Misaotra fa namana e...

03/16,2009

Misaotra fa namana e...


ndao ovaina...ny hiram-pirenena

03/11,2009

“tahionao ry Zanahary
ty nosin-drazanay ity  
hiadana sy ho finaritra 
e sambatra tokoa izahay”
 
 

Sao dia tokony ovaina lesy io Hiram-pirenena io fa dia tena tsy misy vokany mihitsy. 

Efa olona firy izay no nihira an'io im-piry nefa mbola TSY SAMBATRA IHANY tokoa izahay... (ampijalian’ny drog bas na koa antsoina hoe gros bras…),

sa ilay Zanahary mihtsy no  be marenina 

Efa nohiraina daholo ny andininy 3, fa dia eh eh eh...

ary ilay hiram-pirenenan’ny TVM ilay alefany alohan’ny fandaharana sy kabarin’ny Filoha iny aza lasa ohatran’ny hafahafa be izany ( ohatran’ny tsy mahazo ventin’aina izany ilay antokom-pihira) 

Maninona tokoa moa, ohatra, raha ovaina an'ilay hira  hoe:  

"choc, choc, choc – halako magnano choc
ady ady ady halako olo-miady
olo-tsy mahay miaigny mandrombaka ny ambiansy
choc choc choc  e halako magnano choc e i a" 

sa mety lasa mihetsiketsika be, mety handihy eo am-pihirana ny hiram-pirenena...

Izao indray ary, raha tsy mety iny e, ho soloina an’I Ka sahia e, dia ny anaran’ny Filoha no ovaivaina:

“Ka sahia andeha hiara-dia…Aza kanosa Ka avia a
I Filoha no hitondra antsikaTiako ny Malagasy” 

Sa mety manindraindra AVI be… Sa ity hira ity rangahy dia ovaina ny tonony a, nefa toa hiram-paty be : 

“Aza manadino anay
Ry Ambohitsirohitra
Aza mba manary anay
Hanalavitra anao
Mitodiha vetivety…
Hampandroso sy hampety” 

Hevitra taingina marina...ity no tena mety e

 
Toa lavitra be ny eny Ambalambahoaka 
Raha tazanina avy eny Ambohikobaka
Toa lavitra be ny eny Ambohikobaka
Raha tazanina avy eny Ambalambahoaka
Tsy mahatazan-davitra ny any Ambalambahoaka
Tsy mbola afaka mitsinjo ny vody andro merika
Tsy tazana mihintsy ny any Ambalabahoaka
Fa varimbariana ny lavitra ny eny Ambohikobaka
Ny eny Ambohikobaka variana Mivarotra rorono an-tavy
Ny any Ambalambahoaka sahirana 
Mitady ny hanina hohanina anio
 
Toamangina be ny avy eny Andohasaha
Raha henoina avy eny Ambohikobaka
Aza ny lohasaha mangina no jerena
Fa Ambohikobaka an-tampon' ny loha
Tsy heno mihintsy ny avy eny Andohasaha
Avo feo loatra ny avy eny Ambohikobaka
 
Nankaiza tokoa ary ny feon' ny tantsaha
No ireo mpisolo vava no mbola tompon' ny laka
Ny eny Ambohikobaka mifaninana 
Mamadika bainga hivelomana...


Izaho mivarotra seza...

03/10,2009

Izaho mivarotra seza izay mitady. Misy karazany maro :

  • Dablio: ho an'izay mafimafy fitombenana, kelikely ihany ny sakany...tsy dia tena amporisihana loatra ianareo hividy an'io fa manjary mitady seza hafa rehefa ela ny ela fa tsy tamana,...dia lasa miady seza...fa tsara io amin'ny fiarahana 2 na 3 na 4, rehefa hiaraka hisakafo sy hianatra.

Tabouret: ho an'olon-tokana ihany io, maozamaozatra koa no mipetraka aminy...mety hiadivan'ny olona koa any aoriana fa aza mividy an'io...raha izaho nareo tsy mividy an'io, na dia mora entina an'i Mahajanga sy any Toamasina aza.

  • Pouf: io indray afaka ho entina mandehandeha, ho an'izay tsy manana seza raikitra...sady tsy dia mavesatra no afaka atao solon-tseza (reserva) raha toa ka very seza tampoka...

Strapotin: vitsivitsy io sisa, fa dia tena be mpividy tokoa, fa tsy maintsy miaraka amin'ny palitao mora avadika izy io, fa raha tsy izany tsy mety...ka raha tsy manana palitao mora avadika ianareo dia tsy dia tsara ny mividy an'io...

  • Salon: io indray komandy manokana, tsy maintsy mifanaraka amin'ny diplomaty aho vao afaka manafatra an'io...sarotsarotra ihany vao mety azo io an, mety hipetraka amin'ny goudron ianao...ary mety hanao polisy volera eran'ny tanana vao hahazo azy...sur commande.

Ankalana: io moa dia tena sasatra vao mahita azy, raha tsy hoe manafatra any amin'ny valala bemandry mpisolo vaikan'ny ankalana...aza mividy an'io fa tsy fipetrahana io fa fitetitetehana hena...mody ohatran'ny seza fotsiny ny paoziny.

Sy ny sisa sy ny sisa e...

Mba tsy hisian'ny ady seza sy ny fitiavan-tseza moa no nanokafako ity varotra iray ity.

Fa ny seza tsisy intsony dia ny "seza arenina", efa lasan'ny malagasy io mba hiterahany an'i Demokrasia HONO...


ntsss...

03/09,2009

ntsss...

Tena mitohana be mihitsy ny fifamoivozana ... fiara izany tsisy aleha itsony. iny misy olona mandalo mandeha tongotra andeha hanontaniana...

- fa misy aksidan angaha ao no ambotaiazy be?... 

- an an an, misy mpanao politika malaza be ao...

- mitokona indray ve sa manao filaharam-be?...

- an an an tazomin'ny "gros bras" ao anatin'iry hotely iry lery dia tsy avelany mandeha hono raha tsy manome vola be 40 millions an-dry zareo raha tsy izany dia hodorany amin'ny lasantsy nedala... dia tohanan'ny vahoaka ny lalana sady misy solon-tena mitety fiara ao mangataka izay foy...mbola ho avy aty ireo solontena ireo hangataka izay foy omena ireo "gros bras".

- dia ohatrinona no omen'ny olona?

- Lasantsy 2 litatra isan'olona eo ho eo...andorana an'i lery

- Ntss... 

 

hatsikana nadika vilana


Mbola ho antitra ihany...

03/09,2009

Samy ho antitra ihany lesy dia maninona no mifanome aretin’an-doha tahaka io an, samy ho antitra ihany lesy raha mbola tsy tonga aloha ny Tompo, mba mipetraha tsara moa lesy fa manakona an…mba samy hihira an’ity hira ity ihany anie rehefa antitra fa dia mba mipetraha moa fa tsy misy hakana tsirony ny fiainan’e e…mbola samy hitelin-drora sy horarak'ivy ihany rehefa antitra mahita ilay voalaza ery ambany…sy hahatsiaro zoma manifikaao moa lesy fa aza be dongy eo an... aza migafy lesy a...

Ouh ! Ouh! Ouh! Eh! eh!eh! ...Veloma ny lasa letsy ry zalahy a!

Soara   soara soara soara e e e! --- Antitra vao be ny tanora --- Antitra   letsy 'ty ka antitra e --- Antitra letsy   Dadazily a, Antitra letsy   Dadazily a,
 

Maraina ny andro, maraina ny andro --- Irery antrano, irery mitanondrika  --- Manganohano, manganohano tsy afaka e! --- Mahatsiaro , mahatsiaro ny andro lasanà a!
Tazanina io miantona @ rindrina e! --- Io ny sary mariazy---Rafotsy mbola "jeune" misarona ny voaly… "Souvenir" sisa.

O! Rafotsy o…! Rafotsy a…! Rafotsy e…!
Jeram-potsiny efa ketrona sy lany --- Tsisy mamy intsony ny oroka nafana --- Aiza ho aiza lay bôgôsy fahizay e ! --- Miara- miondrika eto amorom-parafara

Tsy hita intsony ny hamamin'ny alina iny e---Mangatsiaka ny mamanton'alina iny --- mivadibadika   Rafotsy misohiaka ---Feno banga, tsy hita intsony zany bika --- Aiza ho aiza ny fahiny ho aho ry tiana --- Efa antitra vao be ny "souvenir" a!

Ouh!ouh!ouh! Mafy refa antitra letsy e! --- Mbola samy hoantitra letsy a a

Soara soara soara soara e e e! Antitra vao be ny tanora -- Antitra letsy 'ty ka antitra e! --- Antitra letsy Dadazily a!

Atoandro ny andro, atoandro ny andro --- Mitapy   andro ,mitapy ny masoandro ---MAhatsiarotsiaro, mahatsiaro ny andro lasana e--- Manganohano, manganohano manina

Manembona eto ampoto-kazo maloka e --- Njao ny ankizy mikorana --- Ireny fa mandalo reny sipa manja reny --- Manao "jean" tery.

O! ry Bandy a…!bandy o…! Bandy e…! Te ho tanora foana saingy tsisy fika --- Efa gôdraka, malazo ny efa vita --- Bye bye 'lay zoma magnifika e! --- Brigthon, ny revy, sy ny sipa.

Sasakalina mikohaka mandevy --- Fa mitaky ny sigara   sy ny revy, Nisotrosotro teo Isoraka hoa fahiny --- Nitazatazana iny Anosipatrana iny, Aiza ho aiza ny fahiny hoa   ry tiana --- Efa antitra vao be ny "souvenir"

Ouh!ouh!ouh! Mafy refa antitra letsy e! --- Mbola samy hoantitra letsy a!

O !ry bandy a…! Bandy o…! Bandy e…! --- Indray andro any refa antomotra ny anjara --- Efa soara ela miandry 'lay fotoana Mivavabavaka eo andoham- parafara e! --- Miady aina samirery ambava-haona

Fa ny olona manohy ny fiainany iny e!...
Anaty "bus" handeha hampiaraka @ tiany e! --- "Spectacle" any Antsahamanitra any
Fa elah veloma handao ny tany!
Ouh!ouh!ouh!
…..elah veloma handao ny tany

Ialahy tia hira be io ve dia tsy mahalala fa Hiran'ny Ainga io, ... tsy hiran'i Boney M tao Antsonjombe izany io...