-bazaha toa azy anefa efa lasa [izahay tsy hiverina hoy ry zareo raha tsy ny vahoaka rehetra no antsoina hoe vahoaka], tara sambo Ingahy, naka vedety ihany ny niafarany…) 

Echauffement -ny Comores : (be fihetsiketsehana alohan’ny lalao, avy eo rehefa tena lalao tsy misy atokona…) 

Manontany basy amin’ny Anglisy (eny soanierana ny fitoerana basy)

Vazaha lany mofo (Touriste-ny 13 Mai)

Départ Américain (nankany swaziland)