Dadakely...

12/25,2012

Mba tia ny zana-badiny ve ireny Dadakely ireny?

Misy sipa manja be izay ... efa nanambady imbetsaka izy io, fa mbola manja ihany...mbola azo tetezina tsy mikipy hoy ny vazaha sy ny sinoa, mpandalo matetika ao aminy...

Vao avy nilaozan'ny vadiny izy io vao taona maromaro izao...noho ny antony fahasoratam-piaro sy ny fikaontikaontin'izay Bandy kely izay...

Io Bandy io dia olona tao antanana ihany, fa dia niadiady tamin'ny rangahy vadiny tamin'izany fotoana ka nanapa-kevitra fa hikaonty an-drasipa sy tena ,handrava ny tokantranony ka haka ny toeran-dramose... ary toa nilaza hono izy fa izy no rain'ireo zanak'ilay sipa kely fa ilay Rangahy vadiny teo dadakely (?)

tanteraka tokoa io fanirian'io Bandy kely io ka dia lasa nitsaoka ilay Rangahy vadin'ilay sipakely...

Vokany lasa niady antrano sy nifamaly ny zaza tao an-trano - ao no milaza fa i Bandy kely no tena Dadantsika, ao no manamafy fa i Dada lasa nandeha iny ihany no Dadantsika...ngah tsy loza, fa dia tsy hay itsony...

Nanambitaby ary ilay Bandy kely nandritra ny fotoana niarahana tamin'ilay sipa rehefa lasa ny vadin'ilay vehivavy taloha:

 • nividy kilalao baolina lavava
 • nanamboatra ny tokontany filalaovana
 • nanisy toerana hifaliana havanja ao an-trano
 • nanisy efitrano fitsaboana
 • sy ny sisa sy ny sisa

Tsy hay aloha hoe avy taiza daholo ny vola nanaovana an'izany fa misy tsaho nandeha hoe ny entana tao an-trano ihany no navadika chiffre ...

...

Rehefa nitohy ny adin'ny ankizy tao antrano, dia nisy nanolo-kevitra hoe andao ny test ADN hoe iza no tena Dada ary iza no Dada kely...

...nandeha ny fotoana...nihalany ny tahiry tao an-tsompitra...Tsy mety handefa fanampiana itsony ry Dadatoa sy Nenitoa sy ny Havana rehetra satria mila fantany hono aloha hoe iza no tena dadan'ireto ankizy, ary ny Test ADN no tsy maintsy atao...

ary dia nisy nanolo-kevitra hoe tsy misy dadan'ireo ankizy ireo nareo ka noho izany tsy ilaina atao atao test...

Tokony hitady lehilahy hafa hono Rasipa atao Test...

Mila atao haingana dia haingana io test io satria, dia hita fa mamangivangy matetika an-drasipa ao ny Sinoa sy ny Vazaha, ary mitondra entana mivaoka ny trano foana isaky ny avy matory ao...

Mba tia ny zana-badiny ve ireny Dadakely ireny?

Inona moa no olana raha atao ny test ADN raha tena Rain-janaka tokoa?

Ra sipa moa amin'izany mihomehy fotsiny, ...


Adala ve ny tsy mitrosa? (tahaka ny FAT)

12/14,2012

Tsy haiko aloha ny fahamarinany fa dia miainga amin'izay voalaza aho...

Tsy nitrosa mihitsy...

Tsy nitrosa mihitsy hono ny tetezamita...

Fika fitrosana

Nisy Lehilahy mana-kaja izay nipetraka tao akaikin'ny namanay, ... tantara efa taloha be ity...manan-katao be mihitsy ilay rangahy io, ... mamoaka fiara, manao trano, mankany andafy, tsara ankanjo, tsara kilalao ny zanany, mianatra amin'ny sekolim-bazaha ny zanany, ... sns...

Fa izao misy fotoana batainy ny ankabeazan'ny entany ao an-trano dia afindrany ao amin'ilay namanay mandritra ny andro vitsivitsy...

Fa naninona?

Hay lery mpitrosa be - dia rehefa tonga ny mpanao "saisie" dia izay entana kely sisa eo sisa no lasany - ny fiara tsy soratany amin'ny anarany, ny trano tsy soratany amin'ny anarany...dia samy miala baba...

Lasa olona tsongoin'olom-bolo be moa ilay rangahy io taty aoriana, sola loha be izay izy...

Izany hoe mampandroso ny TROSA...

nanahirana ahy no naheno fa ny USA no anisan'ny firenena be trosa indrindra eran-tany, nefa dia anisan'ny firenena mandroso indrindra - ary manana droit de veto ao amin'ny Banque Mondiale - droit de veto manakana ny tsy ampitrosaina ny firenena iray...

Firifiry ny nanangan-tanana taloha tao Tsimbazaza rehefa mandalo ao ny vinavinan-dalana fitrosana, satria dia samy efa mikajikajy ny kajikajy madinidinika...ary miandry "point d'achèvement"...

Hafaliana anie ny any Ray aman-dReny isany tamin'izany satria nahazo "point d'achèvement" tamin'ny fotoan'androny e...

Tamin’izany (rohy)

Ary raha tsy mitrosa

Nandritra ny Tetezamita hono dia voaloa tsara ny trosan'i Madagasikara tokony aloha, trosa izay nataon'ireo mpitondra nifanesy...Trosa ny fanamboarana sekoly be dia be taloha izany, Trosa ny fanamboaran-dalana, trosan'ny kojakojam-pianarana, ...

Sady nahavita nandoa trosa zany ry zalahy no nahavita nanamboatra Hopitaly ...

Fa kosa dia nasehon-dry zalahy fa nahazo vola tamin'ny Sinoa izy ho takalom-by...izany hoe tsy voatery mitrosa izany fa ny eo an-tanana no atao takalo patsa...tsy haiko koa laoha izay sombo mofo latsaka amin'ny tany amin'ny fanondranana maro samihafa...

Izany hoe hahavitana zavatra ihany ny tsy mitrosa


Ohatran'ny te-hitrosa izany aho dia ampiasaiko lay fikan'ilay Rangahy voalaza etsy ambony...Ampiasaiko lay vola raha tsy tafavoaka aho dia tsy olana ny mpampitrosa no miantoka...raha tafavoaka moa izay no tena tsara...

Fa ny olana dia raha vao gasy maivamaivana hono dia tsy omen'ny banky trosa, fa mila antoka be hono ry zalahy, na olona miantoka io na fananana iantohana (efa voafitaka matetika angamba...)

Dia ahoana?

Aleo mitrosa

- "Ampindramo 2 000 000 aho fa averiko ny an'ialahy rehefa mandray karama aho afaka 15 andro"

- "tena averin'ialahy" (tsy sahy nandaiga aho hoe tsy manana)

- "ieh, mba tena ilaiko maika lesy fa sahirana aho izao, fa tena averiko ah"

- "fa angaha ilain'ialahy maika be, maninona raha miandry karama tonga"

- "tena ilaiko lesy ah, tena averiko lesy ah, ilahy ve tsy matoky ahy eh..."

- "bon ok ary eh, rahariva fa mbola haka any amin'ny Banky aho..."

Lasa ny 01 volana - 02 volana - 03 volana...tsy nisy niverina

- "Ahoana ihany lehity ilay vola an?"

- "Tena mbola sahirana lesy an...mba andraso kely moa eh...sa ity aloha 50 000 dia mba miala tsikelikely..."

Dia noraisina zara aza mba nisy niverina, fa dia lasa tsitaitaika ohatran'izany ny famerenana azy, dia tsy hita akory izay mba vitan'ilay 2 000 000 fa lasa rano ny tsitaitaika mba azo...Nefa lery amin'izany mahavita migalabona amin'ny fahafinaretana andoavam-bola, ary tsy miafina an...

Tsara hoa lay mitrosa...

 


 

 

 

 


Fanta Diallo

12/11,2012

Inona hoa no tsy vitan'ny Vola?

Rehefa tsy voatataka amin'ny voalohany ny paosy dia tsy maintsy miafara amin'ny fanaovana sonia taratasim-bola...fa tsiambaratelo, satria sao dia misy mamerina ilay film dia lasa fakana tahaka...

Lasa ny Vady, Tsy afaka nirotsaka Filoha, nialana ny Asa...

Raha hatramin'ny voalohany izany no nanaiky Diallo dia mety vola kely no azony...fa rehefa nitarina ny resaka dia lasa vola tsiambaratelo...

Fa dia miaiky aho amin'nilay fitiavan'ny Andefimandry, nanampy, nanampy, nanampy...na dia tafasaraka ihany aza tamin'ny farany

Ny ao an-tsain'ny lehilahy lehibe rehetra?

Raha vakiana batsilana ve ny atidohan'ny olo-maventy rehetra dia mety ho hity sary ity no hipoitra:

Tsy haiko fa aleo dia samy mandinika...

(mbola hotohizana...miandalana)


zanan-dambo sy foza orana...

08/29,2012

La politique c’est comme le sexe parait-il, une fois qu’on y a gouté, on en redemande

 

Rehefa mba mandinin-javatra  dia maka ohatra amin'ny biby isika mianakavy...

misaotra an' Andriamanitra fa tsy toy ny tamin'ny 10 taona lasa ny zava-nitranga...

misy tiatia loaka na kabaka fozaorana fa tsy zana-dambo...sy tsindrin-tsakafo goavy...

...pesta sy kolerà...Ankatso sy Ambohidempona...sakay mena sy lasary manta-na manga...

Io moa toa ohatran'ny marina ilay hoe ny ny atao no miverina fa tsy misy ny Tody ...

Ka mananatra anareo aho ry zanako,fa eto madagasikara dia tsy misy Tody fa ny tampody no misy...

Raha manakana olona tsy hiditra an-tanindrazana dia misy hanakana tsy hipody...

Raha manala fanjakana amin'ny basy dia misy hanala amin'ny basy anglisy...

fa na izany na tsy izany...laona sy fanoto foana io ...laona sy fanoto...

izy mivady no miady ka ny ankizy no voatotototo...

zana-dambo sa foza orana...?...

....misy miandry tour ohhh...

...tsy mamango...tsy ka raha io ataon'olo jiaby...

Za leo...

ahoana koa ity clip ity atolotro ny mpahandro zana-dambo sy foza orana

Tsy maintsy mipaoka ny sarom-bilany...Rehefa avy mihosina lavo amin'ny tany...

Rehafa avy mitolona korosy fahana...Marary paosy foana ny an-tanana ...

dia lasa  ... manao diska laoka...mihirahira hoe lany ny loaka...

dia atsangana indray  terena hifoha

"avy indray ianao ry lay raika lahy taloha"...

...Malala o izany foana no ambetindresakao...

La politique c’est comme le sexe parait-il, une fois qu’on y a gouté, on en redemande

 

 

 

 

 


Fringa mihevotra...

07/31,2012

Ahoana moa ny fanoratra ny hoe fringa...fringa sa firinga...

Teraka alakaosy daholo hono izay nampitondrain'ny dadany sy ny neniny izany anarana izany…fontotra volom-pody volom-bitsika…ary mifanohitra amin’ny adizaozy…Tsy hay aloha na vava alakaosy na vody alakaosy…na sady vavany na vodiny…

Finoanoam-poana moa izany…fa tantaraina fa zava-nisy…miala tsiny amin-dry RAKOTOFRINGA sy ry RAFIRINGA rehetra… Ary ohatarn’ny mbola tsy naheno anaran-dray hoe RAKOTOBETAY na RATAY hatramin’izay…(msiy ihany gasy metisy sinoa mibaby izany anarana izany ka…) …

… mihajahaja kokoa angamba raha mba avadika ilay teny malaza ampiasaina amin’ny “zava-mahagaga” na “zava –mahasosotra”:

Fringa be lehity an…tena fringa be…(ho an’ireo zay mampiasa azy)

Mahasoso-firinga…

Dia lasa miova koa ny fiantso ny zanany rehetra: fringan-delo, fringan-tsofina, fringan’nify, fringaringan-draha…fringam-piraka…fringawan…

Asa…

Fringa be ity mitranga eto Madagasikara ity, ary misy fringa mihevotra ny sasatsasany amintsika mianakavy, ny sasany izany moa dia fringa hatrany amin’ny tsinay maintiny

Dia ahoana?...

Ny olana dia izao, zezika gravy be mihitsy izy io raha ampiasaina, ka lasa mamokatra be izay nasiana azy…fa mety ho voan’ny cysticercose..izay anie lay nampisalasala ny nihinana an’ilay fraise teny Ambatofotsy eh…

Ka dia asakasak’ izay manaiky ho fahanana…

Sady mbola fahanan-dalitra koa…

Mahakivy be ilay fisainanao indray andro izay, sakafo matsiro be no teo anoloako fa lasa ohatran’izao ny fijery azy:

 •     Ity izao diabète
 •     Ity cholesterol
 •     Iry AVC
 •     Izaroa goutte
 •     …ary ity lasa fringa…

Tonga dia lasa tsy te-hihinana izany…

Fringa mihevotra…

Hevitra

 1. Kdaombaramita

  Ahitsiko kely fotsiny ny teny iray nampiasainao ato : firinga miHEVOTRA, ny teny hoe mihevotra dia "rebondir" no dikan'ilay teny mihevotra, izany hoe ny baolina no mihevotrevotra, mitsambikimbikina ;)(aza ampifangaroana @ ilay teny hafa hoe manevokevoka = étouffant). Raha tsy hoe angaha ka hoe mitsambikina ilay firinga toy ny gabône any Toamasina, manisy fameriny ... LOL Fa ny hoe "firinga miHEVITRA" dia hoe maloto fieritreritra, hevitra = idée. Ka iza amin'ireo no mety amin'ity resakao ity ? ilay any Toamasina sa ilay maloto eritreritra ?

 2. finoanaranoray

   

  Toa tena MIHEVOTRA no tiana lazaina ka ...ohabolana gasy...Misavoamboana hoatran'ny tay entin-driaka..