Manohana anao aho...

06/14,2016

Manohana anao aho...

Tandremo sao hodin'akondro...zatra mampiasa sabatra 2 lela ny gasy, ka manahirana ihany indraindray ny mandray an-tendrony ny zavatra lazainy...ka adidy ny mamadibadika im-7 ny atidoha...izany hoe mivadik'at-doha...alohan'ny hahatonga saina marina mantsy dia aleo lasa saina...

Ny lasa saina moa dia tsy misy saina ka dia mora mihinana amam-bolony, tsy misy plastika manelanelana...mianika hazo tsy fantatra...tratrany henjana ka mety ho tafatsofoka lalina...

Manohana anao aho...

Sarotra ... fa aleo olona be kiana ohatran'ny Ihagamainty-n'Andrianampoinimerina, toa izay olona be asoaso toa ny Menamason-dRadama II...

Firifiry ny olona tsy sahy miara-mifono lamba mena, fa raha maty izy matesa rahavana raha maty rahavana matesa raomby...io lay hoe soribilana niaraka ihany fa sola vao mifanary...

Manohana anao aho...hoy izy ampahabemaso...dia revo ianao, dia lasa saina tsy tonga saina...

Hay va re Tohanany tsy handroso izaho ity...

Tohanany tsy handeha ... tsy handroso ...

Tandremo lahy, ny omby hono no nisy tandroka hampatsiahy fa afa-manoto - ny alika hono no nisy nify hampatsiahy fa afa-manaikitra - ary ny tanana no misy hoho tsy hoe mpanafosafo ihany fa mety ho rangopohy...

Hanohana ahy ianao??? Hanohana ahy tsy handeha???

14 Jona 2016

 


Dadakely...

12/25,2012

Mba tia ny zana-badiny ve ireny Dadakely ireny?

Misy sipa manja be izay ... efa nanambady imbetsaka izy io, fa mbola manja ihany...mbola azo tetezina tsy mikipy hoy ny vazaha sy ny sinoa, mpandalo matetika ao aminy...

Vao avy nilaozan'ny vadiny izy io vao taona maromaro izao...noho ny antony fahasoratam-piaro sy ny fikaontikaontin'izay Bandy kely izay...

Io Bandy io dia olona tao antanana ihany, fa dia niadiady tamin'ny rangahy vadiny tamin'izany fotoana ka nanapa-kevitra fa hikaonty an-drasipa sy tena ,handrava ny tokantranony ka haka ny toeran-dramose... ary toa nilaza hono izy fa izy no rain'ireo zanak'ilay sipa kely fa ilay Rangahy vadiny teo dadakely (?)

tanteraka tokoa io fanirian'io Bandy kely io ka dia lasa nitsaoka ilay Rangahy vadin'ilay sipakely...

Vokany lasa niady antrano sy nifamaly ny zaza tao an-trano - ao no milaza fa i Bandy kely no tena Dadantsika, ao no manamafy fa i Dada lasa nandeha iny ihany no Dadantsika...ngah tsy loza, fa dia tsy hay itsony...

Nanambitaby ary ilay Bandy kely nandritra ny fotoana niarahana tamin'ilay sipa rehefa lasa ny vadin'ilay vehivavy taloha:

  • nividy kilalao baolina lavava
  • nanamboatra ny tokontany filalaovana
  • nanisy toerana hifaliana havanja ao an-trano
  • nanisy efitrano fitsaboana
  • sy ny sisa sy ny sisa

Tsy hay aloha hoe avy taiza daholo ny vola nanaovana an'izany fa misy tsaho nandeha hoe ny entana tao an-trano ihany no navadika chiffre ...

...

Rehefa nitohy ny adin'ny ankizy tao antrano, dia nisy nanolo-kevitra hoe andao ny test ADN hoe iza no tena Dada ary iza no Dada kely...

...nandeha ny fotoana...nihalany ny tahiry tao an-tsompitra...Tsy mety handefa fanampiana itsony ry Dadatoa sy Nenitoa sy ny Havana rehetra satria mila fantany hono aloha hoe iza no tena dadan'ireto ankizy, ary ny Test ADN no tsy maintsy atao...

ary dia nisy nanolo-kevitra hoe tsy misy dadan'ireo ankizy ireo nareo ka noho izany tsy ilaina atao atao test...

Tokony hitady lehilahy hafa hono Rasipa atao Test...

Mila atao haingana dia haingana io test io satria, dia hita fa mamangivangy matetika an-drasipa ao ny Sinoa sy ny Vazaha, ary mitondra entana mivaoka ny trano foana isaky ny avy matory ao...

Mba tia ny zana-badiny ve ireny Dadakely ireny?

Inona moa no olana raha atao ny test ADN raha tena Rain-janaka tokoa?

Ra sipa moa amin'izany mihomehy fotsiny, ...


Adala ve ny tsy mitrosa? (tahaka ny FAT)

12/14,2012

Tsy haiko aloha ny fahamarinany fa dia miainga amin'izay voalaza aho...

Tsy nitrosa mihitsy...

Tsy nitrosa mihitsy hono ny tetezamita...

Fika fitrosana

Nisy Lehilahy mana-kaja izay nipetraka tao akaikin'ny namanay, ... tantara efa taloha be ity...manan-katao be mihitsy ilay rangahy io, ... mamoaka fiara, manao trano, mankany andafy, tsara ankanjo, tsara kilalao ny zanany, mianatra amin'ny sekolim-bazaha ny zanany, ... sns...

Fa izao misy fotoana batainy ny ankabeazan'ny entany ao an-trano dia afindrany ao amin'ilay namanay mandritra ny andro vitsivitsy...

Fa naninona?

Hay lery mpitrosa be - dia rehefa tonga ny mpanao "saisie" dia izay entana kely sisa eo sisa no lasany - ny fiara tsy soratany amin'ny anarany, ny trano tsy soratany amin'ny anarany...dia samy miala baba...

Lasa olona tsongoin'olom-bolo be moa ilay rangahy io taty aoriana, sola loha be izay izy...

Izany hoe mampandroso ny TROSA...

nanahirana ahy no naheno fa ny USA no anisan'ny firenena be trosa indrindra eran-tany, nefa dia anisan'ny firenena mandroso indrindra - ary manana droit de veto ao amin'ny Banque Mondiale - droit de veto manakana ny tsy ampitrosaina ny firenena iray...

Firifiry ny nanangan-tanana taloha tao Tsimbazaza rehefa mandalo ao ny vinavinan-dalana fitrosana, satria dia samy efa mikajikajy ny kajikajy madinidinika...ary miandry "point d'achèvement"...

Hafaliana anie ny any Ray aman-dReny isany tamin'izany satria nahazo "point d'achèvement" tamin'ny fotoan'androny e...

Tamin’izany (rohy)

Ary raha tsy mitrosa

Nandritra ny Tetezamita hono dia voaloa tsara ny trosan'i Madagasikara tokony aloha, trosa izay nataon'ireo mpitondra nifanesy...Trosa ny fanamboarana sekoly be dia be taloha izany, Trosa ny fanamboaran-dalana, trosan'ny kojakojam-pianarana, ...

Sady nahavita nandoa trosa zany ry zalahy no nahavita nanamboatra Hopitaly ...

Fa kosa dia nasehon-dry zalahy fa nahazo vola tamin'ny Sinoa izy ho takalom-by...izany hoe tsy voatery mitrosa izany fa ny eo an-tanana no atao takalo patsa...tsy haiko koa laoha izay sombo mofo latsaka amin'ny tany amin'ny fanondranana maro samihafa...

Izany hoe hahavitana zavatra ihany ny tsy mitrosa


Ohatran'ny te-hitrosa izany aho dia ampiasaiko lay fikan'ilay Rangahy voalaza etsy ambony...Ampiasaiko lay vola raha tsy tafavoaka aho dia tsy olana ny mpampitrosa no miantoka...raha tafavoaka moa izay no tena tsara...

Fa ny olana dia raha vao gasy maivamaivana hono dia tsy omen'ny banky trosa, fa mila antoka be hono ry zalahy, na olona miantoka io na fananana iantohana (efa voafitaka matetika angamba...)

Dia ahoana?

Aleo mitrosa

- "Ampindramo 2 000 000 aho fa averiko ny an'ialahy rehefa mandray karama aho afaka 15 andro"

- "tena averin'ialahy" (tsy sahy nandaiga aho hoe tsy manana)

- "ieh, mba tena ilaiko maika lesy fa sahirana aho izao, fa tena averiko ah"

- "fa angaha ilain'ialahy maika be, maninona raha miandry karama tonga"

- "tena ilaiko lesy ah, tena averiko lesy ah, ilahy ve tsy matoky ahy eh..."

- "bon ok ary eh, rahariva fa mbola haka any amin'ny Banky aho..."

Lasa ny 01 volana - 02 volana - 03 volana...tsy nisy niverina

- "Ahoana ihany lehity ilay vola an?"

- "Tena mbola sahirana lesy an...mba andraso kely moa eh...sa ity aloha 50 000 dia mba miala tsikelikely..."

Dia noraisina zara aza mba nisy niverina, fa dia lasa tsitaitaika ohatran'izany ny famerenana azy, dia tsy hita akory izay mba vitan'ilay 2 000 000 fa lasa rano ny tsitaitaika mba azo...Nefa lery amin'izany mahavita migalabona amin'ny fahafinaretana andoavam-bola, ary tsy miafina an...

Tsara hoa lay mitrosa...

 


 

 

 

 


Fanta Diallo

12/11,2012

Inona hoa no tsy vitan'ny Vola?

Rehefa tsy voatataka amin'ny voalohany ny paosy dia tsy maintsy miafara amin'ny fanaovana sonia taratasim-bola...fa tsiambaratelo, satria sao dia misy mamerina ilay film dia lasa fakana tahaka...

Lasa ny Vady, Tsy afaka nirotsaka Filoha, nialana ny Asa...

Raha hatramin'ny voalohany izany no nanaiky Diallo dia mety vola kely no azony...fa rehefa nitarina ny resaka dia lasa vola tsiambaratelo...

Fa dia miaiky aho amin'nilay fitiavan'ny Andefimandry, nanampy, nanampy, nanampy...na dia tafasaraka ihany aza tamin'ny farany

Ny ao an-tsain'ny lehilahy lehibe rehetra?

Raha vakiana batsilana ve ny atidohan'ny olo-maventy rehetra dia mety ho hity sary ity no hipoitra:

Tsy haiko fa aleo dia samy mandinika...

(mbola hotohizana...miandalana)


Voankazo mantakisoka...

12/02,2012

Maninona ary no mahasarika sy mampite-hihinana ireto manga manta...mihantona eny antamponkavoana...sa ve dia noana ny dia lavitra ka manjary te hihinana voankazo voarara?

Maninona ary no mampite-hitsangatsangana sy mampite-hitety ireo vohitra sy lemaka...ny kirihitr'ala toy ny eny vakin'ankaratra, toerana tsy mbola nisy nandia...mampite-hihaino no kiakan'ny Railovy sy ny bibidia eo ampamakiana kirihatra?

Misy zavatra tsy azoko rehefa mitombo ny taona, ka lasa manjary te-hamakivaky indray sy higoka ny loharano amin'ny fatsakana vao hohadiana sy mbola tsy nisy mpangady...ny saina ve no adala sa ny nofo no reraka ka te hisosososo any amin'ny ala mikotroka tsy mbola nisy nizaha?...indrindra indrindra moa fa ilay toerana mihitsy no miantso hoe mba tsiditsidiho...

Ka Misetrasetra mahafinaritra mampitehitsidika ny hakantony...hany ka mila tsy ho tana ny hanadihady ny bozaka eny antampon-kavoana, tanety lava mahatonga fisainana...ny hitety ny tendrombohitra mangadihady mbola tsy lefin'ny taona, ny hikorisa eny amin'ny lemaka mangadihady mba hahatongavana ery amin'ny kirihitr'ala hahatsiarovana any vakinakaratra...

Hampijery ny lanitra anisana ny kintana, ka mahatonga ny tena handinika ny tany lava volo mbola tsy nisy niasa...

Ny hamafin'ny fiainana ve no mahatonga ny tany manaiky hanjakazakain'izao bodo sy adala rehetra izao?...hanjakanjakain'ny henjana...

Tsy haiko itsony, fa dia gaga ianao, izao ve sisa no iafarany...tantely afa-drakotra...fidiran'ny manambola sy ny basy vava...tsipolitra

Na dia mapitelin-drora aza dia tsy hitelindrora aho fa handrora amin'ny tany...handrehoka mihitsy...

Na dia mampite-hihanika aza dia tsy hihanika ny hazo malama aho fa manjary lalan-dririnana sy lalan-kita-kisoa...hitsin-dalana...Na dia mampite-hamakivaky aza dia hijanona aho ... adalan'ny tena no tafian-damba...

Voankazo manta kisoka anie 'zany re olon'e...

TSIA

aleoko maty an-kazo tokana...mihinana ny manga masaka eo antokotaniko, hitsiditsidika ny zohy fierena fangalana fisainana hatramin'izay, falehako irery, fandefasako ny nofinofy sy ny sentosento mampitony...tsy ho voasinton'ny mena miraviravy...hamerimberinba hitety ny havaonako na dia efa haiko tsianjery aza ny sakelidalana rehetra...

Soa ihany aho fa tsy niteraka an'i Kala hatramin'izao fa dia asa angamba ny firehetan'ny hasarotam-piaro rehefa hanomboka ho matoy ny manga eny antampon-kavoana, rehefa hanomboka hivelatra ny voninkazo, ary rehefa hanomboka hanidina ny railovy...dia asa fotsiny...

Mba manao ahoana re ny adisanin'ireo nahazo Ketaka ho mpatsaka eh?...