rehefa...

08/14,2012

Ho anay Mivady:

 

http://www.productionmyarts.com/blog/vieux-couple

Rehefa manomboka miteny hoe "ny anao koa izany foana" dia efa manomboka leo izay...diska loaka...

Rehefa manomboka tsy dia miaraka mivaoka intsony dia efa manomboka tsy te-hampiseho masoandro izany ny ankilany...fitaratra lany manja...

Rehefa tsy mba mamihapihana eny imason'olona dia efa manomboka tsy sahy milaza hoe ity no vadiko...vay an-kandrina...

Rehefa manomboka mijerijery ambadika ny SMS na "appel" amin'ny findain'ny ankilany dia efa mihalalina  izay lay fahasarotam-piaro... Bako mpitsongo-dia...

Rehefa manomboka manivatsivana ny hevitra sy tranga amin'ny "réseau social"-ny vadiiny dia efa miha-midorehatra 'zay lay fahasarota-piaro...kaomisera Ratandra...

Rehefa manomboka tsy miaraha-mihomehy itsony dia efa mihamitombo izay ny hantsana...film dramatika...

Rehefa manomboka  miantso hoe Rafotsy na i Bainina dia efa misaina izay fa vizaka sy mihakizitina ny ankilany...Ingahibesola...

Rehefa manomboka miantso hoe i "Dada" na i "Neny", ka manala ao anaty diksionera ny teny hoe "chéri(e)" dia efa  mibedibedy lava tahaka an'i Dada sy Neny taloha izany ny silany... apetraho io hoa, efa tenenina foana...

Rehefa manomboka adidy sisa...dia efa adidy tsy an'olon-dratsy...

...

Ka ....

rehefa mitady hiady dia aleo mampiady any ihany no misaraka tsy misy maratra...ny adidy vita, fahafinaretana azo...ny fahatezerana azo avaoka any daholo...ny alahelo moa dia efa mivaoka ho azy amin'ny sento lalina...

rehefa mitady hifamaly dia aleo alefa sms na email na amin'ny mur-ko (ataovy mp) ... dia amin'izay mandinika tsara eo ampanoratana...ka mety ho lasa na tonga saina ho azy hoe ...oay 'ty zah...

rehefa avy eo miresaka...ampirehetina ny labozia...dia atao "à la chandelle"...

...10 taona mahery no nivadiana...

Mbola tsy mifankazatra ihany...

 

 


Mitady safosafo...

07/07,2012

dia izay zany no lakle na fanalahidy...MITADY SAFOSAFO...

rehefa manambady izany dia zavatra maromaro vitsivitsy no tena mila ianarana:

 1. Mila manome zavatra matetitetika an'i Madama

Na Mofo gasy io na Mofo vazaha, na inona na inona fa rehefa mba manolotra ianao dia basy zay...nisy fotoana izay zavatra mba tiako ho azo ihany no vidiako dia mody atao fanomezana amin'ny madama, dia faly ery izy, nefa anie dia izao ihany no ampiasa azy rehefa avy eo...

ary raha tsy ampiampy vola?...

dia aleo ampiharina ilay teny gasy izay tsy hita izay maharatsy azy hoe "tsy aleo voandro...?"

Ny fandehan'io tantara io dia izao (ho an'izay tsy mahalala...) te hihinana galsy teny amin'ny Honey hono ilay vehivavy, satria nisy namany nitantara fa nividiannan'ny malalany glasy, ilay lehilahy anefa kinkina ary ilay glasy lafo be aminy, fa teny amorondalana mbola nisy nivarotra voanjo voahendy 20 ariary dia mahazo, dia ni-charme be lèry niteny hoe "tsy aleo voandro...?"...

fa mety koa ilay fikan'ny lôlô sy ny tariny iny hoe bobon gasy, dia tsy adino lay teny miala bala hoe "...ny fo manolotra aky ry malala no jereo, fa aza ny hakelin'ny zavatra a..."

...sady ny bonbon gasy izao efa sarotra hita, ilay bonbon gasy maro loko ireny...lasa espesy rara...dia mety hampietampo be raha ireny no omena...

ny tolotolotra majinijinika no zava-dehibe...

ka raha tsy misy vola mihitsy?

izay azo omena ihany no omena, fa mitombona foana ilay teny hoe "...aza ny hakeliny no jerena fa ny fo manolotra...".

Rehefa tsy misy vola izany dia ady miaramila io...manaraka baiko...ilay baiko hoe "Atolory..." ..."jery atrika..."...dia tsy mijanona raha tsy hoe "..aoka..."


 2. Mila mikasikasika matetika an'i Madama

 y indray moa izany dia ilay misakambina na mamihana na manafosafo na manorokoroka, fa tena mila an'io mihitsy Madama, mahagaga...

indrindra eny imasom-bahoaka...finaritra sy salanitra ery, rehefa sakambinina sy fihinina...fa mba lasa ohatran'ny vadin'olona rehetra...(...)...

Tato ho ato mantsy ohatran'ny hoe lasan'ny zanaka daholo lay ohatr'izay, ry zalahy ndray no fihimpihinina sy orokorohana fa i Madama navela tary amin'ny sisitôsy...ka rehefa eny ambony kianja ihany vao mahazo...

lasa saropiaro lay mpanampy tandrify, dia lasa niantsoantso hoe "zah koouh, zah koouh..." amin'ny antaondro be nanahary...

ary ny gravy dia lay zanaka indray no manosika hoe "mba ataovy calin Ney ry dada..."

"azafady lesy fa adino ny nanao calin azy teo imason'ny lisany an..."

Dia ezahana atao na amin'ny fo na tsy amin'ny fo... fa rehefa tsy amin'ny fo dia atao amin'ny fo...

 

3. Teny mamy

Rehefa manomboka mametrapetraka fanontaniana hafahafa izay Madama hoe "zah ve tianao?"...tonga dia tadidy avy hatrany hoe "oay, herin'andro marina aho izay tsy niteny hoe Tiako izy..."

Aleo mamerimberina ihany fa mahasalama azy hono izany...

ary tsy asiana an'ilay hoe "izay ela izay no nanambadiako anao, dia mbola manontany an'izany ihany ve ianao?..."

Fa tonga dia tairina hoe "Tiako ianao..." raha tiana asiana sakay sy sira kely dia atao teny vazaha "I love you..." fa amin'ny gasy aloha ny "Je t'aime..." no misy dongidongy kokoa...

Ohatran'ny tsy mahafaty ilay miteny ireo teny ireo matetika amin'ny Madama, fa mba miezaka kosa rehefa manomboka hita mihatola lay izy, dia mampahery tena amin'ilay hoe FITIA GARANDRELINA, be ketrona vao tena mamy...

 

...ssssh

 

 

 


Piho io jiro io...

05/08,2011

Rehefa nanomboka nanaikitra tsy ankiato ny jirama, dia na ny jiro tsy vonoina aza mampiady mivady...

tena tsy azoko mihitsy hoe fa maninona koa ary izany...

rehefa tsy hanome vola andoavan faktioran'ny jirama Andriamanitra dia aleo ho tapahan'i jirama any...

Tsy haiko aloha na efa manomboka ho jihady kristianika koa aho, fa dia lasa mitady...

mitady hanilika andraikitra any amin'Andriamanitra...lasa tsy mivakivaky loha izany,

ka manjary fiteny lay hoe "rehefa tsy hikarakara ny Tompo dia aferany 'zany"...

Piho io jiro io rehefa tsy ampiasaina...fa mampiakatra faktiora...izany avy koa ka mitady hampiady mivady...

Tsy haiko hoe nanomboka oviana no ohatrany nahatsapa hahamafin'ny fiainana,...,

fa ny hamafin'ny seza fipetrahako ao an-trano mantsy no nanombohako ny fisainana hoe:

fa maninona no tsy lay seza milay be ireny ary no nomen'Andriamanitra ahy,

hipetrapetrahako hamakiako baiboly...fa raha ny vidiny hitako amin'ny gazety aloha dia parata antapitrisany, nefa seza iray an...tsy zaka izany ankehitriny...

dia raisina ny tsindrona ataon-drapasy: "izay anaka no anjara..."

raha tsy mitandrina amin'ity Kristianisma ity dia FAMPIONONANTENA no betsaka

...FAMPIONONANTENA...

Raha sendra mitelin-drora mahita ny tapaka sy namana mandany iraimbilanja 30 tapitrisa 

hanaovana filantsasatra tapa-bolana dia ritra...

dia mampionon-tena sy mitsetsetra...

dia hoy indray ny tsindron-drapasy: "ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra..."...

ratsy ve ilay manao vacances mandany vola? ...tsy dia tena henoko itsony ny navalin-drapasy,

satria izany koa ve dia ratsy...

mety izaho no tsy nahay nisafidy fianarana ahitana asa mampidi-bola be...?

...na laozako mivavaka fotsiny fa tsy mikarataka mandehandeha...?

Piho io jiro io...

Fa aleo dia tsy atao hoe FAMPIONONANTENA fa FAHATOKIANA ANJAMBANY...

satria dia NY ZAVATRA REHETRA MIARAMIASA HAHASOA...(angambany?)

ny harena ara-panahy hono no zava-dehibe...oK...

izao izany : Manankarena aram-panahy...ary mikasa hanankarena aranofo...TANJONA...

rehefa tafakatra enina hetsy iraimbilanja isam-bolana ny faktiora dia tsy maintsy miteny hoe : PIHO amin'izay io JIRO ary aza adino ny mamono ny télé, dia esory ny prise ny Frigo raha tsy misy zavatra ao...dia aleo mipasoka amin'ny fera saribô, dia ..."bonne nuit chérie"...

Ka rehefa manankarena be isika mivady afaka 100 taona dia ampiretina foan ny jiro...100 taona kosa ela loatra e...aleo atao hoe 100 andro...sa ahoana?

 

 

 


10 taona...

01/04,2011

nonomusic.com

Raha vao nanitsaka 'ty taona 'ty, dia ny 10 taona taloha no tadidy...10 taona lasa...

Nisy ihany fanontaniana be dia be nandalo tao an-tsaina nandritr'izay 10 taona izay : 

"Nahay nifidy ihany va aho?..." --- "sao de mba tokony tary ary ny lalako?" --- "Ohatran'ny nanenina aho?" ---"Tsy nanenenana?" ----

Fa ny asa vita aloha no hifampitsarana : 03 (telo)...mbola ampiana vavy ve? sao dia lahy eo indray...lol

'Ty manaraka 'ty "07 taona" fa dia mahafehy sy mahalaza ny "10 taona" (tsy misy vavikely...)...

ireo rindrina voasoratsoratra sy feno sarisary - nibedesana matetika an-dry zalahy - nandaniana fotoana nolokoina matetika -

ny hadalana vitantsika -

ny nampalahelo nataonao ahy sy nataoko anao...

ny nitaintainana ny aretina nandalo, ny hafanana niakatra nilaina efferalgan...

'lay tezitra fa tsy mba nilaza aho hoe "tsara ny laoka" - "tsara 'lay ankanjo vao novidiana"...

'lay miandry ho kitihana...

'lay nanadino matetika nividy fanomezana isaky ny anniversaire...

'lay fahasarotam-piaro kely amin'lay mpanampy tao an-trano...

Hatramin'izao mbola saro-piaro an'ireo vehivavy efa tsy hitako nandritra ny 10 taona...Hatramin'izao mbola miharitra an'ireo fahazarana tsy mety hialako mandritry ny 10 taona...Hatramin'izao...Hatramin'izao.... 

  

Fito taona

Andininteny roa na telo -Voasoratro tsinahy
Nisy ihany ny mampalahelo - Nataoko anao, nataonao ahy

Feno taona fito androany - Ny niarahako taminao
Isika anefa eny ihany - Izaho sy ianao, izaho sy ianao

Firifiry moa ny adalana - Efa vitantsika roa
Ny fiainana tsy ataoko hoe tsara - Tsy azo hatao hoe ratsy koa
Soa fa nisy ihany - Fitiavana indraindray,
Tsikitsiky indraindray,Fandeferana

Ny lahimatoantsika roa - Herin-taona izao no nianatra
Ka feno soratra avokoa - Na rindrina, na fitaratra

Nônô


izao va rangahy...

06/10,2009

Basy poleta 1, 2, 3

Basy Lava 2

Sabatra 2 miampy 1 efa tapaka

Antsy, grenady

Miaramila 15 samy manambana basy ny sasany tafondro fanao an-tsoroka

Tsipika 2 miampy zana-tsipika

Basy hafahafa (laser angamba)

Fiara haingam-pandeha vitsivitsy...

Biby masiaka maroamaro (liona - dinozoro - dragon - ...)

Aiza moa no tsy hilalao basy rehefa any aoriana any, aiza koa moa no tsy hanao "pointe"...

plastika daholo ireo - ary ilay fiara dia fiara kely kilalao

Tena sahirana mihitsy aho satria dia ireo no kilalaon'ny zanako 3 lahy, ny ankabeazany moa dia azony tamin'ny didim-paotra - ny sasany nitomaniany dia novidiana tsy fidiny...izao ve rangahy...mbola kely ohatr'izao ve dia milalao izany sahady...

Nefa ny dahalo moa ve nilalao basy koa tamin'ny mbola kely?...toa tsy mitombona indray ny eritreritro...aleo rangahy kely ohatran'izao dia manao kilalao miaramila sy ankitifitifitra dia rehefa lehibe mba efa leo ...Mbola mandinika foana aho hoe "mba mitombona koa ve izany"...

Inona no kilalao vidiana ho an'ialahy amin'ny fetin'ialahy? - Raoplanina na Basy...

Miteraha mba hahita hoy Neny izay rehefa mba be moraly izahay fony mbola mpitovo, ka nidradradradra hoa "ny zanako tsy ividianako kilalao mahery setra izany" - hay tsy nahajery voamason-jaza akory rehefa niteraka...

Ary raha hividiana saribakolivavy izy 3 lahy? mety hitondra voka-tsoa sa voka-dratsy?

Hevitra

 1. kdaombaramita

   

  Ilay saribakoly manja ireny dia mba mahay mijery ny canon-canon !!! ha ha ha ! Ny ahy aloha h@ izao dia mba basy 1 ihany no fiadiana novidiako ho azy, fa ny sisa avion (sao lasa pilote), hélicoptère, zava-maneno isan-karazany (mba hizatra izany raha mafy ny manjo fa ny mozika manamora adim-piainana), fiarakodia (iny no hanehoanay ny toetran-dehilahiny fa vahany tsiray² dia esahiny haverina na dia tsy mety intsony ary), baolina (basket sy foot : ary tena tiany tokoa ny milalao azy), fa dia mbola tiany lavitra ilay peluche ireny fa miara-matory aminy daholo ny anakidimy be izao !!!! tsetsatsetsa ts yaritra leiroa .............


 2. ikalamako

   

  "ny kivadivady aza moa nataony" hoy ny hiran'i Levelo...


 3. mangamaso

   

  Afangaro daholo ny kilalao izay tiany, na saribakoly izany na auto, na ho an'ny zaza vavy na lahy, fa rehefa lehibe ny vavy hanana fiara ary ny lahy hitaiza zanaka :-).


 4. hasinina

   

  dia aza adinoina ny mampianatra Raosijamba sy Jiro kapoaka sy ny Mampiady ravina sy ny mampiady omby tanimanga e


 5. henitsoa

   

  mmmH mamy ny zanaka...

  Tsy hohadinoana ireo kilalao soft ireo ry zareo...

  Saribakoly gonflable va re?


 6. simp

   

  lol
  tsy manakivy ah @ le saribakoly...
  ho lasa mpanjaitra lamody izy ary indrindrindra... ho lasa tia lehilahy :)