fiangonana toa mitovy...

Published on 10/17,2008

Ny olana dia toa tena mitovy tokoa ny fiangonanna samihafa … toa samy Kristy no Jeso…toa samy baiboly no vakiana… hany ka manjary tafatoetra ilay hoe “samy 1 ihany”…ao amin’ny antokompivavahana dia misy mpitondra, misy lohany, misy foibe…ny fiangonana sasany dia manerantany mihitsy (ny katolika ohatra dia any Roma no foibeny, ary ny Papa no lohany - ny FJKM ohatra dia ao analakely ny foibeny ary ny Filohan’ny FJKM no lohany,…)

Raha misy hevitra iray (01) tsy itovizako amin’ny hevitry ny Papa dia mbola katolika ve aho? Raha misy ve hevitra iray (01) tsy itovizako amin’ny fotom-pinoana ortodoksa dia mbola azo antsoina hoe Ortodoksa ve izaho? … sns…

Izaho dia nanapakevitra tsy hiditra ho mpikambana @ fiangonana (fa kosa afaka manatrika ny fotoana fivorian’izy ireo) - satria misy hevitra maromaro tsy hitovizako amin-dry zareo:

- tsy azoko antoka fa tokony mbola ampiasa emboka manitra (ilay setroka aparitaka iny) rehefa mivavaka - ka raha mbola miteny aho izany hoe “katolika aho” nefa manda io fomba iray io dia toa sadasada ihany @ katolika…

- tsy azoko antoka fa tsy maintsy mianatra katekomena vao afaka miaraka mandray ny fanasan’ny tompo, ka raha mbola miteny aho izany hoe “protestanta aho” nefa manda io fomba iray io dia toa sadasada ihany @ protestanta…

- tsy azoko antoka hoe fady (@ Andriamanitra) ny mihinan-kisoa,   ka raha mbola miteny aho izany hoe “adventista aho” nefa manda io fomba iray io dia toa sadasada ihany @ adventista na amin’ny “apokalypsia- mailhol”…

Izay no nahatonga ny teny hoe “Kristianina” sa “Kristiana” - tsy antokom-piangonana fa “Kristy”…

Raha hanontanianao aho hoe “inona ny finoanao?” dia hamaly aho hoe “Krsitiana” - dia hahitsinao ny fanontanianao hoe “a a a, ny fiangonanao no anontaniako fa samy kristiana daholo ny kristiana” dia hoy aho hoe “tsy misy statut - tsy misy rindrina - tsy misy président - ny fiangonan’i Kristy  -  afaka mankany @ katolika na protestanta na évangelique aho, raha toerana hiangonana no antsoiana hoe fiangonana”

Tsy izay ve no torohevitr’i Ingahy Kristy…


Hevitra

  1. Tokinao

    Mankasitraka finoanaranoray a :).
    "Tsy misy na dia iray marina akory aza ..." hoy ny baiboly. Izany hoe voafaoka ao koa ny antokom-pinoana rehetra.Hametraka hevitra

Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article