Maputo ...latsaka afovoany...Ivato

03/06,2010

Latsaka afovoany...

Raha mijery amin'ny maso tsy miangatra dia eo anelanelan'i Ankatso sy Ambohidempona izao no tokony misy an'i Madagasikara...

Ao no miziriziry hoe maputo ihany...ao no mihenjana fa Ivato ihany...

Fa inona moa ilay tsy nety sy nety tamin'ny Maputo sy ny zanany?

efa nampiharina izy io, nampiharin'ny 4 tonta - fa ireto no olana:

  • Fa tsy nety nitsangana ny Governemanta - satria fa ahoana?

Samy matahotra daholo hoe hanjakazaka amin'ny ministera 6 izay minisitra tafiditra ao - ny Ministera mikirakira vola, tontolo iainana, raharaham-bahiny, ati-tany, fiarovam-pirenena, fifandraisana...

Mazava ho azy izany fa tsy voafehin'ny Filoha 3 sy ny Praiminisitra 1 ny Ministra...satria tsy misy "TDRs"

  • Namendrofendro koa ny sasatsany tao amin'ny 3 tonta, ka dia nahasahy nanoratra tany ivelany fa tsy afaka misolotena an'i Madagasikara ry Ranona sy Ranona - nefa dia tamin'ny anaran'ny fahefana azony tany Maputo sy addis Abeba no nanaovany sonia...

Tao anatin'ny fahefany ve izany?

Tsy nisy niteny ny 3 hafa nanao sonia...

Tsy hay itsony izany hoe inona no andrikitry Ranona - ary inona no andraikitry Ranona?

Tsara Be ilay Maputo sy ny zanany raha tovanana ny andraikitry ny tsirairay : ny tsy azo atao sy ny azo atao? - Izay ilay antsoina hoe TDRs ...

Hatraiza ny fetran'i Didin'ny Filoha? - Ny Co-Filoha? - Ny Praiminisitra? ny Minisitra?

Iza ny hoe : inona no andraikiny? ary iza no mpanapaka farany raha sanatria misy hevitra tsy itovizana? tsy voasoratra mazava tamin'ny Maputo&Co izany...dia avy eo samy miala bala daholo hoe "Ranona no tsy alehany"...

Avohay ny TDRs...dia ho hita eo ny tohiny

Izahay moa dia latsaka afovoany...

eo anelanelan'ny laona sy fanoto...

sady tsy tany Ivato no tsy tany MAPuto&Co

 


2009 - Manjakazaka ny miaramila gasy

01/15,2010

Tena nataon-dry zalahy nifafa mihitsy izay sendra azy tamin’ny 2009…nifafa ny kihony…

ary dia tsy maintsy milavo lefona …amin’ity taona 2010 ity indray manarina… Eny e tsy teo amin’izay nidiran-dry zalahy rehetra aloha e… fa na dia izany aza…tena nanjakazaka be mihitsy ry zalahy… (tohiny)


Mpivarotra gasy Voazanaka foana…

12/03,2009

Mpivarotra gasy Voazanaka foana… Iza moa no nanafoana ny ZOMA? – ny nodradraina tamin’izany dia ny hoe MALOTO ny tanana…MIKORONTANA – feno mpangarom-paosy - Amboataiazy…nafindra tesy ka nalefa teroa…Pochard…Petite vitesse…67…Anosy…ny any Tana ihany aloha no tena hitako ny tantarany…

Tadidiko rehefa sabotsy maraina na zoma alina ny mpiasan’ny Kaomina tamin’izany miaraka amin’ny fiaraben’ny pompier manondraka an-Analakely manila ny fako navelan’i ZOMA…hay moa ka voadio ihany raha resaka loto…

Tadidiko ny Polisy na manao ankanjo sivily na manao ankanjo polisy mandehandeha eran-analakely, miantoka ny fiarovana amin’ny mpangarom-paosy…hay moa ka azo atao ihany izany hiarovana amin’ny mpngarom-paosy…

Tadidiko fa tsy afaka nizoran’ny fiara tao Analakely isaky ny Zoma noho ny hafenoin’ny tsena be loatra, ary dia amboataiazy be ny manodidina an-Analakely…

Mazava hoa azy, tamin’izany, fa sahirana ny orinasa vaventy anaty trano ao anivon’Analakely isaky ny Zoma…sahirana satria napetraka lavitra ny fiara ary tsy maintsy mandeha tongotra namonjy birao

Dia nofoanana ny ZOMA…

ampandrosoana ny vahiny?

Noho ny Tetipanorona tsy tafavoaka nentin’ny mpitondra nifanesy teto amin’ny firenena dia nihavitsy ny GASY nahavidy trano teo Analakely : Lasan’ny KARANA – VAZAHA – SINOA – ary AFRIKANA ny ankabeazan’ny trano…

tamin’izaho tany farany dia mivarotra any entana be dia be any amin’ireny Trano fatoriam-bahiny hotely ireny ny Afrikana – sady manofa hotely izy izany no mivarotra – feno entana ny efitrefitra madinika rehetra…

tamin’izaho tany farany dia nampiseho ny fahaizany manao trano avo misy rihana maro amin’ny toeran ety (kely) ny SINOA…feno entana vita sinoa 6ème qualité ny lalantsara  - ny efitrefitra

Tamin’izaho farany tany dia feno gasy mivarotra amin’ny trano fivarotana fa tsy tompom-barotra izy ireny fa mpiasa madinika…na SINOA tsy mahay miteny gasy no Patrô…na KARANA…

ny ankabeazan’ny gasy manana trano ivaotana tao Analakely sisa dia mpivarotra sakafo masaka…

Aiza sisa no afaka mivarotra I gasy kely?

Eny amin’ny sisin’arabe…

Dia roahina, henjehina, …

ny tsena naorina no hitoeran’ny mpivarotra…67 Ha : aty ivelany daholo ny ankabeazan’ny olona no mivarotra – mila ho foana ilay tsena namboarina…ary eran’ny Madagasikara io … mitogaigy eo, fotsiny matetika ilay tsena naorin’I FID…

Nampahatsiaro ahy ilay Ben’ny tanana ny tanana iray izay : tamin'ny propagandy dia izao no nolazainy- hamerina ny Zoma hono izy rehefa lany ka ataon’ny tsena misy rihana…ary ho lokoiny menamena ny sisin-dalana…ataony Edena I Tana…haveriny ny Rova…

Lany tokoa izy fa tsy nahatody hatramin’ny farany, fa lasa niandraikitra zavatra hafa…taty aoriana ela voa nahavita tsena misy rihana ny solony…fa lasa Epicerie kely be dia be sy mpanao reliure sy saisie ary photocopie ny tao anatin’ilay tsena satria LAFO be ny Hofany…

Efa mihamalalaka ny lalana mankeny Anosibe…tsy fota-mandrevo intsony…ary tena isaorana ny mpitondra tamin’izany nanavao io tsena io, isaorana koa ny mpamatsy vola (reny malalaka)…

Efa namboarina ny tsenan’Anosikely…

Fa ireto mifanenjika eto analakely…mialona an’ireo VAZAHA KARANA SINOA migalabona mivarotra ao anaty trano…

Mampahatsiaro ahy ny Tsenan’ny ZOMA…

dia hosasana atidoha foana hoe NY FISAINANA NY FISAINANA...ry zareo irery no misy saina


tsy miteny intsony ny madinika

11/24,2009

Jirama - Farmasia - banky...any angamba sisa no sehatra mba hitenenan'ny madinika...Siligaoma, pecto, bômbô, ireo matetika no tsy maintsy lasa anjaran'ny madinika...

Indrisy mantsy ry madinika, tsy fidiny ho azy anie ny ho tonga amin'io toerana io - tsy nangataka izy hoe ity aho ampijalio - ...nihen-danja hono hoa ny vola malagasy ka ariary dimy aza lasa tokan'e...ary ny iray alina lasa tokan'e...

Milalao baoritra daholo sisa ny olona gasy - ary raha misy trano na tany amidy taty amin'ny toerana nandalovako(faritra eto Gasikara io), ka miparitaka eny amin'ny affichage eny  dia tsy maintsy misy izao soratra izao : en Euros. [tsy misy madinika hahavidy an'ireny trano antoniny ireny koa]

Style fotssiny sisa ny XX50Ariary na XX25Ariary fa tsy maintsy mivadika boribory 100Ariary io rehefa mividy zavatra... 

"pecto sa bômbô hafa no omena na-dramose fa tsy misy madinika?"...

Tsy miteny intsony ny madinika fa efa manjaka ny vaventy...

Mobla misy mitsipona ve raha misy ariary folo latsaka ao anaty taxi-be?


Politikan'ny fanaratsiana...

11/19,2009

ny mamaoka zavatra tsy voahadihady tsara dia "diffamation" ... zavatra tsy mitombona...ny mamoaka vaovao tsy mitombona...

fa mba firy moa ny vaovao tsy mitombona navaokan'ny mpanao gazety? ary mpanao blaogy?...ny tsaho moa etsy andaniny efa manginy fotsiny...dia rehefa samborina dia midradradradra hoe "LIBERTE DE PRESSE" e...

Io indray izao no fampisehoam-pahaizan'ny miseho ho tia politika...manenjika fahalemena maivana ...tsy misy vaingany fa dia halako bika tsy tiako tarehy...

Efa impiry no voaenjika amin'ny vakavaka amin'ny teny frantsay ny mpitondra?...satria hoe rehefa malama vava amin'ny teny vahiny vao mahay mitondra...

Efa impiry no enjehina amin'izay mba niavotany teo amin'ny fiainany ka nahatafavoaka azy ny mpitondra? Mpitondra ronono e? DJ e?...satria hoe rehefa nianatra tany an-dafy ihany vao mahay mitondra... 

Dia sokirina daholo ity tantara antsanga tsy aman'orana ity...pakta tamin'ny satana...seky 4 miliara...mpifoka rongony....jiolahim-boto...mpilalao vehivavy....tsy manana BEPC...

Raha mbola politika mivavaka amin'ny OLON TOKANA dia izay sisa no hiafarany tsy mahay sy tsy mahita afatsy ny halako bika tsy tiako tarehy...Tsy mahay afatsy ny hitsikilo hoe nangetotra hono i Ranona dia atao sariitatra  (...) nisy taindelo ny oron'ny anona...

tsy afaka ny hanokatra ady hevitra amin'ny zavatra hafa  izay ZAVA DEHIBE - toy ny lalampanorenana sns - fa dia HALAKO BIKA TSY TIAKO TAREHY foana...sy politikan'OLONTOKANA...