Mitsara ve ny tantara...?

03/23,2009

Mitsara ve ny tantara? Fiteny matetika sy ombieny ombieny ny hoe SAMY MBOLA HOTSARAIN'NY TANTARA - asa na fitenin'olona resy io na fitenin'ny olona mampisaina, fa dia lasa sady tonga ny saina hoe : Mitsara ve ny tantara?

Mora ve ny tsy mahatsiaro, ka hanamarina hatrany ilay ohateny hoe "RIRININ-DASA TSY TSAROANA", sa dia ny LASA OMBAN'ny LASA no savony manasa ny atidoha, ka mahatonga ny tantara miverimberina sy manao tampody fohy isaky ny tsingerin-taona.

Sarotra tsaroana ve ny TANY NAHALAVOANA, ka hiverenana indray, Sa ny zokibe toa ray no tsy mba namela hafatra ho an'ny taranaka fa nahalavo sy nahasolafaka iry lalana iry ka mitandrema, Sa dia ny RAHA MATY AHO MATESA RAHAVANA sy ny RAHA MATY RAHAVANA MATESA RAOMBY no antontan-teny filamatra?

Iza no mpanoratra ny tantara ho velarina hodinihan'ny sarambabembahoaka? Ny fomba nanoratany azy ve no tsy hay vakian'ny valala tsy mandady harona, ka mahatonga azy ireo ho solafaka amin'ny tany nahalavoan'ny teo aloha?


Vero taingenam-pody...

03/18,2009

Miala tsiny fa teny frantsay...

Credo de la paix

Je suis coupable de guerre
quand j'exerce orgueilleusement mon intelligence
au détriment de mes frères humains.

Je suis coupable de guerre
quand je déforme les opinions des autres
lorsqu'elles diffèrent des miennes.

Je suis coupable de guerre
quand je ne tiens pas compte
des droits et des possessions des autres.

Je suis coupable de guerre
quand je convoite
ce qu'un autre a honnêtement acquis.

Je suis coupable de guerre
quand je cherche à maintenir la supériorité de ma position
en privant les autres de leurs opportunités d'avancement.

Je suis coupable de guerre
si je m'imagine que ma famille
et moi-même devons être privilégiés.

Je suis coupable de guerre
si je crois qu'un héritage me donne le droit
de monopoliser les ressources de la nature.

Je suis coupable de guerre
quand je crois que les autres
doivent penser et vivre comme je le fais.

Je suis coupable de guerre
quand je fais dépendre le succès dans la vie,
de la force, de la réputation et de la richesse.

Je suis coupable de guerre
quand je pense que la conscience des gens
devrait être soumise par la force plutôt que suivre la raison.

Je suis coupable de guerre
quand je crois que le Dieu que je conçois
est celui que les autres doivent admettre.

Je suis coupable de guerre
quand je pense que le pays qui a vu naître quelqu'un
doit nécessairement être le lieu où il doit passer sa vie.

Ralph Maxwell Lewis


Misaotra fa namana e...

03/16,2009

Misaotra fa namana e...


Mpivarotra tanindrazana izahay...

11/13,2008

Mpivarotra tanindrazana izahay...tanindrazana azo tamin'ny fitsembohan'ny razanay...tanindrazana tsy foin'ny razanay... (tohiny)