Jesoa ihany hoa no Zezo...

12/01,2008

Iza amin'ireo sary be dia be ireo no tena izy e?...indraindray toa Mpihira Rock indraindray toa "années 70"...

Nahasahy nandrovitra ny sary mikasika an'io aho...dia ohatran'ny nampihoron-koditra ny sasany ny nahita ny nanaovako izany...

dia hoy aho hoe tsy misy izy ireo sary ireo...ka izay tonga eo rovitiko...fa ny ahy mbola tsy hitako ny tarehiny, any an-danitra aho mahalala azy...

Raha miainga amin'ny sary dia i Jesoa tsy Zezo... i Zezo somary bogosy kokoa raha sary (ilay sary vongana mihantona any amin'ny hazofijalian'ny fiangonana katolika no nalaiko ohatra)...ary i Jesoa tsy hita hoe aiza izay sariny...(tany amin'ny protestanta aho no nitady fa hazofijaliana-tsisy olona voafantsika -izay fotsiny no ao am-piangonan-dry zareo)...

Ilay endrik'i Jesosy amin'ny hiran'i Tsiliva koa tsy ratsy a...version malagasy...

RAha ataoko hoe Andriamanitra izy dia tsy hanao sarin-javatra voasikotra hanehoana azy aho (sary voasikotra amin'ny pinceau...)

eh hevitro io an...vakio ny lalam-panorenana...tazomy mafy ny hevitrao...

eoa Basy...


MIVAVAKA... MIVAHAVAHA KA...

11/18,2008

Anisan'ny nanombohako nivavaka tsy nikipy angamba ny fisian'ny Saka tao an-trano...Saka matsilo saina ary mahay mangarom-bilia sy vilany...ny mpianakavy variana mikipy iny no mitsoriaka izy maka ny laoka eo ambony latabatra (sikidiman no anarany), efa any ambany farafara any an'efitra izy rehefa vita ny vavaka...

Dia avy eo indray, lasa tsy miseho mivavaka itsony aho alohan'ny sakafo, fa novitaiko amin'ny fomba tsotra dia tsotra...amin'ny hoe "misaotra Andriamanitr'o!"...matetika any an-tsaiko fotsiny io fa tonga dia lasa amin'ny angady sy ny harona (sotro sy vilia mantsy e!)...dia nanontany ny vadiko "fa dia ahoana loatra re?", hoy izy...

"izaho angaha sain-kanina hoa...ka rehefa misakafo ihany vao miseho aminareo hoe misaotra an'Andriamanitra...Andriamanitra irery no mahita ny ao am-poko (ao amin'ny mangingina), sy maheno izay vavaka ataoko mikasika ity sakafo ity...Raha tan'ty moa ka be sira tsy azo hohanina io laoka io, nefa efa nalefa aloha ny vavaka fisaorana, dia sintomina indray ve ilay vavaka?...Ary jesosy koa hoa niandrandra ny lanitra ka nisaotra alohan'ny sakafo... fa tsy nikipy...ny tsara angamba aleo VOKY tsara isika vao miaraka MISAOTRA an 'Andriamanitra..."

Fa ilay vavaka Toriteny no tena tsy laitra, indrindra raha alohan'ny sakafo...pasohana sy dokafana ery Andriamanitra (manaotra noho ny manompo sampy)...dia avy atoro azy izay tokony ataony (tahakan'ireny tsy TSITOHA ireny Izy)...dia avy eo raha misy olona tiana ho tifirina ankolaka dia tifirina ankolaka ao amin'ilay vavaka...ssssh...

Dia miverina amin'ity Ntaolo be vazivazy ity aho: "mivavaha ho'aho ianao"..."mivahavaha ho'aho ianao"...tsy hay itsony izay tiany ho tenenina...,

Dia averiko eto ilay andalana ao anatin'ny vavaka alohan'ny sakafo, fanao matetika:

"Tahio ny sakafonay...", io no fanoratra azy...fa ny fiteny azy dia mety ho hafa mihitsy raha tsy tononina tsara, raha adika "Firinga io no sakafonay" ...tsy misy miteny "h" izany...mananihany an'Andriamanitra

"dia samy ho tahian'Andriamanitra e"...matetika anefa adino ny miteny ny "h" sy "a" amin'ny "hia"...ka lasa nanontany tena hoe "inona an'andriamanitra a?" ...

Kabary tsy valiana io lehiroa...

 


fiangonana toa mitovy...

10/17,2008

Ny olana dia toa tena mitovy tokoa ny fiangonanna samihafa … toa samy Kristy no Jeso…toa samy baiboly no vakiana… hany ka manjary tafatoetra ilay hoe “samy 1 ihany”…ao amin’ny antokompivavahana dia misy mpitondra, misy lohany, misy foibe…ny fiangonana sasany dia manerantany mihitsy (ny katolika ohatra dia any Roma no foibeny, ary ny Papa no lohany - ny FJKM ohatra dia ao analakely ny foibeny ary ny Filohan’ny FJKM no lohany,…) (tohiny)


Rabearivelo

10/17,2008

Tena mahery fo tokoa ve ny mpanoratra J.J. Rabearivelo?

Ekena fa tsy azo ferana ny olombelona iray amin’ny fanapaha-kevitra amin’ny fiainany - raha manapa-kevitra izy fa hamono tena dia tena zony tokoa izany - fa na dia izany aza dia somary lasa ny saiko, raha nahatsiaro ny tantaran’ity lehilahy ity, tsy dia ny tantarany fony fahavelony no nahalasa saina ahy fa ny tao aorian’ny nahafatesany… misy sekoly lehibe iray nampitondraina ny anarany nanomboka ny Mai 1960 “lycée JJ Rabearivelo”… (tohiny)


ankanjonaa no ianao

10/17,2008

Eo moa ny filazan’izay mpandinika 01 izay, mikasika ny ankanjon’ny gasy…

Rehefa Sabotsy sy Alahady hoy izy , na @ andro tsy fiasana dia izao no ahafantarana ny sokajin-karenan’ny olona (tsy dia mitombona 100% izy ity), ny manankarena manao ankanjo « jogging » miaraka @ kiraro « tennis » na di tsy hanao fanatanjaha-tena aza izy, ny antononontonony kosa dia mitovitovy @ izay ihany fa tsy dia tena ilay « marque » malaza… fa rehefa alahady hoy izy dia eo no manararaotra manao ankanjo mihaja ny madinika … noho ny maha madinika azy anefa dia matetika mampihomehy ny ankanjo mihajany…tsy mifanaraka ny loko… malalaka be ilay ankanjo…mihantona be ny pataloha…(ary mitondra baiboly sy fihirana)… dia mandeha tongotra… na taxi be…ary mifanjohy maromaro… (tohiny)